Morten Dahlin (i midten) og folketingskandidat Iben Krog får Femern-information af CEO i Femern A/S, Henrik Vincentsen. Foto: Femern Belt Development

29. april 2024

minister-femern-belt-development

”Nu har jeg endnu større forståelse for de lokale synspunkter og ønsker,” siger minister for byer og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde, Morten Dahlin efter et besøg i Rødbyhavn hos Femern Belt Development og Femern A/S.

Her havde Morten Dahlin bl.a. mulighed for at se de nye arealer, der er anlagt på den lollandske sydkyst af sedimentet fra opgravningen af tunnel-renden til Femern-forbindelsen.

Internationalt kraftcenter
Lolland Kommune vil udvikle strækningen fra Nakskov Fjord i vest til Hyllekrog i øst til et internationalt kraftcenter for bæredygtig turisme, men bestemmelser i Strandbeskyttelseslinjen lægger hindringer i vejen for planerne.

Derfor har kommunen søgt Kystdirektoratet om at strandbeskyttelseslinjen flyttes i forhold til det nye forland, og flere ministerier er involveret i forhandlingerne.

”Det er mit håb, at der findes en løsning, som kan imødekomme det lokale ønske, samtidig med at der tages hensyn til naturen, miljøet og andre forhold. Både Lolland Kommune og investorer ser muligheder for at udvikle området og peger på turismen som en betydende vækstgenerator,” siger Morten Dahlin.

”Vil du arbejde for at imødekomme de lokale ønsker?”

”Jeg vil i hvert fald være med til at undersøge mulighederne meget nøje, og jeg har fået en endnu større forståelse for, hvad der kan bidrage til at øge den lokale udvikling, og jeg håber derfor på en løsning, der kan tilfredsstille alle parter,” siger Morten Dahlin.

Betydelig interesse fra investorer
Direktør i Femern Belt Development, Stig Rømer Winther, glæder sig over ministerens besøg og muligheden for at redegøre for de lokale ønsker.

”Jeg glæder mig over ministerens interesse for ved selvsyn at se de muligheder, der fra lokal side peges på omkring den fortsatte udvikling af Lollands turisme. Interessen er ikke begrænset til lokalområdet, for vi oplever en betydelig interesse fra investorer, der ser et kæmpe udviklingspotentiale i de nye strandnære arealer, og som kan være med til at øge væksten i denne del af landet,” siger Stig Rømer Winther.

Lolland Kommune har et ønske om at udvikle Lollands sydkyst med nye hoteller, ferieresorts, sommerhuse og glamping.