26. marts 2019

Grønt lys for Femern-forbindelsen

Forligskredsen bag Femern-forbindelsen har i dag besluttet at sætte anlægsarbejdet i gang på den danske side.

Partierne har sagt ja til at påbegynde anlægsarbejder for flere milliarbejder kroner, og Femern A/S indleder nu forhandlinger med de to...

20. marts 2019

Lolland udbygger sine franske samarbejdsrelationer

Den fransk-engelske konference i Calais hørte bl.a. om det dansk-tyske samarbejde i Femern Bælt Komitéen. Foto: Femern Belt Development

Lolland Kommune har ikke alene et tæt samarbejde med kommunerne i Nordtyskland. De nære relationer rækker også til...

20. marts 2019

Analyse bekræfter trafiktal for Femern-forbindelsen

Trafikken i den kommende Femern-tunnel bliver større end hidtil antaget, viser ny analyse. Foto: Femern A/S

Antallet af bilister, der fravælger Storebælts-forbindelsen og i stedet vil benytte Femern-tunnelen, når denne bliver en realitet, forventes...

7. marts 2019

FBD sætter turbo på Femern-aktiviteter

Med den tyske myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-tunnelen sætter Femern Belt Development turbo på en række initiativer, der skal medvirke til at skabe størst mulig vækst og udvikling i kølvandet af det store anlægsprojekt.

Direktør Stig Rømer...

6. marts 2019

Store forbedringer for togtrafikken i Østdanmark

Det østdanske jernbanenet er præget af store forbedringer. Foto: Banedanmark

Med færdiggørelsen af Danmarks første højhastighedsbane mellem København og Ringsted, med opgradering og fornyelse af Ringsted-Femern strækningen og med elektrificering af...

13. februar 2019

Mange nye praktikpladser i byggeriet på Sjælland

Antallet af praktikpladser i bygge- og anlægsbranchen er steget betydeligt i Region Sjælland det seneste år.

Derfor faldt antallet af elever i såkaldt skolepraktik fra 155 til 81 fra november 2017 til november 2018, oplyser Dansk Byggeri i en...

7. februar 2019

Tysk Femern-ja vækker glæde i tysk erhvervsliv

Sammenslutningen af erhvervsorganisationer i Hamborg og Slesvig-Holsten hilser den tyske myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-projektet, der blev underskrevet 31. januar, velkommen.

”Det nordtyske erhvervsliv glæder sig. Med underskriften er taget et...