Illustration fra Amitai Room og Djernes & Bells projekt "Lollands Øre".

2. maj 2024

lollands-øre-femern-belt-development

Femern-projektets ingeniør-kunst, landbruget og den lollandske natur forenes i et gigantisk naturkunstværk med navnet ”Lollands Øre”, der placeres på en mark ved Rødby tæt på Sydmotorvejen.

Tre kunst- og arkitektteams har siden december 2023 deltaget i en konkurrence om at udvikle den bedste idé til at skabe et nyt landskabsværk i stor skala ved Ottelundevej, Rødby i et område, hvor markante visuelle og lydmæssige påvirkninger fra motorvejen er et vilkår.

Et enigt bedømmelsesudvalg har valgt at udpege Amitai Romm og tegnestuen Djernes & Bells forslag ”Lollands Øre” som vinder, og kunstværket skal nu realiseres med skulpturer, der bygges op af naturmaterialer samt genbrugs-materialer fra landbruget og materialer fra etableringen af Femern-projektet.

Tre monumentale lydskulpturer
”Lollands Øre” består af tre monumentale lydskulpturer, der integreres i landskabet som et stykke land art, og Ny Carlsbergfondet skriver om projektet:
”Skulpturerne fungerer som akustiske spejle – paraboler eller ører – der opfanger og forstærker lyden i området: motorvejens monotone susen, fuglesang og lyde fra de besøgende på stedet. Ligesom infrastrukturen skaber forbindelse mellem Danmark og Tyskland, skal Ørerne skabe nye forbindelser mellem de besøgende og omgivelserne.”

Skulpturer på over 12 meters højde
Med en betragtelig volumen og højde på over 12 meter vil de tre skulpturer påkalde sig opmærksomhed, både i bil på afstand gennem området og til fods i nærområdet.
I sidstnævnte situation kan Ørerne fungere som nedslag på en lydvandring, hvor de besøgendes egne sanser bringes i spil.
Ét Øre vender mod motorvejen, mens et andet fanger lyden fra det langsomt regenererende landskab. Sidstnævnte kobler sig dermed på bioakustikken – måling af biodiversitet ved hjælp af lyd.
Det tredje Øre fungerer ikke som akustisk spejl, men tager i stedet form som en mere åben konstruktion med optisk spil i den buede skærm og mulighed for nærkontakt med vandspejlet i den anlagte sø, som dette Øre lægger sig opad, skriver Ny Carlsbergfondet.