Specialfartøjet Maya er klar til opgaver på Femern-projektet. Foto: Femern Link Contractors (FLC)

5. juli 2024

maya-flc-femern-belt-development

Hovedentreprenøren på Femern-Bælt forbindelsen, Femern Link Contractors (FLC), har fået specialbygget et kæmpemæssigt marinefartøj.
Fartøjets funktion er at etablere et ensartet leje af grus og sten på havbunden, inden de kæmpemæssige og tonstunge tunnelelementer efterfølgende bliver sænket ned på havets bund.
Der er tale om avanceret teknologisk præcisionsarbejde op til 40 meter under havets overflade, og samtlige sten og grus-stykker bliver placeret med centimeters nøjagtighed på en 18 km lang strækning, oplyser FLC.

Specielt designet til Femern-projektet
Da det er første gang i verdenshistorien, at der skal bygges en 18 km lang sænketunnel under havets overflade, har det været nødvendigt at designe og bygge en række specialfartøjer til at udføre den del af arbejdet, der foregår til søs.
Maya er et specialfartøj, der i fagkredse også kaldes for en Multi Purpose Pontoon. Fartøjet er 130 meter langt og 48 meter bredt og kan have 19 besætningsmedlemmer med til søs, hvilket er nok til to skiftehold.

Kæmpemæssigt undervands-redskab
Maya er bygget for FLC på Crist skibsværft i Polen, og hun er blandt andet udstyret med et kæmpemæssigt undervands-redskab – der på fagsprog kaldes et submerged dumping tool - som via fjernstyring og anden avanceret teknologi bliver sænket ned til havbunden for at placere sten og grus så nøjagtigt, at det resulterer i et ensartet leje, som de tonstunge tunnelelementer efterfølgende kan placeres oven på.
Den færdige tunnel bliver sat sammen af i alt 79 standard tunnelelementer på hver 217 meter og 10 specialelementer på hver 39 meter. Herefter vil et andet specialfartøj placere endnu et lag grus og sten oven på den 18 km lange tunnel.

14.000 tons grus og sten ad gangen
Maya kan transportere op til 14.000 tons grus og sten ad gangen. Processen med at designe og bygge Maya har været flere år undervejs og involveret op til 1.500 medarbejdere.

”Maya er det eneste fartøj af sin art i verden, og vi er glade og stolte over, at vi sammen med specialisterne hos Crist skibsværft i Polen har fået bygget et så teknisk avanceret specialfartøj, som er klar til at udføre sine opgaver på Femern-Bælt-projektet,” siger Sébastien Bliaut, bestyrelsesformand for FLC.

Der er i forvejen blevet gravet en tunnelrende med kæmpemæssige gravemaskiner på havets bund på den 18 km lange strækning, hvor Femern Bælt-tunnelen kommer til at ligge. Men inden de gigantiske tunnelelementer bliver sænket ned på havbunden, skal der altså være et solidt og helt plant lag grus og sten. Og det er her, at Maya kommer ind i billedet.  

Fakta om specialfartøjet (Multi Purpose Pontoonen) Maya:

  • For at gøre havbunden klar til de 217 meter lange betonelementer (i alt 79 standard tunnelelementer á 73.500 tons plus 10 specialelementer á 39 meter – i alt 89 tunnelelementer) skal det kæmpemæssige specialdesignede fartøj Maya, som under sig får tilkoblet et såkaldt Submerged Dumping Tool (SDT), udbrede et tykt leje af grus og sten på havets bund på hele den strækning, hvor betonelementerne efterfølgende skal nedsænkes.
     
  • Rent teknisk er det SDT’en – som løst oversat kan kaldes et redskab til dumpning under havets overflade – der via fjernstyring og anden avanceret teknologi bliver sænket ned til havbunden for at dumpe sten og grus så nøjagtigt, at det resulterer i et ensartet leje, som selve tunnelelementet efterfølgende kan lægges oven på.
     
  • Specialfartøjet Maya er 130 meter langt og 48 meter bredt og kan have 19 besætningsmedlemmer med til søs, hvilket er nok til to skiftehold. Hun er udstyret med to kæmpemæssige tanke, der hver kan transportere op til 7.000 tons grus og sten.
     
  • Maya er bygget på skibsværftet Crist der ligger i Gdynia, Polen.

maya-flc-femern-belt-development
Maya er udstyret med to tanke, der hver især kan transportere op til 7.000 tons grus og sten. Foto: Femern Link Contractors (FLC)