18. december 2019

Foreløbig 70 virksomheder gør sig nu klar til at byde ind på konkrete opgaver på Femern-forbindelsen.

Det sker som et led i initiativet ”Udnyttelse af virksomheders potentialer på Femern Bælt-forbindelsen”, der er et samarbejde mellem Femern Belt Development og Vækstprogram Guldborgsund-Lolland-Vordingborg.

Projektet skal sikre, at danske virksomheder i kraft af samarbejde i grupper udnytter deres potentiale og dermed sikrer beskæftigelse og udvikling med udgangspunkt i det store anlægsprojekt.

”Vi er meget tilfredse med den store tilslutning, men vi har plads til flere virksomheder,” siger projektleder Gitte Nordstrøm Hansen, Femern Belt Development.

Seks virksomhedsgrupper
De foreløbig 70 virksomheder, der har meldt sig til projektet, er ved at blive inddelt i grupper.

De mødes første gang i januar 2020 for at indlede arbejdet med at kunne byde ind på opgaver, når Femern-byggeriet for alvor går i gang i foråret.

Virksomhederne er inddelt i seks grupper med henblik på løsning af disse opgaver:

  • Større bygninger og konstruktioner
  • Mindre bygninger og konstruktioner
  • Administrativ service
  • Helbred og sikkerhed
  • Miljøpåvirkninger
  • Serviceaktiviteter

Nye virksomheder kan komme med
Virksomheder, der har ønske om at byde ind på Femern-opgaver, kan endnu nå at melde sig til projektet. 

Det skal ske inden 7. januar til projektleder Gitte Nordstrøm Hansen, Femern Belt Development på tlf. 4019 3369 eller e-mail gitte@femern.info.