3. april 2019

Forligskredsen bag Femern-forbindelsen besluttede 26. marts at sætte anlægsarbejdet i gang på den danske side.

Partierne har sagt ja til at påbegynde anlægsarbejder i størrelsesordenen seks mia. kr., 

og de første arbejder ventes at gå i gang i efteråret i år.

Dermed følges tidsplanen for det 18 kilometer lange tunnelbyggeri, som ventes klar til indvielse i 2028.

Store anlægsarbejder sættes i gang
De anlægsarbejder, der sættes i gang på dansk side omfatter:

  • Anlæg af tunnelelementfabrik ved Rødbyhavn 
  • Etablering af arbejdshavn ved Rødbyhavn 
  • Etablering af tunnelportal på Lolland 
  • Etablering af beboelses- og administrationsfaciliteter 
  • Bestilling af særligt marint udstyr 
  • Øvrige, mindre forberedende arbejder. 

De skal bygge sænketunnelen og tunnelfabrikken
Konsortium: 
Femern Link Contractors (FLC)

Entreprenører:
VINCI Construction Grands Projets S.A.S. (Frankrig)
Per Aarsleff A/S (Danmark)
Wayss & Freytag Ingenieurbau AG (Tyskland)
Max Bögl Stiftung & Co. KG (Tyskland)
CFE SA (Belgien)
Solétance-Bachy International S.A.S. (Frankrig)
BAM Infra B.V. (Holland) 
BAM International B.V. (Holland)

Underentreprenør:
Dredging International N.V. (Belgien)

Rådgiver:
COWI A/S (Danmark)

De skal bygge portaler og ramper
Konsortium
Femern Link Contractors (FLC)

Entreprenører
Per Aarsleff A/S (Danmark)
VINCI Construction Grands Projets S.A.S. (Frankrig)
Wayss & Freytag Ingenieurbau AG (Tyskland)
Max Bögl Stiftung & Co. KG (Tyskland)
CFE SA (Belgien)
Solétance-Bachy International S.A.S. (Frankrig)
BAM Infra B.V. (Holland) 
BAM International B.V. (Holland)

Rådgiver:
COWI A/S (Danmark)

De står for grave- og indbygningsarbejder
Konsortium
Fehmarn Belt Contractors (FBC)

Entreprenører:
Boskalis International B.V. (Holland)
HOCHTIEF Solutions AG (Tyskland)
Ed. Züblin AG (Tyskland)
Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V. (Holland)

Rådgivere:
SWECO Danmark A/S (Danmark)