Borgmester Holger Schou Rasmussen (i midten), Lolland Kommune og administrerende direktør Mikkel Hemmingsen (til højre), Sund&Bælt foretog første spadestik. Foto: Femern A/S

11. marts 2024

pilen-femern-belt-development

Etableringen af et det nye udsigtspunkt – Pilen – til byggeriet af Femern Bælt-tunnelen blev 11. januar sat i gang med første spadestik foretaget af borgmester Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune og administrerende direktør Mikkel Hemmingsen, Sund & Bælt, oplyser Femern A/S.

Unik udsigt fra første parket
Pilen kommer til at ligge på indvundet land et par hundrede meter fra det sted, hvor det første

tunnelelement sænkes på plads og trafikken i fremtiden kører ind tunnelen. Dermed får besøgende i området en unik udsigt fra første parket til det omfattende tunnelbyggeri, konstaterede

borgmester Holger Schou Rasmussen.

"Med Pilen har vi udsigt til at få et umanerligt flot byggeri, et nyt vartegn for vores område, og et

symbol, vi kan være stolte af. Med Pilen får vi en fantastisk udsigt over området og en større

forståelse for de enorme perspektiver i Femern-byggeriet,” sagde han til klapsalver fra de mange

fremmødte til spadestikket.

En oplevelse i sig selv
Pilen bliver en gradvist stigende 217 meter lang rampe, den samme længde som et af de ele-

menter, som tunnelen bliver bygget med, og slutter i en spids i retning mod Tyskland.

Rampens højeste punkt bliver 24 meter over det omgivende landskab.

Fra Pilen vil besøgende kunne følge med i udsejlingen af tunnelelementerne samt byggeriet af

tunnelportalen og den kommende vej- og jernbaneforbindelse ind i landet.

Projektet omfatter også en ny rampe og adgangssti fra den nærliggende p-plads på Gl. Badevej i Rødbyhavn.

Udover at give de besøgende en bedre udsigt til arbejdet på den 18 kilometer lange sænketunnel, skal et besøg på Pilen også være en oplevelse i sig selv.

Infrastruktur i verdensklasse
Netop oplevelsen ved Pilen fremhævede administrerende direktør i Sund&Bælt, Mikkel

Hemmingsen, i sin tale ved spadestikket.

“En tunnel er i sagens natur svær at vise frem, men et megaprojekt af den her størrelse fortjener

et vartegn og et sted, hvor vi kan imødekomme den kæmpe interesse, der er for byggeriet. Fra

toppen af Pilen vil man kunne se, hvordan vi bygger infrastruktur i verdensklasse,” sagde han.

Åbner i begyndelsen af 2025
Aarsleff A/S er entreprenør på etableringen af Pilen, der forventes at åbne for besøgende i begyndelsen af 2025. Og her håber afdelingsdirektør Claus Elleman, Aarsleff A/S, at det nye udsigts-

punkt kan give især de unge besøgende en interesse for en uddannelse i bygge- og anlægs-

sektoren.

”Vores branche er altid på udkig efter kvalificerede unge til fremtidens byggeprojekter. Vi hilser

det naturligvis velkomment, hvis udsigten fra Pilen til byggeriet af verdens længste sænketunnel

kan bidrage til at vække interessen for byggebranchen hos de unge,” sagde Claus Elleman.