3. maj 2019

Femern A/S og den tyske projektpartner LBV Lübeck har fået go af de tyske myndigheder til en række anlægsforberedende arbejder til Femern Bælt-tunnelen ved Puttgarden i Tyskland, oplyser Femern A/S.
Med en såkaldt strakstilladelse, som den tyske godkendelsesmyndighed nu har udstedt, kan arbejderne udføres, mens eventuelle klager mod den tyske godkendelse behandles. 

”Med strakstilladelsen fra myndighederne i Slesvig-Holsten kan vi gå i gang med de indledende byggemodningsaktiviteter i Tyskland. Det styrker projektets tidsplan”, siger Claus F. Baunkjær, adm. direktør i Femern A/S. 

”Aktiviteterne på øen Fehmarn har især fokus på miljøbeskyttende tiltag og kommer til at ske i tæt og åben dialog med kommunen og lokalbefolkningen.”

Beskytter dyreliv
Der etableres blandt andet et paddehegn ved den kommende byggeplads på Femern for at beskytte f.eks. vandsalamanderne, der lever i området. Derudover skal der etableres og omlægges forsyningsledninger og foretages geotekniske undersøgelser. Dette sker som led i forberedelserne til byggeriet af blandt andet tunnelportalen på den tyske side. 

Femern A/S har inviteret de tyske miljøorganisationer Naturschutzbund Deutschland (NABU), Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) og Landesnaturschutzverband (LNV), og miljømyndigheder på besigtigelse på den kommende byggeplads, ligesom de inviteres til dialog om aktiviteterne. 

”Som bygherre vil Femern A/S nøje følge anvisninger og krav fra de tyske myndigheder i hele projektforløbet”, siger Henrik Christensen, teknisk direktør i Femern A/S. 

Klar til anlægsarbejdet
Byggemodningsaktiviteterne på Femern er med til at sikre, at selve anlægsarbejdet i Tyskland kan begynde, så snart den tyske domstol har færdigbehandlet klagerne over myndighedsgodkendelsen.

På den danske side, hvor hovedparten af byggeriet skal finde sted, er anlægsarbejdet godt i gang. I øjeblikket byggemodnes byggepladsen ved Rødbyhavn, og senere på året går arbejdet med at anlægge den store arbejdshavn i gang. Materialer til byggeri af tunnelelementfabrikken vil blive sejlet ind via havnen, og tunnelelementer vil blive skibet ud på havet herfra.