6. marts 2020

Fehmarn Link Business Conference, der skulle have været afviklet på Lalandia i Rødbyhavn 12. marts, er udsat til afvikling på et senere tidspunkt.

”Med de seneste anbefalinger fra myndighederne omkring COVID-19 mener vi ikke, det vil være forsvarligt at gennemføre konferencen,” siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.

Alle konferencens 600 tilmeldte deltagere får direkte besked om udsættelsen.

Alle er fortsat tilmeldt
”På baggrund af de seneste anbefalinger fra de danske myndigheder i forhold til COVID-19 situationen, mener vi ikke, det er forsvarligt at gennemføre konferencen. Der er tale om et indendørs arrangement for 600 personer fra 11 europæiske lande, og som har stor rejseaktivitet. Det er baggrunden for, at vi desværre har set os nødsaget til at udsætte Fehmarn Link Business Conference,” siger Stig Rømer Winther.

Fehmarn Link Business Conference vil blive afviklet senere, når situationen omkring COVID-19 er normaliseret.

Tilmeldte bevarer deres plads
”Vi har oplevet en meget stor interesse for konferencen og har en lang venteliste. Deltagere, der er tilmeldt og har betalt for deltagelse og/eller stande på konferencen, er sikre på at kunne deltage, når en ny dato for konferencen er fastlagt,” siger Stig Rømer Winther 

Hvis der skulle være personer, som ønsker at få deres betaling refunderet, vil dette kunne ske ved henvendelse på e-mail til Camilla@femern.info

Fremtidig information
Deltagere tilmeldt FLBC ’20 vil løbende blive holdt orienteret, ikke mindst omkring ny dato for afvikling af konferencen.

Fehmarn Link Business Conference hjemmeside