Fehmarnbelt Days holdes hvert andet år, senest i 2023 i Rødbyhavn. Foto: Femern Belt Development

25. april 2024

Fehmarnbelt-days-femern-belt-development

Planlægningen af Fehmarnbelt Days 2025 er i gang.

Det dansk-tyske event holdes næste år i centrum af Lübeck og arrangeres af delstaten Slesvig-Holsten, Hansestaden Lübeck samt Industri- og Handelskammeret i Lübeck, og med Fehmarnbelt Business Council, Fehmarnbelt Committee, STRING og Femern A/S som partnere.

Region Sjællands udvalg for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde har bevilget 600.000 kr. til afvikling af begivenheden, der har et samlet budget på 4,5 mio. kr.

Borgerrettede dage og konference
Fehmarnbelt Days 2025 løber over tre dage, 14.-16. juni.

14. og 15. juni er såkaldt borgerrettede dage, og 16. juni afvikles en konference. Målet er , som det hedder i oplægget,at give borgerne mulighed for at opleve og styrke området som en attraktiv, grøn og demokratisk grænseregion.

Venter 50.000 deltagere
Arrangørerne arbejder på at skabe en borger/demokratifestival over to dage med inspiration fra folkefesten ved Fehmarnbelt Days 2023 i Rødbyhavn og Folkemødet på Bornholm.

De tyske arrangører ønsker at holde en demokratifestival med debatter, der kobles med et folkeligt element, som samtidig er både underholdende og interessant at medvirke til for den brede befolkning.

Temaerne vil være centreret omkring det dansk-tyske samarbejde og integrationen over Femern Bælt.

Foruden konferencen vil der være stande og udstillinger arrangeret af såvel danske som tyske aktører.

Arrangørerne forventer omkring 50.000 deltagere over de to dage.

Konference om dansk-tysk samarbejde
Mandag 16. juni 2025 afvikles Fehmarnbelt Days konferencen, hvor temaet ventes at blive den faste Femern Bælt-forbindelse og samarbejdet over den nære geografi såvel som indvirkningen på europæisk plan.

Det forventes, at konferencen vil tiltrække sig opmærksomhed på såvel lokalt, regionalt som nationalt niveau og hos både offentlige og private aktører.