4. april 2018

Forsinkelsen på 3-4 måneder i den tyske myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-forbindelsen medfører ikke ændringer i den videre proces for projektet. Forligskredsen bag projektet gav på et møde 4. april fuld opbakning til Femern Bælt-forbindelsen.

22. marts offentliggjorde Transportministeriet i Slesvig-Holsten, at den tyske myndighedsgodkendelse først forventes at blive givet i slutningen af 2018. Der er tale om en forsinkelse på 3-4 måneder. 

Sikrer mod klager
Slesvig-Holstens transportminister, Bernd Buchholz, har tilkendegivet, at forsinkelsen skyldes behovet for mere tid til at sikre, at myndighedsgodkendelsen kan holde mod eventuelle klager ved Forbundsforvaltningsdomstolen. På den baggrund har forligskredsen bag Femern Bælt-forbindelsen (V, LA, K, S, DF, RV og SF) på et møde den 4. april besluttet, at den aftalte proces kører videre uden ændringer.

Ikke flere udfordringer
Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen udtaler:

”Det var med stor bekymring og ærgrelse, at vi før påske modtog beskeden om, at den tyske myndighedsgodkendelse endnu en gang er blevet udsat.”

”Jeg har i dag drøftet sagen med forligskredsen bag Femern Bælt-forbindelsen. På baggrund af de klare tilkendegivelser fra Slesvig-Holstens transportminister, Bernd Buchholz, om, at der ikke er flere udfordringer i sigte, har en enig forligskreds i dag besluttet, at processen kører videre som aftalt 2. marts 2018.”