Den gamle Storstrømsbro kan ende som kunst, kystsikring eller noget helt andet.

28. juni 2024

den-gamle-strostrømsbro-femern-belt-development

Transportministeriet vil nu undersøge mulighederne for at genbruge den gamle Storstrømsbro, der er dømt til nedrivning i 2027.
En række lokale forslag til delvis udnyttelse af den gamle bro er i spil til eksempelvis kystsikring eller kunst.

De kommende undersøgelser skal bl.a. afdække miljøforhold og muligheder for at genbruge materialerne fra den gamle bro. Undersøgelserne, opdatering af lovgrundlaget og inddragelse af lokale borgere ventes at tage op til to år og kan derfor være gennemført inden den nye bro er færdig, skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Lokalt vartegn gennem 90 år
”Lokalt er der udtrykt ønsker om, hvordan dele af den gamle bro kan leve videre. Storstrømsbroen har i næsten 90 år været et lokalt vartegn, og jeg forstår godt ønsket om at bruge og bevare dele af den gamle bro. Derfor undersøger vi nu de forskellige muligheder, der er for at genbruge bropiller og byggematerialer,” siger transportminister Thomas Danielsen.
Blandt ideerne til genanvendelse af den gamle bro nævner Transportministeriet forslaget om at bruge brosoklerne som base for et kunstværk med 12-14 meter høje skulpturer, to mænd og to kvinder, som det skal være muligt at sejle ud til og klatre op på.

Guldborgsund-forslag om kystsikring
Guldborgsund Kommunes borgmester, Simon Hansen, udtaler:
” Jeg er glad for, at transportministeren rækker ud og inviterer til et samarbejde om at genbruge dele af Storstrømsbroen i lokalområdet. Vi har drøftet nogle foreløbige ideer med ministeren, herunder byggeri af kunstige rev til gavn for dyreliv og turisme, eller som kystbeskyttelse langs nogle af vores udsatte kyster. Kystbeskyttelse er særlig relevant for os i Guldborgsund, da vi har over 300 kilometer kystlinje, og da flere af vores kyster, havne og veje tæt på kysterne blev meget hårdt ramt af efterårets og vinterens storme. Der kan også være andre gode ideer, som jeg glæder mig til at drøfte med ministeren.”

Kunst, klatring, badning eller noget helt fjerde
Vordingborg Kommunes borgmester, Mikael Smed, udtaler:
” Vi er meget åbne over for muligheden for at genbruge dele af den gamle Storstrømsbro til gavn for havmiljøet og dyrelivet i Storstrømmen eller til kystbeskyttelsesprojekter langs vores udsatte kyster. Vi har under vores møde med ministeren blandt andet drøftet etablering af et stenrev, som en mulighed for at give de gamle broelementer nyt liv på en meningsfuld måde til glæde for marinbiologien og undervandsturisme. Det er positivt, at ministeren flere gange påpegede, at der ikke vil være kommunale udgifter forbundet med nedrivningen og den fremadrettede brug af broelementerne. Så om kystnære bropiller kan bruges til kunst, klatring, badning eller noget helt fjerde bliver en spændende lokal dialog. Derfor ser vi frem til at fortsætte en god dialog med ministeren og borgerne, når miljøforholdene og mulighederne for at genbruge bromaterialerne er afdækket.

Fakta om den gamle Storstrømsbro
Den gamle Storstrømsbro er 3,2 kilometer lang. Den består af 50 fag, 49 bropiller og fundamenter.
Den er bygget af cirka 265.000 tons beton og 20.000 tons stål.
Den gamle Storstrømsbro blev indviet 26. september 1937. Storstrømsbroen var i næsten 30 år den længste bro i Europa, og den forblev den længste vej- og jernbanebro indtil Storebæltsforbindelsens Vestbro blev færdig.