Også i Puttgarden tager Femern-projektet form. Luftfoto: Femern A/S

24. april 2024

puttgarden-februar-2024-femern-belt-development

Kristendemokraterne (CDU) i byrådet i Lübeck vil med en række initiativer sætte skub i udnyttelsen af udviklingspotentialerne i den kommende faste Femern-forbindelse.

Det sker efter at en delegation fra partiet har besøgt tunnel-byggeriet i Rødbyhavn og Puttgarden.

„Projektets dimensioner er imponerende. Man kan med rette kalde det et århundredes projekt. Jeg har stor respekt for den energi, hvormed danskerne bringer dette projekt fra planlægning til udførelse,” siger byrådsgruppens talsperson, Bernhard Simon, CDU, der peger på, at Danmark er meget længere fremme med aktiviteter, der skal udnytte potentialerne. Det gælder eksempelvis udvikling af erhvervsområder, tiltrækning af virksomheder, udvikling af videns- og uddannelsesinstitutioner og samarbejde mellem universiteter.

Nu vil CDU speede op for den samme proces i Tyskland.

Aktivitetsniveauet skal øges markant
CDU vil derfor øge Lübeck byråds fokus på den faste Femern-forbindelse.

”Hvis Lübeck som centrum i Hansebelt-regionen skal udnytte mulighederne i den faste Femern-forbindelse, er det nødvendigt at øge aktivitetsniveauet markant på en række områder. Vi skal udvikle en følelse af nybrud og se de kommende forandringer som muligheder,” fastslår CDU.

Partiet peger konkret på opførelse af flere nye boliger, fra enfamilieshuse til etagebyggeri, etablering af områder nær lufthavnen i Lübeck til nye videregående uddannelser samt udbygning af erhvervsområdet Semiravis.

Skal påbegyndes omgående
Erhvervsområdet Semiravis 1 ligger syd for Lübeck ved Autobahn A20, og to tredjedele af den 35 hektar store erhvervspark er på nuværende tidspunkt solgt eller reserveret.

”For at vi kan tiltrække nye virksomheder, der ønsker at flytte hertil i forbindelse med færdiggørelsen af Femern-forbindelsen, skal udviklingen af det supplerende erhvervsområde Semiramis 2 påbegyndes omgående,” fastslår CDU.