5. marts 2020

Den 18 kilometer lange Femern Bælt-tunnel mellem Rødbyhavn og Puttgarden får en tysk lillesøster mellem øen Fehmarn og det tyske fastland. 

Deutsche Bahn meddeler, at der sammen med Forbundstransportministeriet og delstaten Slesvig-Holsten er truffet beslutning om, at den nye faste forbindelse over Fehmarnsund mellem øen Fehmarn og det slesvig-holstenske fastland bliver en sænketunnel, skriver Femern A/S i en pressemeddelelse. 

Den foretrukne løsning
Sænketunnellen er udvalgt som den foretrukne løsning på baggrund af grundige analyser af en række tekniske alternativer, herunder en boret tunnelløsning, en ny kombineret vej- og jernbanebro samt to nye separate broer for jernbane og vej.
Det er glædeligt, at der efter grundige analyser er truffet beslutning om en ny, fast Fehmarn- sund-forbindelse. Jeg noterer mig, at valget er faldet på en sænketunnel ligesom Femern Bælt-tunnelen. Det bidrager til, at vi i fremtiden får en stærk og miljøvenlig mobilitetskorridor for hele regionen”, udtaler Claus F. Baunkjær, adm. direktør for Femern A/S. 

Eksisterende bro bevares
Med den valgte sænketunnelløsning bevares samtidig den eksisterende Fehmarnsund-bro fra 1963, som i dag består af to vejspor og et enkelt jernbanespor. Broen vil blive istandsat til brug for fodgængere, cyklister og langsom vejtrafik. 

Den nye Fehmarnsund-forbindelse vil blive en 1,7 km lang sænketunnel til kombineret vej- og jernbanetrafik bestående af fire vejbaner samt to elektrificerede jernbanespor. Tunnelen indgår i opgraderingen af de tyske jernbane- og vejlandanlæg som led i Femern Bælt-projektet. Den nye Fehmarnsund-forbindelse vil stå klar, når Femern Bælt-tunnelen åbner.