15. januar 2018
Marie Rhodin, Femern A/S informationscenter i Burg orientrede om den aktuelle situation omkring Femern Bælt-forbindelsen. Foto: Femern Belt Development

I Tyskland er der stor offentlig interesse for den kommende faste Femern Bælt-forbindelse.

Det blev klart betonet, da medlemmer af Beltoffen og organisationen Wirtschaftjunioren Ostholstein var på nytårsvisit hos Femern Belt Development i Rødbyhavn.

Beltoffen, der blev stiftet for to år siden, informerer på den tyske side af Femern Bælt om den kommende faste forbindelse og de nye muligheder for vækst og udvikling i Østholstein.

Medlemmerne er hovedsagelig erhvervsfolk og erhvervsvirksomheder, og de fik på nytårsmødet i Rødbyhavn følgeskab af de unge erhvervsfolk i

Wirtschaftjunioren Ostholstein.

Aktuel orientering
På mødet i Rødbyhavn fik deltagerne en orientering om den aktuelle situation for Femern Bælt-projektet fra Marie Rhodin fra Femern A/S informationscenter i Burg.

Direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development orienterede om fremtidens infrastruktur og de nye vækstmuligheder, og formanden for Beltoffen, Björn Prölss, oplyste om organisationen og dens arbejde.

Stor tilslutning til projektet
Deltagerne fra de to tyske organisationer gav klart udtryk for, at der generelt er stor tilslutning til det kommende tunnel-projekt i den tyske offentlighed.

Modstanden mod tunnel-projektet kommer fra et absolut mindretal, fastslog deltagerne.