6. marts 2019
Det østdanske jernbanenet er præget af store forbedringer. Foto: Banedanmark

Med færdiggørelsen af Danmarks første højhastighedsbane mellem København og Ringsted, med opgradering og fornyelse af Ringsted-Femern strækningen og med elektrificering af dele af det sjællandske jernbanenet er der store forbedringer på vej til togpassagererne i Østdanmark. 

"Vi er i gang me, en historisk opgradering af den danske jernbane, og de sjællandske passagerer får i de kommende år mange forbedringer. Med den nye bane København-Ringsted, Ringsted-Femern Banen, elektrificering af flere strækninger og det nye signalsystem er vi i gang med at modernisere og fremtidssikre de sjællandske jernbanestrækninger til at imødegå fremtidens behov for kapacitet, hurtighed, pålidelighed og komfort til gavn for alle brugerne af jernbanen,"siger Steen Neuchs Vedel, anlægsdirektør i Banedanmark.

Slidte spor fornyes
Samtidig med, at der bygges nyt, skal Banedanmark også sikre, at den eksisterende jernbane stadig er sikker, effektiv og attraktiv. Mellem Ringsted og Korsør er sporet flere steder så slidt, at det skal fornyes. Det er nødvendigt for at undgå at skulle sætte hastigheden ned.

"For at undgå at spærre helt for landsdelstrafikken i en længere periode udfører vi i denne omgang udelukkende de mest presserende arbejder. Næste år vender vi tilbage for at forny og optimere Slagelse Station og i årene 2022-2024 gennemfører vi den sidste sporfornyelse på strækningen. Til den tid vil der ikke være så mange øvrige projekter "i omegnen", og det vil gøre det lettere at planlægge trafikken, så passagererne generes mindst muligt,"siger Steen Neuchs Vedel.

Når Banedanmark er færdig med sporfornyelsen, vil passagererne opleve færre hastighedsnedsættelser, og togene vil derfor have bedre muligheder for at indhente eventuelle forsinkelser.

Udfordringer for pendlerne
I de kommende måneder er aktiviteten rigtig høj, og det betyder, at der kommer en del reduktioner i togdriften.

"Sporarbejderne gør, at vi langt fra har samme kapacitet som normalt, og det betyder, at der kommer til at køre færre tog hen over foråret. I samarbejde med jernbaneselskaberne har vi udarbejdet den bedst mulige plan sammen, og vi håber, at passagererne vil have tålmodighed med os, mens vi er i gang med arbejdet,"siger Steen Neuchs Vedel.

Fakta om tog-forbedringerne
Her har Banedanmark travlt på de sjællandske spor:

Sporarbejde Ringsted-Korsør
Ballastrensning på 2,7 kilometer fri strækning tæt på Slagelse Station
Ny sporkasse på 10,3 kilometer fri strækning tæt på Slagelse Station
Udskiftning af 12,5 kilometer skinner på fri strækning imellem Fjenneslev og Forlev
Justering af 13 kilometers køreledningsanlæg
Drænlægning på en strækning over 1,6 kilometer
Udbedring af cirka 60 meter blød bund
Sporsænkning ved Grøftevej og Sorøvej

Ringsted-Femern banen
Mellem Næstved og Vordingborg er det brorenoveringer, dæmningsforstærkninger og kurveforlægninger.
Hertil kommer nyt spor og nye skinner på dele af strækningen samt stationsarbejder i Lundby og Vordingborg.
Mellem Orehoved og Nykøbing Falster skal det eksisterende spor fjernes og nyt spor skal bygges. Samtidig forbereder vi til det kommende dobbeltspor på strækningen.
 
Den nye bane København-Ringsted
Gravearbejde til dræn og kørestrømsarbejde på og omkring Ringsted Station
Fjerne gamle spor og lægge nye spor øst for Ringsted Station
Klargøre og teste et nyt sikringsanlæg på Ringsted Station

Elektrificering Køge Nord-Næstved
Vi afslutter elektrificeringen af strækningen Køge Nord-Næstved Nord i foråret 2019. Derefter går vi i gang med at elektrificere Næstved Station.