Sommerhilsen fra Femern Belt Development finn@femern.info tor, 07/04/2024 - 09:45
Remote video URL

Direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development gør status over Femern-forbindelsen og sender en sommerhilsen til borgerne i Region Sjælland.

Deutsche Bahn: Tyske anlæg bliver klar til Femern-tunnelens åbning i 2029 finn@femern.info tor, 06/27/2024 - 13:41
Puttgarden-maj-2024-femern-belt-development

Deutsche Bahn (DB) præsenterede tre interessante nyheder på en kommunalkonference i Ostholstein denne uge:

  • Ny Femernsund-tunnel bliver klar til Femern-forbindelsens åbning i 2029
  • Udbygning af vejen mellem Puttgarden og Heiligenhafen går efter planen, og
  • Trafikken på Femernsundbroen rammes ikke så hårdt som forudset

Tyske landanlæg bliver klar
”Vi er på rette vej, og vores tidsplan holder,” fastslog DB-koncernrepræsentant Ute Plambeck  om bygningen af en kombineret vej- og togtunnel under Femernsund til aflastning af flaskehalsen på den tyske side, den nuværende Femernsundbro, ifølge det tyske netmedie hl-live.de.

Projektleder Jutta Heine-Seela, DB InfraGo bekræftede, at de tyske landanlæg vil være klar til indvielsen af Femern Bælt-tunnelen i 2029.

”Vi udnytter i samråd med Eisenbahnbundesamt alle muligheder for at fremskynde processen, så Sundtunnelen kan tages i brug samtidig med Femern Bælt-tunnelen,” sagde hun.

DB-teknikeksperten Claus Scherbarth afviste på konferencen, at elementerne til den tyske tunnel – som foreslået fra flere sider - kan produceres på Tunnelelementfabrikken i Rødbyhavn.

”Nedsænkningen af tunnelelementerne ville kræve en betydelig uddybning af sejlrenden i sundet på grund af lav vanddybde og forlænge byggetiden markant. Desuden ville det være et betydeligt indgreb i et FFH-område (fauna-flora-habitat område, red.),” sagde Claus Scherbarth ifølge hl-live.de.

Vejanlæg følger tidsplanen
Tidsplanen for udbygningen af den tyske motorvej på strækningen B207 mellem Puttgarden og Heiligenhafen holder, fastslog projektleder Dr. Benedikt Zierke fra projektorganisationen DEGES på konferencen.

Udbygningen omfatter 16,3 kilometer til fire spor med et nødspor. Arbejdet blev igangsat i august 2023 og omfatter desuden fire vejtilslutninger og broer. Den første bro ved Puttgarden er under konstruktion, og yderligere byggeforberedelser er sat i værk.

Trafikken rammes ikke så hårdt
DB-koncernrepræsentant Claus Plambeck havde gode nyheder om renoveringen af Femernsundbroen, hvor arbejdet med udskiftningen af 40 bærende kabler nu er halvvejs.

I forbindelse med udskiftningen af de resterende kabler var det forventet, at broen i en længere periode kun ville være farbar i ét spor, men denne periode er nu reduceret betydeligt til tre dage fra 9. til 11. juli – altså tirsdag til torsdag, så weekendtrafikken ikke rammes.

Hele udskiftningen ventes afsluttet inden sommeren 2025.

Sund & Bælt opruster kunstig intelligens på Femern-projektet

tunnelportal-femern-belt-development

I Sund & Bælt er innovation en integreret del af virksomhedens strategi for at fremme effektivitet og præcision i håndteringen af store infrastrukturprojekter. Med etableringen af en ny AI-afdeling tager Sund & Bælt et afgørende skridt mod at integrere kunstig intelligens i alle led af virksomhedens værdikæde.

Når kæmpestore infrastrukturprojekter som Femern-tunnelen og Storebæltsbroen skal planlægges, anlægges og driftes, er der massive mænger data i spil i form af store kontrakter, redegørelser, beregninger og meget andet, skriver Sund &  Bælt i en pressemeddelelse.

Arbejder strategisk med AI
Sund & Bælt har i flere år anvendt kunstig intelligens i det arbejde, men nu opruster selskabet med en ny AI-afdeling, der har til formål at implementere AI i flere nøgleområder i virksomheden.

Ifølge Mie Hvas, der netop er tiltrådt som Head of Applied Knowledge & AI i Sund & Bælt, og skal stå i spidsen for afdelingen, er det helt afgørende, at virksomheden arbejder strategisk med AI.

Vi arbejder med projekter, der kræver højt specialiserede kompetencer, og vi kan ikke realisere dem i fremtiden ved bare at hente flere mennesker ind. Specialisterne hænger ikke på træerne, og så er det både omkostningstungt og ineffektivt. Derfor er det vigtigt, at vi udnytter eksisterende viden og teknologi bedst muligt, og her er AI-løsninger helt afgørende,” siger Mie Hvas.

AI skal effektivisere og gevinstrealisere
Mie Hvas kommer fra en stilling som manager i konsulenthuset Accenture, hvor hun i mange år har arbejdet strategisk med data og digitale projekter.

De kompetencer og erfaringer vil hun bruge til at kigge strategisk og tværgående på Sund & Bælt som organisation og identificere, hvor teknologier som AI kan være med til at effektivisere og gevinstrealisere.

”Jeg er nu i fuld gang med at identificere vores muligheder, hvor vi bl.a. kommer til at arbejde med LLM’er (large language models red.) inden for specifikke cases som kontrakthåndtering i de store infrastrukturprojekter. Det er et af de steder, vi kan optimere arbejdsprocesserne og sikre anvendelsen af værdifuld viden, siger Mie Hvas. 

Vigtig milepæl ved byggeriet af Femern-forbindelsen: Det første af i alt 89 tunnelelementer er støbt færdig.

Tunnelelement indefra

Fra forberedelse til udførelse – en kompliceret proces

Tålmodighed er en dyd – især når komplicerede designs, udregninger og processer skal omsættes til virkelighed.

Al begyndelse er svær og støbningen af det første element har da også taget ca. 10 mdr., hvorimod det er forventningen at elementerne fremadrettet skal kunne fremstilles på 9 uger.

Det har været en lang og kompliceret opgave at støbe en så stor betonkonstruktion, og det er nu demonstreret, at teknologi og metoder spiller fornuftigt sammen”, siger Henrik Vincentsen, administrerende direktør i Femern A/S i en pressemeddelelse.

Fremadrettet kan elementerne støbes i et helt andet tempo, netop fordi man har været grundige med opsamling af data og know how i processen omkring støbningen af første element, og fordi at alle 5 produktionslinjer nu er i drift. Ligeledes vil støbeprocessen optimeres i takt med at arbejderne opsamler mere og mere viden og erfaring.

En stor bedrift

Også hos det udførende konsortium Femern Link Contractors (FLC) er der stolthed at spore over den opnåede milepæl.

”At støbe ét enkelt tunnelelement er en stor bedrift i sig selv, men vi har stadig lang vej igen. Ingen andre steder i verden serie-producerer man betonelementer i denne størrelse, men det er præcis det, vi skal mestre i de kommende år. Vores mål er at gøre det exceptionelle til rutine”, siger FLC’s direktør Sébastien Bliaut.

At der er tale om en STOR bedrift understreges af hvert elements størrelse. Et element er 217 meter langt, sammensat af 9 segmenter af 24 meter hver. Et element vejer 73.500 tons.

Den videre proces

Det færdigstøbte element skal nu hærde i 3-4 uger, inden der monteres stålskotter og de balasttanke, der skal sikre elementets stabilitet under nedsænkning.

Alt imens forsætter produktionen af de resterende 78 elementer på 5 produktionslinjer, mens en separat linje producerer yderligere 10 specialelementer.

Efter planen nedsænkes det første tunnelelement, der skal monteres på tunnelportalmundingen, senere på året.

Femern Bælt-tunnelen bliver et digitalt pionérprojekt

tunnelfabrikken-femern-belt-development

Femern Bælt-tunnelen er et banebrydende projekt på flere områder. Nu også som digital pionér, for bag den store mængde beton og stål til tunnelen ligger et digitalt foregangsprojekt med fokus på en effektiv styring og åben brug af data og informationer i alle projektets faser.
Femern-projektet har forpligtet sig til at bruge openBIM-standarder og arbejdsmetoder, hvilket spiller en afgørende rolle for, at både byggeprocessen og overgangen til drift af den færdige tunnel bliver både effektiv og langsigtet.

Data-konsistens, klassificering og standardisering
Brug af openBIM har været et krav på statslige byggeprojekter i Danmark i snart to årtier.
Men principperne er aldrig blevet afprøvet på et projekt i samme skala og kompleksitet, oplyser Femern A/S.
“openBIM er afprøvet på flere andre projekter, men her taler vi om Nordeuropas største anlægs- projekt. Vi arbejder med data-konsistens, klassificering og standardisering for at høste værdien af det, vi allerede i planlægningsfasen indarbejdede i vores udbudsmateriale,” siger Kim Smedegaard Andersen, teknisk vicedirektør i Femern-projektet under det statslige selskab Sund & Bælt.

Åbenhed, samarbejde og udveksling af information
openBIM står for open Building Information Modeling. Det er en tilgang til byggeprocessen, hvor der er fokus på åbenhed, samarbejde og udveksling af information mellem forskellige software- værktøjer og aktører i byggebranchen.
openBIM’s åbne formater betyder, at data kan tilgås og deles problemfrit på tværs af forskellige programmer fra designfasen og konstruktion til drift og vedligeholdelse af et byggeri.
Det har stor betydning for effektiviteten og samarbejdet på tværs af et projekt. Samtidig reduce- res risikoen for fejl og tab af data betydeligt.

Store forventninger
”Vi har store forventninger til openBIM og de muligheder, der knytter sig til de åbne standarder. Vi får en mere effektiv anlægsfase, vi får en bedre drift af Femern Bælt-tunnelen, og vi får samtidig konkrete erfaringer, som vi kan bygge videre på i fremtidige infrastrukturprojekter. Ikke kun i Sund & Bælt, men også som det gode eksempel for hele sektoren,” siger Kim Smedegaard Andersen.

Femern-projektet samarbejder med non-profit organisationen buildingSMART International gen- nem et ’Accelerator Program’ – et program, der understøtter og tilskynder til brugen af open- BIM-standarder og -tjenester for at opnå forbedringer og effektivitetsgevinster.

Rækker ud over Danmarks grænser
Ifølge Clive Billiald, CEO of buildingSMART International, rækker interessen og – ikke mindst – læringen fra Femern Bælt-tunnelen langt ud over Danmarks grænser:
”Femern-projektet giver enorm værdi på mange måder, både i form af de fordele forbindelsen vil bringe i Danmark og Europa, men også ved det eftermæle projektet vil få med sin nyskabende tilgang til digital levering. Vi er begejstrede for at arbejde tæt sammen med Sund & Bælt, så vi sammen kan demonstrere, hvordan åbne datastrømme er så vigtige for at forbedre global produktivitet og bæredygtighed,” siger Clive Billiald.

Et stort og vigtigt skridt
På det lokale plan er det især den danske afdeling buildingSMART Danmark, der kommer til at være den direkte samarbejdspartner. Her er der stor tilfredshed med at kunne bidrage til et af Danmarks største infrastrukturprojekter:
”Det er et stort og vigtigt skridt, at Femern-projektet går all-in og omfavner nye digitale arbejds- metoder. Både for buildingSMART Danmark og for hele bygge- og anlægsbranchen er det et utroligt spændende projekt at være en del af og have som bannerfører for openBIM,” siger Ole Berard, chef for buildingSMART Danmark og digitaliseringschef i Molio – byggeriets videnscenter.

Femern-forbindelsen er central i ny udviklingsstrategi for Region Sjælland

portal-puttgarden-femern-belt-development

”Femern Bælt-forbindelsen tillader os at drømme stort. Det er en enestående chance for at gøre os til et europæisk knudepunkt for grøn vækst, innovation, udveksling og internationalt samarbejde. Det er derfor afgørende, at vi allerede nu planlægger langsigtet, så vi kan indfri de mange potentialer forbindelsen skaber for hele Region Sjælland,” siger Heino Knudsen som en kommentar til den nye udviklingsstrategi for Region Sjælland, som et enigt regionråd har vedtaget.
Strategien er opdelt i fem centrale temaer, der sætter en ambitiøs og bæredygtig retning for regionen de næste 10 år og lægger op til partnerskaber og indsatser, der skal gøre regionen mere grøn, attraktiv og internationalt orienteret.

Udvikling i en bæredygtig retning
Udover Femern-forbindelsen er bæredygtig udvikling et andet gennemgående fokus i den nye strategi - det gælder både inden for miljø og klima, men også at Region Sjælland socialt og økonomisk udvikler sig i en bæredygtig retning. Den pointerer vigtigheden af strategiske partnerskaber, fundraising, internationale samarbejder og inddragelse af borgere og samarbejdspartner i udviklingsprocessen.

Attraktiv, dynamisk og bæredygtig region
”Udviklingsstrategien er en invitation til samarbejde på tværs af grænser, sektorer og samfundslag. Det er en strategi for hele geografien Region Sjælland, hvor vi i fællesskab skal trække i samme retning, så Region Sjælland forbliver en attraktiv, dynamisk og bæredygtig region for både nuværende og fremtidige generationer,” siger formanden for udvalget for regional udvikling, uddannelse, kollektiv trafik og internationalt samarbejde, Christian Wedell-Neergaard.

Yderligere information
Læs den regionale udviklingsstrategi på Region Sjællands hjemmeside

Læs også
Frem mod fremtidens Femern Bælt Region

Ringsted-Femern Banen færdiggøres: Nu lægges 124.000 skinner på Lolland finn@femern.info fre, 03/22/2024 - 13:28
ringsted-femern-banen-femern-belt-development

Efter et omfattende jordarbejde er Banedanmark nu klar til at lægge selve sporene på den nye bane fra Nykøbing Falster til den kommende station ved Rødby. Det er en strækning på 32 km med dobbeltspor, oplyser Banedanmark. 

I projektet indgår 124.000 skinner, 58.000 kubikmeter skærver, 100.000 sveller og 18 sporskifter.

Bygger uden store maskiner
Selvom Ringsted-Femern Banen er et af de største anlægsprojekter i danmarkshistorien, bygger Banedanmark den nye bane på Lolland uden de store maskiner, som man ellers er vant til at se, når Banedanmark bygger og fornyer. 

”Det er en god løsning, når der ikke er tidspres – og så er det også den billigste løsning at bygge uden de store maskiner. Vi har nemlig tiden til det, fordi de omkringliggende projekter først skal være færdige, for at der kan køre tog – derfor har vi en længere deadline, end man normalt har ved sporfornyelsesprojekter. Vi får dog en justeringsmaskine på projektet til sidst. Det er spændende at prøve det på den her måde,” siger projektleder Asmat Ziraki, Banedanmark.

Færdiggøres i 2024
Arbejderne går i gang i slutningen af marts, og Banedanmark forventer, at banen mellem Nykøbing Falster og Femern-tunnelen er lagt inden årets udgang. 

Når banen på Lolland er færdiggjort, skal strækningen bl.a. også elektrificeres og digitaliseres. Strækningen er tidligst klar til at køre tog, når Femern-tunnelen står klar, hvilket efter planen sker i 2029. 

Byggeriet af unikt udsigtspunkt til Femern-projektet sat i gang

pilen-femern-belt-development

Etableringen af et det nye udsigtspunkt – Pilen – til byggeriet af Femern Bælt-tunnelen blev 11. januar sat i gang med første spadestik foretaget af borgmester Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune og administrerende direktør Mikkel Hemmingsen, Sund & Bælt, oplyser Femern A/S.

Unik udsigt fra første parket
Pilen kommer til at ligge på indvundet land et par hundrede meter fra det sted, hvor det første

tunnelelement sænkes på plads og trafikken i fremtiden kører ind tunnelen. Dermed får besøgende i området en unik udsigt fra første parket til det omfattende tunnelbyggeri, konstaterede

borgmester Holger Schou Rasmussen.

"Med Pilen har vi udsigt til at få et umanerligt flot byggeri, et nyt vartegn for vores område, og et

symbol, vi kan være stolte af. Med Pilen får vi en fantastisk udsigt over området og en større

forståelse for de enorme perspektiver i Femern-byggeriet,” sagde han til klapsalver fra de mange

fremmødte til spadestikket.

En oplevelse i sig selv
Pilen bliver en gradvist stigende 217 meter lang rampe, den samme længde som et af de ele-

menter, som tunnelen bliver bygget med, og slutter i en spids i retning mod Tyskland.

Rampens højeste punkt bliver 24 meter over det omgivende landskab.

Fra Pilen vil besøgende kunne følge med i udsejlingen af tunnelelementerne samt byggeriet af

tunnelportalen og den kommende vej- og jernbaneforbindelse ind i landet.

Projektet omfatter også en ny rampe og adgangssti fra den nærliggende p-plads på Gl. Badevej i Rødbyhavn.

Udover at give de besøgende en bedre udsigt til arbejdet på den 18 kilometer lange sænketunnel, skal et besøg på Pilen også være en oplevelse i sig selv.

Infrastruktur i verdensklasse
Netop oplevelsen ved Pilen fremhævede administrerende direktør i Sund&Bælt, Mikkel

Hemmingsen, i sin tale ved spadestikket.

“En tunnel er i sagens natur svær at vise frem, men et megaprojekt af den her størrelse fortjener

et vartegn og et sted, hvor vi kan imødekomme den kæmpe interesse, der er for byggeriet. Fra

toppen af Pilen vil man kunne se, hvordan vi bygger infrastruktur i verdensklasse,” sagde han.

Åbner i begyndelsen af 2025
Aarsleff A/S er entreprenør på etableringen af Pilen, der forventes at åbne for besøgende i begyndelsen af 2025. Og her håber afdelingsdirektør Claus Elleman, Aarsleff A/S, at det nye udsigts-

punkt kan give især de unge besøgende en interesse for en uddannelse i bygge- og anlægs-

sektoren.

”Vores branche er altid på udkig efter kvalificerede unge til fremtidens byggeprojekter. Vi hilser

det naturligvis velkomment, hvis udsigten fra Pilen til byggeriet af verdens længste sænketunnel

kan bidrage til at vække interessen for byggebranchen hos de unge,” sagde Claus Elleman.

Banedanmark støber bropillerne til ny jernbanebro direkte i havet

jernbanebro-guldborgsund-femern-belt-development

Banedanmark bygger en ny klapbro over Guldborgsund i forbindelse med opgraderingen af Ringsted-Femern Banen. I øjeblikket støber Banedanmark 29 piller og 14 elementer til broen.

Som et led i opgraderingen af Ringsted-Femern Banen arbejder Banedanmark på at gøre Kong Frederik IX’s bro over Guldborgsund klar til den dobbeltsporede korridor, der binder Europa sammen, når Femern-tunnelen efter planen åbner i 2029.

For alle tog, der skal igennem Femern Bælt-tunnelen, skal også over Kong Frederik IX’s bro, som er født med et enkelt jernbanespor. 

Derfor får den eksisterende klapbro en opgradering i form af en søster, så den også er klar til den nye, klimavenlige transportkorridor, oplyser Banedanmark.

Lokale udfordringer kræver nye metoder
Den nye jernbaneklapbro bliver bygget langs den eksisterende bro, der har vej, jernbane i drift og lystsejlere på tværs. Det er ifølge byggeleder på projektet, Hans Christian Lollike, en af udfordringerne ved projektet. En anden udfordring er den lave vanddybde på lige godt to meter i sundet.

”Vi bygger den nye jernbanebro syd for den eksisterende bro. Her er meget lavvandet. Det gør det umuligt at sejle materialet til arbejdspladsen. Det lave vand begrænser størrelsen på de fartøjer, vi kan benytte til broarbejdet. Derfor har vi valgt en særlig løsning, man ikke ser hver dag: Vi borer og støber nemlig bropillerne direkte i vandet,” oplyser Hans Christian Lollike.

Det betyder, at der lige nu står betonbiler og betonpumpe på Kong Frederik IX’s bro. Gennem et langt rør transporteres betonen fra betonpumpen på broen, under jernbanebroen og over til de steder, hvor pillerne skal stå. 

Fakta om opgraderingen af Kong Frederik IX’s bro 

  • Den nye jernbanebro skal som den eksisterende have klap. Den skal elektrificeres og forsynes med nyt signalsystem.
  • Når den nye jernbaneklapbro står klar, vil den eksisterende jernbanebro efterfølgende skulle forstærkes og forberedes til den højere hastighed med nye spor.
  • Fem af de 29 bropiller skal bære den udbyggede klappille. Den første bropille, der skal bære den nye klappille, er den dybeste. 
  • Klappille-arbejderne er planlagt til at gå i gang i løbet af to måneder. 
  • Mens bropillerne bliver støbt og etableret ude i Guldborg Sund, er Banedanmark gået i gang med at støbe broelementer på produktionspladsen. 11 ud af i alt 14 elementer bliver støbt på pladsen. To bliver støbt på stedet ved landfæsterne. Den sidste er klappen, der bliver produceret på maskinværksted og monteres om cirka et år. Det er en stålklap, og den bliver sejlet til Guldborg Sund.
  • Selvom togtrafikken til Rødby og Tyskland i en periode er indstillet, kører der to lokaltog i timen i hver retning på broen mellem Nykøbing F. og Nakskov.  

DR TV viser det første element til Femern-tunnelen

tunnelfabrikken-femern-belt-development

DR-programmet ”21 Søndag” bragte 25.02 et længere indslag om anlæggelsen af Femern Bælt-forbindelsen med billeder fra det første af de i alt 89 tunnel-elementer, der tilsammen skal udgøre den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland.

Administrerende direktør Henrik Vincentsen, Femern A/S, der er bygherre på det store anlægsprojekt, medvirker i den del af udsendelsen, der omhandler selve anlægsprojektet.

Direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development medvirker i den del af udsendelsen, som beskæftiger sig med de muligheder, der opstår for udvikling af fremtidens grønne megainfrastruktur som en udløber af Femern-projektet.

Se DR´s reportage om Danmarkshistoriens største byggeri og indslaget i ”21 Søndag” her