Stigende indtægter fra vejtrafikken over Storebælt opvejer faldende indtægter fra jernbanen. Resultatet for driften er således på niveau...

, som ejer og driver forbindelserne over Storebælt og Øresund og om nogle år også forbindelsen over Femern Bælt til Tyskland. Vi bidrager

pub_date
Indsendt af proviadmin1 den fre, 09/20/2019 - 09:31