Femern-byggeriet sætter Lolland i fornemt selskab

tunnelstøbning-femern-belt-development

Stik modsat dystre profetier om fald i beskæftigelsen i 2023, overraskede tallene positivt og viste en stigning i beskæftigelsen med hele 31.000 personer i 2023.

Dansk Erhverv har foretaget en analyse, som viser at bare 10 kommuner har drevet 81% af fremgangen i beskæftigelsen fra 4. kvartal 2022 til 4 kvartal 2023. Top-10 udgøres primært af kommuner med store byer – og så Lolland!

Lolland kommer ind på en flot 6. plads med en stigning i beskæftigelsen på 6% - et tal, der nu hvor 2. kvartal af 2024 er godt i gang, sandsynligvis vil være endnu større. Den positive tendens i Lolland kommune drives primært af byggeriet af Femern-forbindelsen, som pt. direkte beskæftiger omkring 3500 mand. På en 7. plads, lige under Lolland, ligger Kalundborg, hvor Novo Nordisks store anlægsaktiver driver en tilsvarende positiv udvikling.  

De nye tal er sød musik i ørene for Lolland kommune og Borgmester Holder Schou Rasmussen har svært ved at få armene ned:

Vi har i Lolland Kommune et stort fokus på at udnytte Femernbyggeriet som en løftestang til at skabe ny vækst og udvikling, sikre ekstra arbejdspladser og give vores erhvervsudvikling et boost. Beskæftigelsestallene viser at den positiv udvikling er godt i gang, men vi har god grund til også at tro på varige gevinster. Udover at beskæftigelsen stiger, har nye virksomheder har fået øje på vores geografi, den grønne omstilling har fået luft under vingerne, der er gang i turismen, og med beslutningen om at bevare produktionsfabrikken, også når Femernbyggeriet er slut, har vi fået udsigt til at fastholde tusindvis af arbejdspladser lokalt. Så der er god grund til optimisme på Lolland”.

Effekterne stiger – og smitter af

Beskæftigelsen på Femern-projektet har ikke peaket endnu og til antallet af direkte beskæftigede på projektet, skal lægges de tusindvis af afledte arbejdspladser, der skabes hos underleverandører til projektet. Det må derfor forventes at Lolland kommune også kan se frem mod flotte beskæftigelsestal i de kommende år.

Effekterne af Femern-byggeriet ses dog langt fra kun i værtskommunen Lolland, men spreder sig som ringe i vandet:

”Tallene her viser med alt tydelighed hvordan mega bygge- og anlægsprojekter er en enorm vækstdriver for værtskommunerne, men vi har også tidligere på året set en opgørelse fra Femern A/S, som viste hvordan effekterne fra Femern-byggeriet smitter af på hele Region Sjælland, ja faktisk til hele landet og skaber beskæftigelse og vækst i de danske virksomheder”, siger Direktør i Femern Belt Development, Stig Rømer Winther.

Vigtig milepæl ved byggeriet af Femern-forbindelsen: Det første af i alt 89 tunnelelementer er støbt færdig.

Tunnelelement indefra

Fra forberedelse til udførelse – en kompliceret proces

Tålmodighed er en dyd – især når komplicerede designs, udregninger og processer skal omsættes til virkelighed.

Al begyndelse er svær og støbningen af det første element har da også taget ca. 10 mdr., hvorimod det er forventningen at elementerne fremadrettet skal kunne fremstilles på 9 uger.

Det har været en lang og kompliceret opgave at støbe en så stor betonkonstruktion, og det er nu demonstreret, at teknologi og metoder spiller fornuftigt sammen”, siger Henrik Vincentsen, administrerende direktør i Femern A/S i en pressemeddelelse.

Fremadrettet kan elementerne støbes i et helt andet tempo, netop fordi man har været grundige med opsamling af data og know how i processen omkring støbningen af første element, og fordi at alle 5 produktionslinjer nu er i drift. Ligeledes vil støbeprocessen optimeres i takt med at arbejderne opsamler mere og mere viden og erfaring.

En stor bedrift

Også hos det udførende konsortium Femern Link Contractors (FLC) er der stolthed at spore over den opnåede milepæl.

”At støbe ét enkelt tunnelelement er en stor bedrift i sig selv, men vi har stadig lang vej igen. Ingen andre steder i verden serie-producerer man betonelementer i denne størrelse, men det er præcis det, vi skal mestre i de kommende år. Vores mål er at gøre det exceptionelle til rutine”, siger FLC’s direktør Sébastien Bliaut.

At der er tale om en STOR bedrift understreges af hvert elements størrelse. Et element er 217 meter langt, sammensat af 9 segmenter af 24 meter hver. Et element vejer 73.500 tons.

Den videre proces

Det færdigstøbte element skal nu hærde i 3-4 uger, inden der monteres stålskotter og de balasttanke, der skal sikre elementets stabilitet under nedsænkning.

Alt imens forsætter produktionen af de resterende 78 elementer på 5 produktionslinjer, mens en separat linje producerer yderligere 10 specialelementer.

Efter planen nedsænkes det første tunnelelement, der skal monteres på tunnelportalmundingen, senere på året.

Femern Bælt-tunnelen bliver et digitalt pionérprojekt

tunnelfabrikken-femern-belt-development

Femern Bælt-tunnelen er et banebrydende projekt på flere områder. Nu også som digital pionér, for bag den store mængde beton og stål til tunnelen ligger et digitalt foregangsprojekt med fokus på en effektiv styring og åben brug af data og informationer i alle projektets faser.
Femern-projektet har forpligtet sig til at bruge openBIM-standarder og arbejdsmetoder, hvilket spiller en afgørende rolle for, at både byggeprocessen og overgangen til drift af den færdige tunnel bliver både effektiv og langsigtet.

Data-konsistens, klassificering og standardisering
Brug af openBIM har været et krav på statslige byggeprojekter i Danmark i snart to årtier.
Men principperne er aldrig blevet afprøvet på et projekt i samme skala og kompleksitet, oplyser Femern A/S.
“openBIM er afprøvet på flere andre projekter, men her taler vi om Nordeuropas største anlægs- projekt. Vi arbejder med data-konsistens, klassificering og standardisering for at høste værdien af det, vi allerede i planlægningsfasen indarbejdede i vores udbudsmateriale,” siger Kim Smedegaard Andersen, teknisk vicedirektør i Femern-projektet under det statslige selskab Sund & Bælt.

Åbenhed, samarbejde og udveksling af information
openBIM står for open Building Information Modeling. Det er en tilgang til byggeprocessen, hvor der er fokus på åbenhed, samarbejde og udveksling af information mellem forskellige software- værktøjer og aktører i byggebranchen.
openBIM’s åbne formater betyder, at data kan tilgås og deles problemfrit på tværs af forskellige programmer fra designfasen og konstruktion til drift og vedligeholdelse af et byggeri.
Det har stor betydning for effektiviteten og samarbejdet på tværs af et projekt. Samtidig reduce- res risikoen for fejl og tab af data betydeligt.

Store forventninger
”Vi har store forventninger til openBIM og de muligheder, der knytter sig til de åbne standarder. Vi får en mere effektiv anlægsfase, vi får en bedre drift af Femern Bælt-tunnelen, og vi får samtidig konkrete erfaringer, som vi kan bygge videre på i fremtidige infrastrukturprojekter. Ikke kun i Sund & Bælt, men også som det gode eksempel for hele sektoren,” siger Kim Smedegaard Andersen.

Femern-projektet samarbejder med non-profit organisationen buildingSMART International gen- nem et ’Accelerator Program’ – et program, der understøtter og tilskynder til brugen af open- BIM-standarder og -tjenester for at opnå forbedringer og effektivitetsgevinster.

Rækker ud over Danmarks grænser
Ifølge Clive Billiald, CEO of buildingSMART International, rækker interessen og – ikke mindst – læringen fra Femern Bælt-tunnelen langt ud over Danmarks grænser:
”Femern-projektet giver enorm værdi på mange måder, både i form af de fordele forbindelsen vil bringe i Danmark og Europa, men også ved det eftermæle projektet vil få med sin nyskabende tilgang til digital levering. Vi er begejstrede for at arbejde tæt sammen med Sund & Bælt, så vi sammen kan demonstrere, hvordan åbne datastrømme er så vigtige for at forbedre global produktivitet og bæredygtighed,” siger Clive Billiald.

Et stort og vigtigt skridt
På det lokale plan er det især den danske afdeling buildingSMART Danmark, der kommer til at være den direkte samarbejdspartner. Her er der stor tilfredshed med at kunne bidrage til et af Danmarks største infrastrukturprojekter:
”Det er et stort og vigtigt skridt, at Femern-projektet går all-in og omfavner nye digitale arbejds- metoder. Både for buildingSMART Danmark og for hele bygge- og anlægsbranchen er det et utroligt spændende projekt at være en del af og have som bannerfører for openBIM,” siger Ole Berard, chef for buildingSMART Danmark og digitaliseringschef i Molio – byggeriets videnscenter.

Femern-projektet åbner nyt perspektiv for sjællandsk entreprenørvirksomhed

holbøll-femern-belt-development

For entreprenørvirksomheden Holbøll A/S har løsningen af opgaver på Femern-projektet åbnet nye perspektiver og rettet fokus mod ny interessant geografi.

”Lolland-Falster er i færd med at realisere et særdeles lovende potentiale,” siger ejer og administrerende direktør Carl-Ole Holbøll og peger på, at landsdelen udover Femern-projektet har målrettet fokus på grøn omstilling og vedvarende energi.

Holbøll A/S ser muligheder i den række af projekter, der allerede er i gang og i de nye, der er i støbeskeen, og entreprenørvirksomheden med hovedsæde i Næstved har derfor etableret et kontor i Maribo, hvor i øjeblikket fire mand arbejder.

”Vi vil gerne være med, hvor det sker, og når Femern-forbindelsen er en realitet, vil en placering på Lolland være strategisk fordelagtig i forhold til metropolerne København og Hamborg,” siger Carl-Ole Holbøll.

Betydelige arbejder på gasledningen
Holbøll-koncernen beskæftiger omkring 220 medarbejdere, heraf 150 i entreprenørenheden Holbøll A/S.

Virksomheden udfører anlægsopgaver inden for jord, beton, belægning og fundering.

Derudover håndteres et stigende antal projekter inden for klimasikring og LAR-projekter samt kystsikring.

Holbøll A/S har i øjeblikket betydelige arbejder på etablering af gasledningen til Lolland-Falster.

Var tidligt med på Femern-projektet
Holbøll A/S kom tidligt med på Femern-projektet som underleverandør til entreprenørkonsortiet Fehmarn Belt Contractors (FBC), der har udført gravearbejdet på tunnel-renden i Femern Bælt til den kommende tunnel og anlæggelsen af nye landområder med det opgravede sediment.

Holbøll A/S udførte for FBC jordarbejder, hvor 100 medarbejdere i en periode i døgndrift opererede med 25 entreprenørmaskiner.

Senere har virksomheden fået opgaver bl.a. på de transformerstationer, der bygges som et led i Femern-projektet.

”Vi oplevede som underleverandør en betydelig vækst og øget omsætning, mens vi var i gang med de omfattende jordarbejder. Men den største værdi for vores virksomhed er den viden og de erfaringer, vi har fået i kraft af vores medvirken i Femern-projektet. Vi har tilegnet os nye ekspertiser og står stærkere i dag. Det har øget vores konkurrenceevne og stiller os betydeligt bedre i forhold til fremtidige store opgaver med et internationalt tilsnit,” siger Carl-Ole Holbøll.

Gode råd til andre virksomheder
Holbøll A/S har høstet betydelig erfaring i forbindelse med løsningen af opgaver på Femern-projektet, men Carl-Ole Holbøll lægger ikke skjul på, at det kan være hårdt og krævende at arbejde for udenlandske konsortier.

”Underleverandører skal være gearet til samarbejdet med en organisation, der er betydeligt større end, hvad de måske ellers er vant til. Der stilles større krav til din virksomhed, ikke mindst omkring kommunikationen. Det er bl.a. af stor betydning at få nedskrevet aftaler, der indgås undervejs i processen,” siger Carl-Ole Holbøll.

Femern-projektet som frontløber for flere unge til erhvervsuddannelserne

tunnel-talenter-femern-belt-develpment

Femern A/S vil med et nyt undervisningsforløb med overskriften ”TunnelTalenter” vække skoleelevers interesse for erhvervsfaglige karriereveje.

”TunnelTalenter” er et gratis tilbud til grundskoler i hele Danmark og skal gennem en praksisnær og legende tilgang lære eleverne om danmarkshistoriens største infrastrukturprojekt, byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen.

Værdifuldt bidrag til at vende udviklingen
Andelen af unge, der søger ind på en erhvervsuddannelse lige fra 9. eller 10. klasse, har konstant ligget på omkring 20 procent i flere år, og det er langt fra tilstrækkeligt til at imødekomme behovet i branchen.

Oliver Sellner Vonsild, afdelingschef for social bæredygtighed på Femern-projektet, håber, at ”TunnelTalenter” bliver et værdifuldt bidrag til at vende udviklingen.

”Byggebranchen i Danmark har brug for, at flere unge bliver præsenteret for erhvervsuddannelserne. Derfor håber vi på at kunne vække interessen for byggefagene hos flere unge. Vi er virkelig nysgerrige på alt det, som skoleklasserne kommer til at finde på med materialet,” siger Oliver Sellner Vonsild.

Undervisningsmaterialet ”TunnelTalenter” er udviklet i samarbejde med Femern A/S, Autens ApS, Vendelboe Kommunikation og Serious Games Interactive og vil være klar til de første elever i grundskolen i skoleåret 2024/2025.

Yderligere information
Læs mere om tilmelding og materialet her

Banedanmark støber bropillerne til ny jernbanebro direkte i havet

jernbanebro-guldborgsund-femern-belt-development

Banedanmark bygger en ny klapbro over Guldborgsund i forbindelse med opgraderingen af Ringsted-Femern Banen. I øjeblikket støber Banedanmark 29 piller og 14 elementer til broen.

Som et led i opgraderingen af Ringsted-Femern Banen arbejder Banedanmark på at gøre Kong Frederik IX’s bro over Guldborgsund klar til den dobbeltsporede korridor, der binder Europa sammen, når Femern-tunnelen efter planen åbner i 2029.

For alle tog, der skal igennem Femern Bælt-tunnelen, skal også over Kong Frederik IX’s bro, som er født med et enkelt jernbanespor. 

Derfor får den eksisterende klapbro en opgradering i form af en søster, så den også er klar til den nye, klimavenlige transportkorridor, oplyser Banedanmark.

Lokale udfordringer kræver nye metoder
Den nye jernbaneklapbro bliver bygget langs den eksisterende bro, der har vej, jernbane i drift og lystsejlere på tværs. Det er ifølge byggeleder på projektet, Hans Christian Lollike, en af udfordringerne ved projektet. En anden udfordring er den lave vanddybde på lige godt to meter i sundet.

”Vi bygger den nye jernbanebro syd for den eksisterende bro. Her er meget lavvandet. Det gør det umuligt at sejle materialet til arbejdspladsen. Det lave vand begrænser størrelsen på de fartøjer, vi kan benytte til broarbejdet. Derfor har vi valgt en særlig løsning, man ikke ser hver dag: Vi borer og støber nemlig bropillerne direkte i vandet,” oplyser Hans Christian Lollike.

Det betyder, at der lige nu står betonbiler og betonpumpe på Kong Frederik IX’s bro. Gennem et langt rør transporteres betonen fra betonpumpen på broen, under jernbanebroen og over til de steder, hvor pillerne skal stå. 

Fakta om opgraderingen af Kong Frederik IX’s bro 

  • Den nye jernbanebro skal som den eksisterende have klap. Den skal elektrificeres og forsynes med nyt signalsystem.
  • Når den nye jernbaneklapbro står klar, vil den eksisterende jernbanebro efterfølgende skulle forstærkes og forberedes til den højere hastighed med nye spor.
  • Fem af de 29 bropiller skal bære den udbyggede klappille. Den første bropille, der skal bære den nye klappille, er den dybeste. 
  • Klappille-arbejderne er planlagt til at gå i gang i løbet af to måneder. 
  • Mens bropillerne bliver støbt og etableret ude i Guldborg Sund, er Banedanmark gået i gang med at støbe broelementer på produktionspladsen. 11 ud af i alt 14 elementer bliver støbt på pladsen. To bliver støbt på stedet ved landfæsterne. Den sidste er klappen, der bliver produceret på maskinværksted og monteres om cirka et år. Det er en stålklap, og den bliver sejlet til Guldborg Sund.
  • Selvom togtrafikken til Rødby og Tyskland i en periode er indstillet, kører der to lokaltog i timen i hver retning på broen mellem Nykøbing F. og Nakskov.  

Fremtidens bygge- og anlægsprojekter kalder på grønne løsninger

flic-femern-belt-development

I takt med klimaforandringerne stiger presset på bygge- og anlægsbranchen for at udvikle og ibrugtage grønnere og mere bæredygtige løsninger.

Det blev klart understreget på konferencen Fehmarn Link Innovation Conference 7. marts på Engestofte Gods på Lolland arrangeret af Femern Belt Development i samarbejde med en række partnere som en del af Erhvervsfyrtårn Femern 2-projektet.

De 120 deltagere mødte på konferencen med hovedoverskriften ”Innovating Future Green Megainfrastructure” oplægsholdere fra bygherrer og virksomheder og fik deres bud på fremtidens udfordringer og muligheder, og på fire workshops blev deltagerne præsenteret for nogle af fremtidens løsninger, nye værktøjer og produkter, som også var temaet på en række stande på konferencen.

Nødvendigheden af samarbejde og innovation - i sammenhæng med ibrugtagning af robotteknologi, digitale værktøjer og nye materialer som en del af løsningen i den grønne omstilling - gik som en rød tråd gennem konferencen.

Krav til byggeprojekter
Sund & Bælt Holding A/S, der er bygherre på Danmarks store infrastrukturprojekter - senest Femern Bælt-tunnelen - og kendt som frontløber i implementeringen af grønne løsninger i projekterne, var repræsenteret af CEO Mikkel Hemmingsen, der fastslog, at regeringens CO2-mål betyder, at bygherrer skal fastsætte nye krav til anlægsprojekter, men at virksomheder, der er i stand til at reducere CO2 udledningen får en fordel i forbindelse med udbuddet af byggeopgaver.

Han pegede også på nødvendigheden af at digitalisere vedligeholdelsesprocesserne på byggerier, og at bygge- og anlægsprojekter skal levere mere biodiversitet, end der tages ud. Det sker eksempelvis på Femern-projektet ved at anlægge ny natur ved brug af det sediment, der graves op i tunnel-renden.

Stigende krav om bæredygtighed
”Bæredygtighed er blevet et markedsvilkår, og vi forventes at levere og rapportere på den dagsorden. Mange kunder kræver i stigende grad byggeri, der er konkurrencedygtigt med hensyn til pris, miljøpåvirkning og sociale hensyn. Men både virksomheder og enkeltpersoner er villige til at betale en højere pris, ” sagde Head of Strategy and Sustainability Trine Lyng Madsen, MT Højgaard Danmark A/S, der også hæftede sig ved, at kravene til bæredygtighed i forbindelse med udbud af bygge- og anlægsopgaver er steget voldsomt.

Bæredygtighed og omkostningsbesparelser går hånd i hånd
BM Byggeindustri A/S, der producerer modulbyggeri i træ, har et mål om at spille en central rolle i udformningen af fremtidens boligbyggeri med innovation og bæredygtighed.

På konferencen oplyste Co-owner & Sales Manager Simon Hasbøg, at virksomheden frem mod 2025 for at styrke sin markedsposition vil reducere sine produktionsomkostninger med 10 procent bl.a. ved at implementere bæredygtige metoder som affaldsreduktion og energioptimering.

”Bæredygtighed og omkostningsbesparelser går hånd i hånd og er afgørende for at sikre langsigtet succes,” fastslog Simon Hasbøg.

3D-printede betonkonstruktioner i storskala
Founder & General Manager Henrik Lund-Nielsen, COBOD International A/S havde i sit indlæg fokus på virksomhedens produkter og teknologi til storskala 3D-printede betonkonstruktioner.

Virksomhedens produkter har på byggepladser i mange lande opført de hidtil største, højeste og hurtigste 3D-printede byggeprojekter i verden.

Ved virksomhedens etablering i 2018 var fokus rettet mod mindre byggerier. Nu er det muligt at konstruere selv meget store bygninger med 3D-print-teknologien, og aktuelt oplever COBOD  stigende interesse for 3D-printede løsninger omkring infrastruktur og industrielle produktioner. Henrik Lund-Nielsen demonstrerede på konferencen, hvorledes teknikken kan anvendes på store projekter som eksempelvis vindmølletårne, vand-, biogas- og andre store tanke samt sænkekasser.

Visioner om vækst, job, turisme og grønne løsninger
Ole Georg Andersen, Project manager, Odense Robotics og Pernille Remming, innovationskonsulent i We Build Denmark informerede på konferencen om Erhvervsfyrtårn Femern-projektet.

Ambitionen for Erhvervsfyrtårn Femern er at sikre udnyttelse af det potentiale, der udløses af den faste Femern Bælt-forbindelse. Det skal bl.a. ske ved at udvikle en styrkeposition for danske virksomheder inden for mere bæredygtig mega-infrastruktur gennem innovation og forankring samt deling af viden om nye teknologier, materialer og processer.

Ligeledes er projektets ambition at styrke tiltrækning og opkvalificering af medarbejdere i byggebranchen og introducere brugen af nye teknologier med det formål at gøre dem kompetente til at drive den grønne omstilling.

Vigtigt for små og mellemstore virksomheder
Konferencens moderator, direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development fremhævede i sin opsummering af dagen vigtigheden af, at også små og mellemstore virksomheder implementerer grønne løsninger i deres produktionsprocesser.

Erhvervsfyrtårn Femern-projektet kan assistere virksomhederne i denne proces, betonede Stig Rømer Winther, der også pegede på virksomhedernes mulighed for adgang til ny viden og innovation i det universitetscampus, videns- og læringscenter Fehmarn Innovation Link, der er under opbygning i Rødbyhavn i nær tilknytning til tunnelelement-fabrikken.
Fabrikken vil også fungere efter ibrugtagning af Femern Bælgt-tunnelen som produktionssted for elementer til kommende nye megainfrastrukturprojekter, vindmøller og andre grønne løsninger, der bliver efterspørgsel på i fremtiden.

Partnerne bag Erhvervsfyrtårn Femern
DTU, Teknologisk Institut, Odense Robotics, We Build Denmark, Zealand, Roskilde Universitet, Erhvervshus Sjælland og Femern Belt Develkopment.

Fehmarn Link Innovation Conference var arrangeret i regi af Projekt Erhvervsfyrtårn Femern II - medfinansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og EU

Yderligere information om Erhvervsfyrtårn Femern her

femern-belt-development

deb-femern-belt-development

fyrtårn-femern-belt-development

Kom helt tæt på byggeriets nyeste teknologi på Fehmarn Link Innovation Conference

gmt-robotics-femern-belt-development

29. februar 2024 - 

Automatiserede løsninger kan bl.a. minimere antallet af ulykker, reducere materialeforbruget og forbedre kvaliteten i bygge- og anlægsprojekter.

Robotteknologien er for alvor slået an som et væsentligt led i bygge- og anlægsbranchens grønne omstilling.

På Fehmarn Link Innovation Conference 7. marts på Engestofte Gods på Lolland kan deltagerne komme helt tæt på de fremmeste, aktuelle løsninger ved en række indlæg og på fire workshops.

Sovende byggefirmaer hindrer fremskridt

Thomas-dall-hansen-femern-belt-development
Sales & Development Director Thomas Dall-Hansen, GMT Robotics. Foto: GMT Robotics

Sales & Development Director Thomas Dall-Hansen, GMT Robotics medvirker i workshoppen med titlen “New robotics for construction automation”.

“Sovende byggefirmaer hindrer fremskridt, bringer sikkerheden i fare og sætter den grønne udvikling i stå,” siger Thomas Dall-Hansen som temaet for sin medvirken i workshoppen og udbygger:

”GMT Robotics har fokus på armeringsindustrien, som vi tilbyder automatiserede robot løsninger med en lang række forbedringer i forhold til traditionelle manuelle løsninger, der stadig er det mest udbredte i byggebranchen. Med robotteknologi er det muligt at lave automatiserede armeringsløsninger, der kan producere en høj grad af forskellige armeringsburer, men det kræver at designerne bag er villige til at lave små ændringer i deres design, som tillader at man går fra en manuel proces til en automatiserende proces. Det sparer materialer og tid, og samtidig øges sikkerheden på arbejdspladsen. 50-70 procent af alle ulykker på byggepladser relaterer sig til armering, og det kan vi minimere ved simpelthen at fjerne mennesker fra armeringsprocessen,” siger Thomas Dall-Hansen, der understreger, at automatiserede løsninger ikke kun kan bruges på mindre opgaver, men med GMT Robotics systemer er det muligt at fremstille armeringsstrukturer på op til 30 tons.

Konferencens fire workshops
Udover oplæg byder Fehmarn Link Innovation Conference på fire workshops:

  • Workshop 1: Data Collection monitoring
  • Workshop 2: New robotics for construction automation
  • Workshop 3: New materials and workflows in construction
  • Workshop 4: How do you se the future of construction

Find yderligere information på konferencens hjemmeside

Yderligere information om GMT Robotics
GMT Robotics hjemmeside

Fehmarn Link Innovation Conference arrangeres i regi af Projekt Erhvervsfyrtårn Femern II - medfinansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og EU

femern-belt-development

deb-femern-belt-development

fyrtårn-femern-belt-development

Verdensledende i 3D-printede betonkonstruktioner med på Fehmarn Link Innovation Conference

cobod-femern-belt-development

28. februar 2024 - 

Deltagerne på Fehmarn Link Innovation Conference har muligheden for at komme med helt ind i maskinrummet hos den verdensledende virksomhed inden for 3D-printede betonkonstruktioner, danske COBOD International A/S.

Virksomhedens Founder og General Manager, Henrik Lund-Nielsen, deltager i konferencen med oplægget ”Green transition – HOW? Large scale materials saving 3D construction printing of critical infrastructure”.

Henrik Lund-Nielsen gennemfører også breakout sessionen ”New materials and workflow in construction”.

Nye innovative løsninger
Henrik Lund-Nielsen ser frem til Fehmarn Link Innovation Conference og muligheden for at finde nye innovative løsninger sammen med konferencens deltagere.

”Vi har i COBOD know-how omkring 3D printede betonløsninger indenfor visse områder, men der findes langt flere typer af betonkonstruktioner, som entreprenører og bygherrer, der arbejder med med betonkonstruktioner, kender. På konferencen kan vi mødes, og jeg kan demonstrere, hvad vi kan, og repræsentanter fra de deltagende virksomheder kan så sige: Jeg står overfor denne opgave, kan du løse den? I den innovative proces kan vi sammen udvikle nye, bæredygtige måder at skabe betonkonstruktioner på til gavn for miljøet,” siger Henrik Lund-Nielsen.

COBOD driver udviklingen
COBOD International A/S har på verdensplan vist vejen for 3D printede betonløsninger ved at bygge med større designfleksibelt, billigere, hurtigere og mere bæredygtigt end ved traditionelle byggerier.

Det begyndte med mindre byggeopgaver. 

Nu driver virksomheden også udviklingen af 3D printede løsninger for storskala megainfrastrukturprojekter.

”Jeg vil på konferencen vise en række eksempler på løsninger, bl.a. vindmøller, tanke, sænkekasser og kystsikring, som er et aktuelt og meget spændende område. Jeg ser frem til at møde repræsentanter fra virksomheder med specifikke udfordringer, som vi sammen kan finde nye, bæredygtige løsninger på,” siger Henrik Lund-Nielsen.

Yderligere information om Fehmarn Link Innovation Conference
Find yderligere information og mulighed for tilmelding til konferencen her

Yderligere information om COBOD
COBOD´s hjemmeside  

Fehmarn Link Innovation Conference arrangeres i regi af Projekt Erhvervsfyrtårn Femern II - medfinansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og EU

femern-belt-development

deb-femern-belt-development

fyrtårn-femern-belt-development

DR TV viser det første element til Femern-tunnelen

tunnelfabrikken-femern-belt-development

DR-programmet ”21 Søndag” bragte 25.02 et længere indslag om anlæggelsen af Femern Bælt-forbindelsen med billeder fra det første af de i alt 89 tunnel-elementer, der tilsammen skal udgøre den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland.

Administrerende direktør Henrik Vincentsen, Femern A/S, der er bygherre på det store anlægsprojekt, medvirker i den del af udsendelsen, der omhandler selve anlægsprojektet.

Direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development medvirker i den del af udsendelsen, som beskæftiger sig med de muligheder, der opstår for udvikling af fremtidens grønne megainfrastruktur som en udløber af Femern-projektet.

Se DR´s reportage om Danmarkshistoriens største byggeri og indslaget i ”21 Søndag” her