28. april 2020

Anlæggelsen af arbejdshavnen i Rødbyhavn går i gang allerede i år. Illustration: Femern A/S

Den officielle byggestart på Femern Bælt-tunnelen er 1. januar 2021, men en lang række forberedende arbejder til det store anlægsprojekt er allerede i gang eller igangsættes i løbet af 2020.

Byggemodning af arbejdsområdet
Arbejdet med at klargøre byggeområdet i Rødbyhavn omfatter en lang række aktiviteter, bl.a. fremføring af vand og el, etablering af adgangsveje og stier til produktionsområdet, etablering af afvandingssystem, opførelse af boliger til tunnelarbejdere og indretning af det tidligere Danhotel i Rødbyhavn til bygherrecenter for Femern A/S.

Anlæggelse af arbejdshavn
2020-aktiviteterne omfatter også igangsætning af den arbejdshavn, hvor byggematerialer til tunnelfabrikken skal modtages, og hvorfra de færdige tunnelelementer skal sejles ud til deres fremtidige placering i Femern Bælt.

Etableringen af arbejdshavnen er det første store og centrale skridt i anlægget af Femern Bælt-tunnelen og omfatter bl.a. uddybning og etablering af selve havnebassinet og anlæggelse af bølgebrydere og kajanlæg. Den opgravede jord vil blive brugt til at skabe et nyt landområde ca. 500 meter ud i Femern Bælt og 3,5 km på begge sider af Rødbyhavn.

Ingeniører fra Holland til Danmark
70 ingeniører og andre eksperter hos entreprenørkonsortiet Femern Belt Contractors i Holland er i færd med at planlægge havnebyggeriet, og i løbet af året rykker disse gradvis til Rødbyhavn, samtidig med at de medarbejdere, der skal udføre anlægsarbejdet, kommer til.

Også aktivitet i Tyskland
Også i Tyskland er igangsat forberedende arbejder.

Det gælder bl.a. forskellige miljømæssige tiltag, byggemodning af produktionsområdet og geotekniske undersøgelser i produktionsrådet ved Puttgarden.

I løbet af 2020 etableres strømforsyning til produktionsområdet bl.a. med en større transformatorstation.