Vigtig milepæl ved byggeriet af Femern-forbindelsen: Det første af i alt 89 tunnelelementer er støbt færdig.

Tunnelelement indefra

Fra forberedelse til udførelse – en kompliceret proces

Tålmodighed er en dyd – især når komplicerede designs, udregninger og processer skal omsættes til virkelighed.

Al begyndelse er svær og støbningen af det første element har da også taget ca. 10 mdr., hvorimod det er forventningen at elementerne fremadrettet skal kunne fremstilles på 9 uger.

Det har været en lang og kompliceret opgave at støbe en så stor betonkonstruktion, og det er nu demonstreret, at teknologi og metoder spiller fornuftigt sammen”, siger Henrik Vincentsen, administrerende direktør i Femern A/S i en pressemeddelelse.

Fremadrettet kan elementerne støbes i et helt andet tempo, netop fordi man har været grundige med opsamling af data og know how i processen omkring støbningen af første element, og fordi at alle 5 produktionslinjer nu er i drift. Ligeledes vil støbeprocessen optimeres i takt med at arbejderne opsamler mere og mere viden og erfaring.

En stor bedrift

Også hos det udførende konsortium Femern Link Contractors (FLC) er der stolthed at spore over den opnåede milepæl.

”At støbe ét enkelt tunnelelement er en stor bedrift i sig selv, men vi har stadig lang vej igen. Ingen andre steder i verden serie-producerer man betonelementer i denne størrelse, men det er præcis det, vi skal mestre i de kommende år. Vores mål er at gøre det exceptionelle til rutine”, siger FLC’s direktør Sébastien Bliaut.

At der er tale om en STOR bedrift understreges af hvert elements størrelse. Et element er 217 meter langt, sammensat af 9 segmenter af 24 meter hver. Et element vejer 73.500 tons.

Den videre proces

Det færdigstøbte element skal nu hærde i 3-4 uger, inden der monteres stålskotter og de balasttanke, der skal sikre elementets stabilitet under nedsænkning.

Alt imens forsætter produktionen af de resterende 78 elementer på 5 produktionslinjer, mens en separat linje producerer yderligere 10 specialelementer.

Efter planen nedsænkes det første tunnelelement, der skal monteres på tunnelportalmundingen, senere på året.

Femern Bælt-tunnelen bliver et digitalt pionérprojekt

tunnelfabrikken-femern-belt-development

Femern Bælt-tunnelen er et banebrydende projekt på flere områder. Nu også som digital pionér, for bag den store mængde beton og stål til tunnelen ligger et digitalt foregangsprojekt med fokus på en effektiv styring og åben brug af data og informationer i alle projektets faser.
Femern-projektet har forpligtet sig til at bruge openBIM-standarder og arbejdsmetoder, hvilket spiller en afgørende rolle for, at både byggeprocessen og overgangen til drift af den færdige tunnel bliver både effektiv og langsigtet.

Data-konsistens, klassificering og standardisering
Brug af openBIM har været et krav på statslige byggeprojekter i Danmark i snart to årtier.
Men principperne er aldrig blevet afprøvet på et projekt i samme skala og kompleksitet, oplyser Femern A/S.
“openBIM er afprøvet på flere andre projekter, men her taler vi om Nordeuropas største anlægs- projekt. Vi arbejder med data-konsistens, klassificering og standardisering for at høste værdien af det, vi allerede i planlægningsfasen indarbejdede i vores udbudsmateriale,” siger Kim Smedegaard Andersen, teknisk vicedirektør i Femern-projektet under det statslige selskab Sund & Bælt.

Åbenhed, samarbejde og udveksling af information
openBIM står for open Building Information Modeling. Det er en tilgang til byggeprocessen, hvor der er fokus på åbenhed, samarbejde og udveksling af information mellem forskellige software- værktøjer og aktører i byggebranchen.
openBIM’s åbne formater betyder, at data kan tilgås og deles problemfrit på tværs af forskellige programmer fra designfasen og konstruktion til drift og vedligeholdelse af et byggeri.
Det har stor betydning for effektiviteten og samarbejdet på tværs af et projekt. Samtidig reduce- res risikoen for fejl og tab af data betydeligt.

Store forventninger
”Vi har store forventninger til openBIM og de muligheder, der knytter sig til de åbne standarder. Vi får en mere effektiv anlægsfase, vi får en bedre drift af Femern Bælt-tunnelen, og vi får samtidig konkrete erfaringer, som vi kan bygge videre på i fremtidige infrastrukturprojekter. Ikke kun i Sund & Bælt, men også som det gode eksempel for hele sektoren,” siger Kim Smedegaard Andersen.

Femern-projektet samarbejder med non-profit organisationen buildingSMART International gen- nem et ’Accelerator Program’ – et program, der understøtter og tilskynder til brugen af open- BIM-standarder og -tjenester for at opnå forbedringer og effektivitetsgevinster.

Rækker ud over Danmarks grænser
Ifølge Clive Billiald, CEO of buildingSMART International, rækker interessen og – ikke mindst – læringen fra Femern Bælt-tunnelen langt ud over Danmarks grænser:
”Femern-projektet giver enorm værdi på mange måder, både i form af de fordele forbindelsen vil bringe i Danmark og Europa, men også ved det eftermæle projektet vil få med sin nyskabende tilgang til digital levering. Vi er begejstrede for at arbejde tæt sammen med Sund & Bælt, så vi sammen kan demonstrere, hvordan åbne datastrømme er så vigtige for at forbedre global produktivitet og bæredygtighed,” siger Clive Billiald.

Et stort og vigtigt skridt
På det lokale plan er det især den danske afdeling buildingSMART Danmark, der kommer til at være den direkte samarbejdspartner. Her er der stor tilfredshed med at kunne bidrage til et af Danmarks største infrastrukturprojekter:
”Det er et stort og vigtigt skridt, at Femern-projektet går all-in og omfavner nye digitale arbejds- metoder. Både for buildingSMART Danmark og for hele bygge- og anlægsbranchen er det et utroligt spændende projekt at være en del af og have som bannerfører for openBIM,” siger Ole Berard, chef for buildingSMART Danmark og digitaliseringschef i Molio – byggeriets videnscenter.

Femern-forbindelsen er central i ny udviklingsstrategi for Region Sjælland

portal-puttgarden-femern-belt-development

”Femern Bælt-forbindelsen tillader os at drømme stort. Det er en enestående chance for at gøre os til et europæisk knudepunkt for grøn vækst, innovation, udveksling og internationalt samarbejde. Det er derfor afgørende, at vi allerede nu planlægger langsigtet, så vi kan indfri de mange potentialer forbindelsen skaber for hele Region Sjælland,” siger Heino Knudsen som en kommentar til den nye udviklingsstrategi for Region Sjælland, som et enigt regionråd har vedtaget.
Strategien er opdelt i fem centrale temaer, der sætter en ambitiøs og bæredygtig retning for regionen de næste 10 år og lægger op til partnerskaber og indsatser, der skal gøre regionen mere grøn, attraktiv og internationalt orienteret.

Udvikling i en bæredygtig retning
Udover Femern-forbindelsen er bæredygtig udvikling et andet gennemgående fokus i den nye strategi - det gælder både inden for miljø og klima, men også at Region Sjælland socialt og økonomisk udvikler sig i en bæredygtig retning. Den pointerer vigtigheden af strategiske partnerskaber, fundraising, internationale samarbejder og inddragelse af borgere og samarbejdspartner i udviklingsprocessen.

Attraktiv, dynamisk og bæredygtig region
”Udviklingsstrategien er en invitation til samarbejde på tværs af grænser, sektorer og samfundslag. Det er en strategi for hele geografien Region Sjælland, hvor vi i fællesskab skal trække i samme retning, så Region Sjælland forbliver en attraktiv, dynamisk og bæredygtig region for både nuværende og fremtidige generationer,” siger formanden for udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde, Christian Wedell-Neergaard.

Yderligere information
Læs den regionale udviklingsstrategi på Region Sjællands hjemmeside

Læs også
Frem mod fremtidens Femern Bælt Region

Ringsted-Femern Banen færdiggøres: Nu lægges 124.000 skinner på Lolland

ringsted-femern-banen-femern-belt-development

Efter et omfattende jordarbejde er Banedanmark nu klar til at lægge selve sporene på den nye bane fra Nykøbing Falster til den kommende station ved Rødby. Det er en strækning på 32 km med dobbeltspor, oplyser Banedanmark. 

I projektet indgår 124.000 skinner, 58.000 kubikmeter skærver, 100.000 sveller og 18 sporskifter.

Bygger uden store maskiner
Selvom Ringsted-Femern Banen er et af de største anlægsprojekter i danmarkshistorien, bygger Banedanmark den nye bane på Lolland uden de store maskiner, som man ellers er vant til at se, når Banedanmark bygger og fornyer. 

”Det er en god løsning, når der ikke er tidspres – og så er det også den billigste løsning at bygge uden de store maskiner. Vi har nemlig tiden til det, fordi de omkringliggende projekter først skal være færdige, for at der kan køre tog – derfor har vi en længere deadline, end man normalt har ved sporfornyelsesprojekter. Vi får dog en justeringsmaskine på projektet til sidst. Det er spændende at prøve det på den her måde,” siger projektleder Asmat Ziraki, Banedanmark.

Færdiggøres i 2024
Arbejderne går i gang i slutningen af marts, og Banedanmark forventer, at banen mellem Nykøbing Falster og Femern-tunnelen er lagt inden årets udgang. 

Når banen på Lolland er færdiggjort, skal strækningen bl.a. også elektrificeres og digitaliseres. Strækningen er tidligst klar til at køre tog, når Femern-tunnelen står klar, hvilket efter planen sker i 2029. 

Byggeriet af unikt udsigtspunkt til Femern-projektet sat i gang

pilen-femern-belt-development

Etableringen af et det nye udsigtspunkt – Pilen – til byggeriet af Femern Bælt-tunnelen blev 11. januar sat i gang med første spadestik foretaget af borgmester Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune og administrerende direktør Mikkel Hemmingsen, Sund & Bælt, oplyser Femern A/S.

Unik udsigt fra første parket
Pilen kommer til at ligge på indvundet land et par hundrede meter fra det sted, hvor det første

tunnelelement sænkes på plads og trafikken i fremtiden kører ind tunnelen. Dermed får besøgende i området en unik udsigt fra første parket til det omfattende tunnelbyggeri, konstaterede

borgmester Holger Schou Rasmussen.

"Med Pilen har vi udsigt til at få et umanerligt flot byggeri, et nyt vartegn for vores område, og et

symbol, vi kan være stolte af. Med Pilen får vi en fantastisk udsigt over området og en større

forståelse for de enorme perspektiver i Femern-byggeriet,” sagde han til klapsalver fra de mange

fremmødte til spadestikket.

En oplevelse i sig selv
Pilen bliver en gradvist stigende 217 meter lang rampe, den samme længde som et af de ele-

menter, som tunnelen bliver bygget med, og slutter i en spids i retning mod Tyskland.

Rampens højeste punkt bliver 24 meter over det omgivende landskab.

Fra Pilen vil besøgende kunne følge med i udsejlingen af tunnelelementerne samt byggeriet af

tunnelportalen og den kommende vej- og jernbaneforbindelse ind i landet.

Projektet omfatter også en ny rampe og adgangssti fra den nærliggende p-plads på Gl. Badevej i Rødbyhavn.

Udover at give de besøgende en bedre udsigt til arbejdet på den 18 kilometer lange sænketunnel, skal et besøg på Pilen også være en oplevelse i sig selv.

Infrastruktur i verdensklasse
Netop oplevelsen ved Pilen fremhævede administrerende direktør i Sund&Bælt, Mikkel

Hemmingsen, i sin tale ved spadestikket.

“En tunnel er i sagens natur svær at vise frem, men et megaprojekt af den her størrelse fortjener

et vartegn og et sted, hvor vi kan imødekomme den kæmpe interesse, der er for byggeriet. Fra

toppen af Pilen vil man kunne se, hvordan vi bygger infrastruktur i verdensklasse,” sagde han.

Åbner i begyndelsen af 2025
Aarsleff A/S er entreprenør på etableringen af Pilen, der forventes at åbne for besøgende i begyndelsen af 2025. Og her håber afdelingsdirektør Claus Elleman, Aarsleff A/S, at det nye udsigts-

punkt kan give især de unge besøgende en interesse for en uddannelse i bygge- og anlægs-

sektoren.

”Vores branche er altid på udkig efter kvalificerede unge til fremtidens byggeprojekter. Vi hilser

det naturligvis velkomment, hvis udsigten fra Pilen til byggeriet af verdens længste sænketunnel

kan bidrage til at vække interessen for byggebranchen hos de unge,” sagde Claus Elleman.

Banedanmark støber bropillerne til ny jernbanebro direkte i havet

jernbanebro-guldborgsund-femern-belt-development

Banedanmark bygger en ny klapbro over Guldborgsund i forbindelse med opgraderingen af Ringsted-Femern Banen. I øjeblikket støber Banedanmark 29 piller og 14 elementer til broen.

Som et led i opgraderingen af Ringsted-Femern Banen arbejder Banedanmark på at gøre Kong Frederik IX’s bro over Guldborgsund klar til den dobbeltsporede korridor, der binder Europa sammen, når Femern-tunnelen efter planen åbner i 2029.

For alle tog, der skal igennem Femern Bælt-tunnelen, skal også over Kong Frederik IX’s bro, som er født med et enkelt jernbanespor. 

Derfor får den eksisterende klapbro en opgradering i form af en søster, så den også er klar til den nye, klimavenlige transportkorridor, oplyser Banedanmark.

Lokale udfordringer kræver nye metoder
Den nye jernbaneklapbro bliver bygget langs den eksisterende bro, der har vej, jernbane i drift og lystsejlere på tværs. Det er ifølge byggeleder på projektet, Hans Christian Lollike, en af udfordringerne ved projektet. En anden udfordring er den lave vanddybde på lige godt to meter i sundet.

”Vi bygger den nye jernbanebro syd for den eksisterende bro. Her er meget lavvandet. Det gør det umuligt at sejle materialet til arbejdspladsen. Det lave vand begrænser størrelsen på de fartøjer, vi kan benytte til broarbejdet. Derfor har vi valgt en særlig løsning, man ikke ser hver dag: Vi borer og støber nemlig bropillerne direkte i vandet,” oplyser Hans Christian Lollike.

Det betyder, at der lige nu står betonbiler og betonpumpe på Kong Frederik IX’s bro. Gennem et langt rør transporteres betonen fra betonpumpen på broen, under jernbanebroen og over til de steder, hvor pillerne skal stå. 

Fakta om opgraderingen af Kong Frederik IX’s bro 

 • Den nye jernbanebro skal som den eksisterende have klap. Den skal elektrificeres og forsynes med nyt signalsystem.
 • Når den nye jernbaneklapbro står klar, vil den eksisterende jernbanebro efterfølgende skulle forstærkes og forberedes til den højere hastighed med nye spor.
 • Fem af de 29 bropiller skal bære den udbyggede klappille. Den første bropille, der skal bære den nye klappille, er den dybeste. 
 • Klappille-arbejderne er planlagt til at gå i gang i løbet af to måneder. 
 • Mens bropillerne bliver støbt og etableret ude i Guldborg Sund, er Banedanmark gået i gang med at støbe broelementer på produktionspladsen. 11 ud af i alt 14 elementer bliver støbt på pladsen. To bliver støbt på stedet ved landfæsterne. Den sidste er klappen, der bliver produceret på maskinværksted og monteres om cirka et år. Det er en stålklap, og den bliver sejlet til Guldborg Sund.
 • Selvom togtrafikken til Rødby og Tyskland i en periode er indstillet, kører der to lokaltog i timen i hver retning på broen mellem Nykøbing F. og Nakskov.  

DR TV viser det første element til Femern-tunnelen

tunnelfabrikken-femern-belt-development

DR-programmet ”21 Søndag” bragte 25.02 et længere indslag om anlæggelsen af Femern Bælt-forbindelsen med billeder fra det første af de i alt 89 tunnel-elementer, der tilsammen skal udgøre den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland.

Administrerende direktør Henrik Vincentsen, Femern A/S, der er bygherre på det store anlægsprojekt, medvirker i den del af udsendelsen, der omhandler selve anlægsprojektet.

Direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development medvirker i den del af udsendelsen, som beskæftiger sig med de muligheder, der opstår for udvikling af fremtidens grønne megainfrastruktur som en udløber af Femern-projektet.

Se DR´s reportage om Danmarkshistoriens største byggeri og indslaget i ”21 Søndag” her

Femern-projektet tiltrækker lærlinge

smedelærling-femern-belt-development

Minimum 500 lærlingeårsværk skal uddannes på Femern Bælt-projektet, og langt størstedelen i entreprenørkonsortiet Femern Link Contractors, FLC,

Af de 470 lærlingeårsværk, der er aftalt mellem bygherren Femern A/S og FLC, er på nuværende tidspunkt gennemført 162 svarende til en tredjedel af målsætningen, oplyser Femern A/S.

FLC uddanner disse fuldtidslærlinge direkte indenfor 15 forskellige uddannelser og i alt 18 uddannelser medregnet lærlinge hos underleverandører:

Kontoruddannelse med speciale i administration, kontoruddannelse med speciale i økonomi, indkøbsassistent, teknisk design, bygningsstruktør, anlægsstruktør, procesoperatør, ejendomsservicetekniker, smed, elektriker, serviceassistent, kranfører, sikkerhedsvagt, IT-support, datatekniker med speciale i infrastruktur, lager- og logistikoperatør, cater og maskinfører.

Godt samarbejde med uddannelsesinstitutioner
”Vi har siden september 2021, hvor vi ansatte den første lærling, i alt indfriet 162 lærlingeårsværk på projektet indenfor 18 meget forskellige uddannelser. Det er en milepæl, vi er stolte over at have nået. I øjeblikket har vi cirka 100 fuldtidslærlinge ansat,” siger Charlotte Lie Steen, der er ansvarlig for lærlingeindsatsen hos FLC.

Hun fremhæver et rigtigt godt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne kombineret med stærk fokus på trivsel blandt lærlingene som årsag til succesen. Den indsats er FLC blandt andet blevet hædret for i 2023 ved at blive kåret til årets læreplads på Sjælland af ZBC, Zealand Business College.

”Derfor er jeg overbevist om, at vi kommer i mål med vores andel af lærlingemålsætningen,” siger Charlotte Lie Steen.

Byggebranchen har et stort ansvar
Hos bygherren, Femern A/S, er der glæde at spore over FLC’s bidrag til den samlede lærlingeindsats.

”Byggebranchen har et stort ansvar for at bidrage til at uddanne fremtidens kvalificerede arbejdskraft, og det ansvar tager vi som bygherre seriøst. Derfor er det en stor glæde, at FLC er godt på vej med at opfylde deres forpligtelse til at uddanne 470 lærlingeårsværk i byggeperioden. FLC’s dedikerede lærlingekoordinatorer og uddannede lærlingeansvarlige i hvert sjak er nogle af de tiltag, som har bidraget til deres gode resultat,” siger Emilie Juel-Helwig, direktør for bæredygtighed på Femern Bælt-projektet.

Femern-projektet brager videre mod nyt fremtidsscenarie for vækst og udvikling

tunnelelement-femern-belt-development

20.12.2023 -

”Når jeg tager de regionale briller på og ser på Femern-projektet, kan et tilbageblik på 2023 kun bringe mig i absolut tophumør. Det har været et år præget af markante milepæle og en understregning af, at projektet brager videre mod et fremtidsscenarie præget af vækst og udvikling på begge sider af Femern Bælt,” siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.

Han peger på en række markante milepæle, først og fremmest:

 • Beslutningen om at permanentgøre tunnelfabrikken i Rødbyhavn
 • Færdiggørelsen af den nye store havn i Rødbyhavn
 • Støbningen af det første tunnelelement
 • Nye million-kontrakter til danske virksomheder
 • Nye erhvervsområder på Lolland-Falster og Sjælland
 • Fortsat udbygning af det dansk-tyske politiske og kulturelle samarbejde

Året mest perspektivrige nyhed

stig-rømer-winther-femern-belt-development
Direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development - glæder sig over fremtidsperspektiverne. Foto: Femern Belt Development

Årets mest perspektivrige nyhed var Folketingets beslutning om at forsætte produktionen på tunnelfabrikken i Rødbyhavn også efter det sidste element til Femern-forbindelsen er støbt.

Det betyder, at der fortsat vil være brug for danske medarbejdere og danske virksomheder som leverandører af varer og ydelser til fabrikkens produktion, hvad enten det drejer sig om tunnel-elementer til kommende danske eller internationale infrastrukturprojekter, havvindmølle fundamenter eller andre produktioner, som det store produktionsanlæg i Rødbyhavn vil være oplagt til at udføre.

”Fremtidsperspektiverne for fabrikken i Rødbyhavn er enorme. Det er ikke vanskeligt at forestille sig faciliteterne i Rødbyhavn som fremtidens multifunktionelle teknologicenter, der kommer til at spille en international rolle i den grønne omstilling og yderligere forstærker Danmarks rolle som verdensledende indenfor udviklingen af grøn megainfrastruktur. Tunnelfabrikkens tilstedeværelse og aktiviteter er allerede i kraft af sin størrelse og høje teknologiske standard genstand for international opmærksomhed, og den opmærksomhed vil ikke blive mindre i takt med, at nye højteknologiske produkter finder vej til produktionsområderne. Det kan ikke alene medføre øget aktivitet på selve fabrikken, men vil også tiltrække såvel nationale som internationale investeringer til området med en afsmittende effekt på hele Østdanmark,” siger Stig Rømer Winther.

Mange danske virksomheder på Femern-projektet
Femern-forbindelsen er allerede en succeshistorie for danske virksomheder.

En opgørelse foretaget i august i år viste, at af de 671 virksomheder, der indtil da havde vundet opgaver på projektet, var de 477 virksomheder danske, hvilket svarer til 71 procent.

”Andelen af danske virksomheder med opgaver har været stigende siden projektets start.  Det er en betydelig succes, der bunder i det tætte samarbejde mellem Femern Belt Development, erhvervsråd, konsortier og bygherren gennem mange år,” siger Stig Rømer Winther.

Erhvervsarealer
Den betydelige erhvervsaktivitet på og omkring Femern-projektet har øget erhvervslivets interesse for lokalisering i Østdanmark, og det er en af årsagerne til en stadig udvidelse af erhvervsarealerne på Lolland-Falster og Sjælland.

”Vi oplever, at det Ikke mindst er arealerne langs Sydmotorvejen fra Rødbyhavn over Falster og op til Køge, der har investorernes og virksomhedernes interesse,” siger Stig Rømer Winther.

Tyske jernbaneinvesteringer på 37,5 mia. kr.
Hovedaktiviteterne på Femern-projektet ligger naturligt nok på Lolland, men også på Femern er tunnel-byggeriet nu særdeles synligt med det store landtilslutningsanlæg ved færgehavnen i Puttgarden, hvor anlægsaktiviteterne skrider frem efter planen.

”Det er også glædeligt at konstatere, at Deutsche Bahn (DB) nu har indledt byggeriet af tilslutningsanlæggene til Femern-forbindelsen,” siger Stig Rømer Winther.

Deutsche Bahn skal realisere et mammut-projekt fra Lübeck til Puttgarden omfattende 88 kilometer tosporet elektrificeret banestrækning, en to kilometer lang tunnel under Fehmarnsund, 80 nye broer og seks nye banegårde.

Anlægssummen andrager mere end 5 milliarder Euro svarende til ca. 37,5 mia. kr.

”Jeg glæder mig ikke alene over, at der nu sættes turbo på de tyske jernbaneanlæg, der også giver muligheder for danske virksomheder, men endvidere over at der generelt er stigende tilslutning til Femern-projektet i Tyskland. Både på det politiske og kulturelle plan er samarbejdet hen over Femern Bælt styrket i det forløbne år, og jeg har en klar fornemmelse af, at der i Tyskland er en stigende erkendelse af, at Femern-forbindelsen også skaber muligheder for tyske virksomheder, både i anlægsfasen og i tiden derefter,” siger Stig Rømer Winther.

International undervisning
Femern-projektet har været medvirkende til, at antallet af internationale arbejdspladser er øget, så der i dag arbejder godt 3.300 internationale medarbejdere på Lolland.

”Det stiller nye krav til offentlig service, bl.a. på skole- og undervisningsområdet, og jeg glæder mig derfor ikke mindst over to tiltag på Lolland, der imødekommer dette,” siger Stig Rømer Winther.

I august 2021 åbnede Lolland Kommune Danmarks første internationale folkeskole.

Maribo International School har fra dag ét været en succes, og tilgangen af elever er så stor, at det i år er besluttet, at skolen fra kommende skoleår udvides med endnu en klasse, hvorved elevtallet hæves til 120.

I tråd med dette tilbyder Maribo Gymnasium fra kommende skoleår en ny studieretning, Global Studies, som en del af skolens stx-uddannelse.

Global Studies bygger videre på de mange gode erfaringer fra Lolland International School, som Maribo Gymnasium samarbejder tæt med i det daglige.

”De lollandske tiltag på skole- og undervisningsområdet afspejler et stigende behov for internationalisering blandt de unge studerende, og initiativerne er medvirkende til at styrke muligheden for, at endnu flere højtkvalificerede borgere bosætter sig i den sydlige del af Region Sjælland,” siger Stig Rømer Winther.

Internationale arbejdspladser og unge i arbejde
Aktørerne på Femern-projektet gør løbende en indsats for at tilknytte lærlinge til projektet, og samtidig også for at unge uden job og uddannelse får mulighed for at komme i fast beskæftigelse.

”Jeg glæder mig over, at Femern A/S og entreprenørkonsortierne Femern Link Contractors, Fehmarn Belt Contractors og Femern Systems Contractors gør en indsats for at skabe lærlingepladser på Femern-projektet og også bringer unge udsatte i job. Det er én af mange positive effekter af Femern-projektet,” siger Stig Rømer Winther.

Skulderklap til lokale
"Ved indgangen til 2024 føler jeg trang til at give virksomhederne og lokalsamfundet et skulderklap for den måde, hvorpå de har modtaget de tusinder af nye internationale medarbejdere, der er kommet til landsdelen i kraft af Femern-projektet," siger Stig Rømer Winther og fortsætter:

"Det er i rekordhøjt tempo, at både erhvervsliv, handelslivet og undervisningsinstitutioner har modtaget nye kulturer og fremmede sprog. Den del af Femernprojektet er gået over al forventning.

Jeg har mødt mange af de nyankomne, såvel højtuddannede som andre medarbejdere, der har udtrykt stor glæde over den modtagelse, de har fået i lokalsamfundet.

Det varsler et kæmpeskridt i retning af at fremme det internationale mindset, som vil være med til at højne vores område og tilføre yderligere investeringer og flere internationale medarbejdere i virksomhederne.

Med dette glædelige fremtidsperspektiv ønsker jeg alle Glædelig Jul og Godt Nytår."