Sådan kommer den nye bro over Guldborgsund til at se ud. Illustration: Banedanmark

11. marts 2024

jernbanebro-guldborgsund-femern-belt-development

Banedanmark bygger en ny klapbro over Guldborgsund i forbindelse med opgraderingen af Ringsted-Femern Banen. I øjeblikket støber Banedanmark 29 piller og 14 elementer til broen.

Som et led i opgraderingen af Ringsted-Femern Banen arbejder Banedanmark på at gøre Kong Frederik IX’s bro over Guldborgsund klar til den dobbeltsporede korridor, der binder Europa sammen, når Femern-tunnelen efter planen åbner i 2029.

For alle tog, der skal igennem Femern Bælt-tunnelen, skal også over Kong Frederik IX’s bro, som er født med et enkelt jernbanespor. 

Derfor får den eksisterende klapbro en opgradering i form af en søster, så den også er klar til den nye, klimavenlige transportkorridor, oplyser Banedanmark.

Lokale udfordringer kræver nye metoder
Den nye jernbaneklapbro bliver bygget langs den eksisterende bro, der har vej, jernbane i drift og lystsejlere på tværs. Det er ifølge byggeleder på projektet, Hans Christian Lollike, en af udfordringerne ved projektet. En anden udfordring er den lave vanddybde på lige godt to meter i sundet.

”Vi bygger den nye jernbanebro syd for den eksisterende bro. Her er meget lavvandet. Det gør det umuligt at sejle materialet til arbejdspladsen. Det lave vand begrænser størrelsen på de fartøjer, vi kan benytte til broarbejdet. Derfor har vi valgt en særlig løsning, man ikke ser hver dag: Vi borer og støber nemlig bropillerne direkte i vandet,” oplyser Hans Christian Lollike.

Det betyder, at der lige nu står betonbiler og betonpumpe på Kong Frederik IX’s bro. Gennem et langt rør transporteres betonen fra betonpumpen på broen, under jernbanebroen og over til de steder, hvor pillerne skal stå. 

Fakta om opgraderingen af Kong Frederik IX’s bro 

  • Den nye jernbanebro skal som den eksisterende have klap. Den skal elektrificeres og forsynes med nyt signalsystem.
  • Når den nye jernbaneklapbro står klar, vil den eksisterende jernbanebro efterfølgende skulle forstærkes og forberedes til den højere hastighed med nye spor.
  • Fem af de 29 bropiller skal bære den udbyggede klappille. Den første bropille, der skal bære den nye klappille, er den dybeste. 
  • Klappille-arbejderne er planlagt til at gå i gang i løbet af to måneder. 
  • Mens bropillerne bliver støbt og etableret ude i Guldborg Sund, er Banedanmark gået i gang med at støbe broelementer på produktionspladsen. 11 ud af i alt 14 elementer bliver støbt på pladsen. To bliver støbt på stedet ved landfæsterne. Den sidste er klappen, der bliver produceret på maskinværksted og monteres om cirka et år. Det er en stålklap, og den bliver sejlet til Guldborg Sund.
  • Selvom togtrafikken til Rødby og Tyskland i en periode er indstillet, kører der to lokaltog i timen i hver retning på broen mellem Nykøbing F. og Nakskov.