8. september 2020

Transportminister Benny Engelbrecht mødtes bl.a.med topledelsen i Femern A/S og de to entreprenørkonsortier, FBC og FLC. Foto: Femern Belt Development

Transportminister Benny Engelbrecht er ved et besøg i Rødbyhavn blevet ajourført om byggeriet af Femern Bælt-tunnelen, hvor arbejdet på Europas største arbejdshavn er i gang. 

Han mødtes bl.a. med topledelsen fra Femern A/S og de to entreprenørkonsortier, FBC og FLC.

Bidrag til grøn omstilling
”Med forbindelsen over Femern Bælt vil vi kunne flytte mere af den tunge vejtransport over på jernbanen. Derfor vil tunnellen ikke alene komme til at udgøre en hurtig og effektiv forbindelse mellem Skandinavien og det kontinentale Europa for borgerne og den grænseoverskridende fragt af varer. Den vil også være et vigtigt bidrag til den grønne omstilling af transportsektoren. På den måde vil Femern Bælt-forbindelsen blive en port for fremtidens grønne transportløsninger, når den åbner i 2029. Og på samme tid skaber vi vækst og arbejdspladser lokalt,” siger transportminister Benny Engelbrecht. 

Arbejdshavnen under etablering
Fra udsigtsplatformen ved den kommende byggeplads fik ministeren set, hvorledes anlæggelsen af arbejdshavnen til tunnel-projektet skrider frem med de de yderte moler. 

Arbejdshavnen vil, når den står færdig inden udgangen af 2021, være på 500.000 m2 og dermed dobbelt så stor som den eksisterende trafikhavn i Rødbyhavn. 

Arbejdshavnen er indgangen til byggeriet af tunnelelementfabrikken, og det bliver fra arbejds- havnen, at de 73.000 tons tunge tunnelelementer til sin tid skal sejles ud i Femern Bælt. 

Ministeren besøgte også dele af det omfattende arbejde, der er gennemført i området som et led i forberedelserne til byggeriet af tunnelen. Det drejer sig blandt andet om det store areal, der er forberedt til byggeplads og produktion af de enorme elementer til tunnelen øst for Rødby- havn. Dertil kommer Femern A/S’ kommende bygherrecenter i selve Rødbyhavn med plads til 75 ansatte. 

arbejdshavn-femern-belt-development
Arbejdshavnen under anlæggelse i Rødbyhavn. Foto: Femern A/S