Femern-forbindelsen gror frem på den tyske side, og nu er der positive meldinger om de tyske landanlæg. Luftfoto: Femern A/S

27. juni 2024

Puttgarden-maj-2024-femern-belt-development

Deutsche Bahn (DB) præsenterede tre interessante nyheder på en kommunalkonference i Ostholstein denne uge:

  • Ny Femernsund-tunnel bliver klar til Femern-forbindelsens åbning i 2029
  • Udbygning af vejen mellem Puttgarden og Heiligenhafen går efter planen, og
  • Trafikken på Femernsundbroen rammes ikke så hårdt som forudset

Tyske landanlæg bliver klar
”Vi er på rette vej, og vores tidsplan holder,” fastslog DB-koncernrepræsentant Ute Plambeck  om bygningen af en kombineret vej- og togtunnel under Femernsund til aflastning af flaskehalsen på den tyske side, den nuværende Femernsundbro, ifølge det tyske netmedie hl-live.de.

Projektleder Jutta Heine-Seela, DB InfraGo bekræftede, at de tyske landanlæg vil være klar til indvielsen af Femern Bælt-tunnelen i 2029.

”Vi udnytter i samråd med Eisenbahnbundesamt alle muligheder for at fremskynde processen, så Sundtunnelen kan tages i brug samtidig med Femern Bælt-tunnelen,” sagde hun.

DB-teknikeksperten Claus Scherbarth afviste på konferencen, at elementerne til den tyske tunnel – som foreslået fra flere sider - kan produceres på Tunnelelementfabrikken i Rødbyhavn.

”Nedsænkningen af tunnelelementerne ville kræve en betydelig uddybning af sejlrenden i sundet på grund af lav vanddybde og forlænge byggetiden markant. Desuden ville det være et betydeligt indgreb i et FFH-område (fauna-flora-habitat område, red.),” sagde Claus Scherbarth ifølge hl-live.de.

Vejanlæg følger tidsplanen
Tidsplanen for udbygningen af den tyske motorvej på strækningen B207 mellem Puttgarden og Heiligenhafen holder, fastslog projektleder Dr. Benedikt Zierke fra projektorganisationen DEGES på konferencen.

Udbygningen omfatter 16,3 kilometer til fire spor med et nødspor. Arbejdet blev igangsat i august 2023 og omfatter desuden fire vejtilslutninger og broer. Den første bro ved Puttgarden er under konstruktion, og yderligere byggeforberedelser er sat i værk.

Trafikken rammes ikke så hårdt
DB-koncernrepræsentant Claus Plambeck havde gode nyheder om renoveringen af Femernsundbroen, hvor arbejdet med udskiftningen af 40 bærende kabler nu er halvvejs.

I forbindelse med udskiftningen af de resterende kabler var det forventet, at broen i en længere periode kun ville være farbar i ét spor, men denne periode er nu reduceret betydeligt til tre dage fra 9. til 11. juli – altså tirsdag til torsdag, så weekendtrafikken ikke rammes.

Hele udskiftningen ventes afsluttet inden sommeren 2025.