30. juli 2018

Femern-forbindelsen er Danmarkshistoriens største anlægsprojekt, og den kommende byggeplads ved Rødbyhavn, hvor tunnelen skal støbes, bliver Nordeuropas største byggeplads. Den over 150 hektar store byggeplads vil rumme en tunnel-elementfabrik, en arbejdshavn, materialepladser, og boliger til omkring 3.000 tunnel-arbejdere.

Byggepladsen undersøges
Før de store maskiner og tusindvis af tunnelarbejdere kan rykke ind, skal byggepladsen undersøges af arkæologer, så eventuelle oldtidsfund i undergrunden ikke forsinker byggeriet.

”I den kommende tid gør vi klar til anlægsfasen, og de arkæologiske undersøgelser er en vigtig del af forberedelserne. I den kommende tid bygger vi også adgangsveje, cykelstier og rørledninger, så alt er klar, når entreprenørerne rykker ind”, siger Christian Henriksen, myndighedschef i Femern A/S.

Største opgave nogensinde
Det er Museum Lolland-Falster, der står for Femern-undersøgelserne, som er den største sammenhængende arkæologiske opgave i Danmarkshistorien. Tidligere undersøgelser har vist, at kyststrækningen har været et centrum for udveksling og bosættelse i tusinder af år.

”Byggeriet af Femern-forbindelsen giver os arkæologer helt unikke muligheder for at undersøge et meget stort og sammenhængende område. Tidligere udgravninger i området har givet mange enestående fund som har vakt opsigt over hele verden samt hel ny viden om stenalderen, så vi glæder os til at komme i gang”, siger projektleder Bjørnar Måge.

Åbne udgravninger
Hos Museum Lolland-Falster starter formidlingen af de arkæologiske fund allerede mens de stadig er i jorden. Mens udgravningerne er i gang, vil arkæologerne invitere til ”Åben Udgravning”, hvor offentligheden kan komme ud og se, hvordan arkæologerne arbejder.

De arkæologiske undersøgelser i felten ventes at tage omkring halvandet år, og efterfølgende skal fundene analyseres af forskere i de kommende år.

De arkæologiske udgravninger er et led i den aftale forligspartierne bag Femern-forbindelsen indgik i foråret. Her blev det besluttet at fremrykke forberedende anlægsaktiviteter for godt 400 millioner kroner inden for det samlede anlægsbudget på 52,6 mia. kroner.