7. februar 2019

Endnu en milepæl kom på plads, efter den tyske myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-projektet er underskrevet og 6. februar blev overdraget til Femern A/S.

”Dette er et meget vigtigt skridt i realiseringen af Femern Bælt-tunnelen og et godt udtryk for prioriteringen af projektet i Slesvig-Holsten,”siger Claus F. Baunkjær, administrerende direktør i Femern A/S.

De tre scenarier
Byggemodningen af det areal i Rødbyhavn, hvor fabrikken til produktion af tunnel-elementerne skal ligge, er i fuld gang.

Netop nu er Femern A/S efter ønske fra transportminister Ole Birk Olesen i færd med at vurdere, hvorledes projektet videre kan forløbe. 

Med den tyske myndighedsgodkendelse på plads åbnes – enkelt sagt - tre scenarier for milliard-byggeriet:

  • Hele projektet kan sættes hurtigt i gang
  • Dele af projektet kan sættes hurtigt i gang
  • Projektet må afvente afgørelsen i en mulig tysk retssag

Analysen fra Femern A/S foreligger i løbet af foråret, og det forventes, at forligskredsen bag anlægsloven herefter beslutter, hvornår selve byggeriet af elementfabrikken og havnen sættes i gang.

Tunnelfabrik kan bygges i år
”Det kræver politisk vilje, mod og is i maven, men i min optik kan et realistisk bud være, at arbejdet med at bygge den fabrik i Rødbyhavn, der skal fremstille tunnelelementerne, kan gå i gang inden udgangen af 2019, og at anlæggelse af udskibningshavnen kan ske i kølvandet af dette,” siger formanden for Folketingets transportudvalg, Lennart Damsbo-Andersen (A).

Venstre klar til at nikke ja
Også Venstres transportpolitiske ordfører, Kristian Pihl Lorentzen, ser muligheder for at igangsætte yderligere arbejder i år.

”Det er vi klar til at drøfte så hurtigt som muligt. Vi ser frem til, at transportminister Ole Birk Olesen indkalder os til et møde om det. På basis af en vurdering af, at retssagen vil tage to år, må vi se, hvor meget vi politisk kan lægge ryg til at igangsætte inden da,”siger Kristian Pihl Lorentzen.

”Hvilke fremskudte arbejder kan komme på tale?”

”Det skal andre vurdere, men er argumenterne rigtige, er vi klar til at nikke ja,”siger Kristian Pihl Lorentzen. 

Læs også

Efter tysk godkendelse: Hvad sker der nu?

Femern-ja vækker glæde i tysk erhvervsliv

FBD sætter turbo på Femern-aktiviteter