KONTAKTEU godkender dansk finansiering af Femern-forbindelsen

Europa-Kommissionen har konkluderet, at modellen for offentlig finansiering af kyst til kyst- forbindelsen over Femern Bælt mellem Danmark og Tyskland er i overensstemmelse med EU's statfsstøtteregler. 


​​​​​​​

Ny dato for Fehmarn Link Business Conference på vej

"Vi er i fuld gang med at afstemme en ny dato for konferencen med leverandører og de mange indlægsholdere, der skal forsyne deltagerne med værdifuld information," siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.

Femern-forbindelsen som vækstdriver

En række erhvervsskoler og Femern Belt Development igangsætter initiativet "Femern-forbindelsen som vækstdriver", der skal geare virksomhederne til opgaver på Femern-forbindelen og sikre praktikpladser til unge.

Danmarks Erhvervfremmestyrelse støtter med 14,5 mio. kr.

Femern Belt cup 2019

Få nyhedsbrevet

FEMERN BELT UPDATE

Hold dig opdateret om udviklingen i Femern Bælt Regionen og de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark: Femern Bælt-forbindelsen, den nye Storstrømsbro og andre infrastrukturprojekter.

Femern Belt Update udsendes ca. 10 gange om året og er gratis.

PASSAGE: Et projekt for miljøet

Femern Belt Development er partner i det internationale projekt PASSAGE, der har som formål at mindske CO2-udslippet i Europa.

11 partnere fra otte lande arbejder for at reducere logistiske aktiviteters indvirkning på klimaet. Det sker ved at fremme initiativer, der skaber lavere CO2-udledning samt gennem grænseregionale samarbejder i maritime områder i Europa.  

Femern Belt cup 2019
Femern Belt cup 2019

Fakta om Ringsted-Femern Banen

Udbygningen af Ringsted-Femern Banen er ét af Banedanmarks største infrastrukturprojekter til dato med et budget på 9,5 milliarder kroner. Projektet gennemføres de kommende år frem mod åbningen af den faste Femern Bælt-forbindelse.


Fakta om Femern forbindelsen

Femern-tunnelen bliver en 18 kilometer lang sænketunnel mellem Danmark og Tyskland. Det bliver verdens længste sænketunnel for både biler og tog.

Få et hurtigt overblik og nøgletal om projektet.

Femern Belt cup 2019
Femern Belt cup 2019

Nyt underleverandør katalog

FEMERN BELT MARKETPLACE er det centrale katalog over underleverandører med fokus på Femern Bælt-forbindelsen.

Her gør virksomhederne sig synlige, og her finder du din nye underleverandør.

Fakta om den nye Storstrømsbro

Vejdirektoratet bygger en ny Storstrømsbro, der via Masnedø forbinder Sjælland med Falster. Broen bliver ca. fire kilometer lang og er Danmarks trediestørste efter Storebæltsbroen og Øresundsbroen. Den nye Storstrømsbro tages i brug af biltrafikken 2022, og året efter kører der også tog.

Femern Belt cup 2019