Universiteterne i Roskilde og Kiel går i samarbejde om ny uddannelse. Modelfoto

1. juli 2024

studerende-femern-belt-development

Roskilde Universitet (RUC) og Christian Albrechts Universität zu Kiel lancerer nu en to-årig masteruddannelse, ”Double master´s degree in Business Administration”.
De studerende gennemfører uddannelsen dels i Roskilde, dels i Kiel og skriver projekter med andre studerende fra begge universiteter. Gennem projektarbejdet og undervisningen lærer de studerende at identificere muligheder og udfordringer i virksomhedsledelse, særligt i samarbejde mellem danske og tyske virksomheder, myndigheder og organisationer.
Uddannelsesforløbet giver de studerende en kandidatgrad fra både Roskilde Universitet og Christian Albrechts Universität zu Kiel.

Internationale virksomhedssamarbejder
Det er den kommende Femern-forbindelse, der er baggrunden for det dansk-tyske undervisningssamarbejde. Med denne forbindelse er der brug for ny viden, øget samarbejde og innovation på begge sider af grænsen.
Dette uddannelsesforløb giver de studerende en unik mulighed for at studere internationale virksomhedssamarbejder, både i Femern-regionen og i andre regioner i Danmark og Tyskland.

Indgående kendskab til dansk-tysk samarbejde
Studerende, der er indskrevet på RUC, begynder førte semester i Roskilde. Andet semester gennemføres i Kiel, hvor den studerende møder de tyske studerende, og sammen med dem gennemføres et projekt over de efterfølgende to semestre.
”Fordelen for de studerende på uddannelsen er, at de får indgående kendskab til det dansk-tyske samarbejde og virksomhedskulturen i begge lande. Tyskland er jo Danmarks største eksportmarked, og der er stor efterspørgsel efter profiler, som kan noget på dette område,” siger lektor Margit Neisig, RUC i en pressemeddelelse.

Uddannelsesforløb på engelsk
Det er ikke nødvendigt at kunne tysk for at gennemføre den nye uddannelse, fordi forløbet foregår på engelsk. Men der er mulighed for at tage tyskundervisning ved siden af studiet.
”Med uddannelsen understreger Roskilde Universitet, at vi er regionens universitet. Region Sjælland satser på at udvikle det dansk tyske samarbejde, da Femern-forbindelsen jo gør, at vi udvikler os til at være en grænseregion, hvor koblingen til Tyskland bliver betydeligt tættere. Det kan booste hele området,” siger lektor Margit Neisig, RUC.
Den dobbelte kandidatuddannelse lanceres fra efteråret 2024.

Yderligere information
Læs om uddannelsen på RUC´s hjemmeside