26. marts 2019

Forligskredsen bag Femern-forbindelsen har i dag besluttet at sætte anlægsarbejdet i gang på den danske side.

Partierne har sagt ja til at påbegynde anlægsarbejder for flere milliarbejder kroner, og Femern A/S indleder nu forhandlinger med de to konsortier, der skal bygge forbindelsen, Femern Link Contractors og Fehmarn Belt Contractors.

De første arbejder ventes at gå i gang i efteråret i år.

En festdag
Formanden for Femern Belt Development, borgmester Holger Schou Rasmussen er overordentlig begejstret for beslutningen: 

”Det er en af de bedste dage i historien om Femern-projektet. Det er en festdag for Lolland og for alle os, der gennem mange år har arbejdet med projektet. Nu er enhver tvivl, der har måttet herske om projektets gennemførelse, fejet af banen.”

”Det får stor betydning ikke mindst for beskæftigelsen, at der igangsættes så store arbejder, og det vil hurtigt få en positivt afsmittende effekt. Vi har set, at de fremskudte arbejder, der er igangsat de seneste år, har haft stor betydning for vore lokale virksomheder. De projekter, der nu sættes i gang, vil bidrage yderligere til beskæftigelsen i Lollands erhvervsliv,” siger Holger Schou Rasmussen.

Store anlægsarbejder sættes i gang
De anlægsarbejder, der nu sættes i gang på dansk side er:

  • Anlæg af tunnelelementfabrik ved Rødbyhavn 
  • Etablering af arbejdshavn ved Rødbyhavn 
  • Etablering af tunnelportal på Lolland 
  • Etablering af beboelses- og administrationsfaciliteter 
  • Bestilling af særligt marint udstyr 
  • Øvrige, mindre forberedende arbejder. 

Klar med nye initiativer
Også Direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development jubler over dagens beslutning på Christiansborg.

”Det er med stor glæde, vi modtager meddelelsen om, at der nu sættes gang i så store dele af Femern-projektet. Vi har gennem længere tid forberedt os på denne dag, og vi glæder os til at komme i dialog med virksomheder, organisationer og erhvervsskoler for at få sat nye initiativer i gang til gavn for beskæftigelse og udvikling.”

Tunnelen klar i 2028
Med dagens beslutning vil det være muligt at holde tidsplanen for byggeriet, så tunnelen er klar til indvielse i 2028.

”Tiden er nu inde til at indlede anlægsarbejdet med tunnelen under Femern Bælt. Jeg er derfor glad for, at vi i dag har besluttet at starte anlægsarbejdet på dansk side”, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og fortsætter:

”Det gør det nemlig muligt at undgå forsinkelser i tidsplanen, så tunnelen kan åbne i 2028, samtidig med at vi forbedrer mulighederne for at udnytte den tildelte EU-støtte på knap 4,4 mia. kr. til projektet.”