​​​​​​​Femern-forbindelsen kan gøre Region Sjælland til europæisk knudepunkt. Illustration: Femern A/S

10. april 2024

portal-puttgarden-femern-belt-development

”Femern Bælt-forbindelsen tillader os at drømme stort. Det er en enestående chance for at gøre os til et europæisk knudepunkt for grøn vækst, innovation, udveksling og internationalt samarbejde. Det er derfor afgørende, at vi allerede nu planlægger langsigtet, så vi kan indfri de mange potentialer forbindelsen skaber for hele Region Sjælland,” siger Heino Knudsen som en kommentar til den nye udviklingsstrategi for Region Sjælland, som et enigt regionråd har vedtaget.
Strategien er opdelt i fem centrale temaer, der sætter en ambitiøs og bæredygtig retning for regionen de næste 10 år og lægger op til partnerskaber og indsatser, der skal gøre regionen mere grøn, attraktiv og internationalt orienteret.

Udvikling i en bæredygtig retning
Udover Femern-forbindelsen er bæredygtig udvikling et andet gennemgående fokus i den nye strategi - det gælder både inden for miljø og klima, men også at Region Sjælland socialt og økonomisk udvikler sig i en bæredygtig retning. Den pointerer vigtigheden af strategiske partnerskaber, fundraising, internationale samarbejder og inddragelse af borgere og samarbejdspartner i udviklingsprocessen.

Attraktiv, dynamisk og bæredygtig region
”Udviklingsstrategien er en invitation til samarbejde på tværs af grænser, sektorer og samfundslag. Det er en strategi for hele geografien Region Sjælland, hvor vi i fællesskab skal trække i samme retning, så Region Sjælland forbliver en attraktiv, dynamisk og bæredygtig region for både nuværende og fremtidige generationer,” siger formanden for udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde, Christian Wedell-Neergaard.

Yderligere information
Læs den regionale udviklingsstrategi på Region Sjællands hjemmeside

Læs også
Frem mod fremtidens Femern Bælt Region