11. marts 2020

Direktør Stig Rømer Winther og projektleder Jesper Rønn Kristiansen står i spidsen for det team af medarbejdere fra Femern Belt Development og en række partnere, der er i gang med at planlægge en ny dato for Fehmarn Link Business Conference. Foto: Femern Belt Development

Den udsatte Fehmarn Link Business Conference ’20 forsøges gennemført i begyndelsen af september.

”Vi er i fuld gang med at afstemme en dato med alle leverandører og med de mange indlægsholdere, der medvirker med værdifuld information til konferencedeltagerne,” siger Stig Rømer Winther.

Det gælder bl.a. transportminister Benny Engelbrecht, minister for økonomi, transport, arbejdsmarked, teknologi og turisme i Schleswig-Holstein, Dr. Bernd Buchholz, samt repræsentanter fra Femern A/S og konsortierne, der skal bygge Femern-tunnelen, Femern Link Contractors og Fehmarn Belt Contractors.

Tilmeldte er sikret plads
600 deltagere er tilmeldt Fehmarn Link Business Conference ’20.

”Vi har oplevet en meget stor interesse for konferencen og har udover de tilmeldte en lang venteliste. Deltagere, der er tilmeldt og har betalt for deltagelse og/eller stande på konferencen, er sikre på at kunne deltage, når konferencen afvikles,” siger Stig Rømer Winther 

Deltagere, som ønsker at få deres betaling refunderet, bedes henvende sig via e-mail til Camilla@femern.info

Deltagere, der får refunderet betalingen, afmeldes konferencen. Der er ingen garanti for, at tilmeldingen åbnes igen, da de ledige pladser tilbydes personer tilmeldt ventelisten.

Får besked direkte
Alle deltagere, der er tilmeldt Fehmarn Link Business Conference, får besked direkte via e-mail, når den nye dato for konferencen er fastlagt.

Yderligere information
Yderligere information om FLBC ’20