Kæmpemæssigt specialfartøj tages i brug på Femern-projektet

maya-flc-femern-belt-development

Hovedentreprenøren på Femern-Bælt forbindelsen, Femern Link Contractors (FLC), har fået specialbygget et kæmpemæssigt marinefartøj.
Fartøjets funktion er at etablere et ensartet leje af grus og sten på havbunden, inden de kæmpemæssige og tonstunge tunnelelementer efterfølgende bliver sænket ned på havets bund.
Der er tale om avanceret teknologisk præcisionsarbejde op til 40 meter under havets overflade, og samtlige sten og grus-stykker bliver placeret med centimeters nøjagtighed på en 18 km lang strækning, oplyser FLC.

Specielt designet til Femern-projektet
Da det er første gang i verdenshistorien, at der skal bygges en 18 km lang sænketunnel under havets overflade, har det været nødvendigt at designe og bygge en række specialfartøjer til at udføre den del af arbejdet, der foregår til søs.
Maya er et specialfartøj, der i fagkredse også kaldes for en Multi Purpose Pontoon. Fartøjet er 130 meter langt og 48 meter bredt og kan have 19 besætningsmedlemmer med til søs, hvilket er nok til to skiftehold.

Kæmpemæssigt undervands-redskab
Maya er bygget for FLC på Crist skibsværft i Polen, og hun er blandt andet udstyret med et kæmpemæssigt undervands-redskab – der på fagsprog kaldes et submerged dumping tool - som via fjernstyring og anden avanceret teknologi bliver sænket ned til havbunden for at placere sten og grus så nøjagtigt, at det resulterer i et ensartet leje, som de tonstunge tunnelelementer efterfølgende kan placeres oven på.
Den færdige tunnel bliver sat sammen af i alt 79 standard tunnelelementer på hver 217 meter og 10 specialelementer på hver 39 meter. Herefter vil et andet specialfartøj placere endnu et lag grus og sten oven på den 18 km lange tunnel.

14.000 tons grus og sten ad gangen
Maya kan transportere op til 14.000 tons grus og sten ad gangen. Processen med at designe og bygge Maya har været flere år undervejs og involveret op til 1.500 medarbejdere.

”Maya er det eneste fartøj af sin art i verden, og vi er glade og stolte over, at vi sammen med specialisterne hos Crist skibsværft i Polen har fået bygget et så teknisk avanceret specialfartøj, som er klar til at udføre sine opgaver på Femern-Bælt-projektet,” siger Sébastien Bliaut, bestyrelsesformand for FLC.

Der er i forvejen blevet gravet en tunnelrende med kæmpemæssige gravemaskiner på havets bund på den 18 km lange strækning, hvor Femern Bælt-tunnelen kommer til at ligge. Men inden de gigantiske tunnelelementer bliver sænket ned på havbunden, skal der altså være et solidt og helt plant lag grus og sten. Og det er her, at Maya kommer ind i billedet.  

Fakta om specialfartøjet (Multi Purpose Pontoonen) Maya:

  • For at gøre havbunden klar til de 217 meter lange betonelementer (i alt 79 standard tunnelelementer á 73.500 tons plus 10 specialelementer á 39 meter – i alt 89 tunnelelementer) skal det kæmpemæssige specialdesignede fartøj Maya, som under sig får tilkoblet et såkaldt Submerged Dumping Tool (SDT), udbrede et tykt leje af grus og sten på havets bund på hele den strækning, hvor betonelementerne efterfølgende skal nedsænkes.
     
  • Rent teknisk er det SDT’en – som løst oversat kan kaldes et redskab til dumpning under havets overflade – der via fjernstyring og anden avanceret teknologi bliver sænket ned til havbunden for at dumpe sten og grus så nøjagtigt, at det resulterer i et ensartet leje, som selve tunnelelementet efterfølgende kan lægges oven på.
     
  • Specialfartøjet Maya er 130 meter langt og 48 meter bredt og kan have 19 besætningsmedlemmer med til søs, hvilket er nok til to skiftehold. Hun er udstyret med to kæmpemæssige tanke, der hver kan transportere op til 7.000 tons grus og sten.
     
  • Maya er bygget på skibsværftet Crist der ligger i Gdynia, Polen.

maya-flc-femern-belt-development
Maya er udstyret med to tanke, der hver især kan transportere op til 7.000 tons grus og sten. Foto: Femern Link Contractors (FLC)

Femern-projektet markerer endnu en milepæl med kongelig deltagelse

indvielse-femern-belt-development

17. juni blev endnu en historisk dag på Femern-projektet, da Kong Frederik X kunne indvie det første af de i alt 89 tunnelelementer, der tilsammen bliver til den kommende faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland.
Efter en præsentation i bygherren, Femern A/S infocenter i Rødbyhavn, begav Kong Frederik X og følge – bl.a. omkring 40 pressefolk fra Danmark, Sverige og Tyskland - sig til selve indvielsen på det store produktionsanlæg, hvor yderligere indbudte gæster samt medarbejdere fra de involverede entreprenørselskaber tog imod.
Tre repræsentanter fra de omkring 100 lærlinge, der i øjeblikket er i gang med deres uddannelse på projektet, havde fået en central placering i indvielsesceremonien.

Femern-forbindelsen viser vejen
Mikkel Hemmingsen, adm. direktør i Sund&Bælt, hæftede sig i sin tale ved Femern-projektets store betydning, ikke alene som et stykke betydningsfuld infrastruktur, men også som et projekt, der kan vise vejen for andre store projekter i Danmark og i hele Verden.
Transportminister Thomas Danielsen karakteriserede Femern-forbindelsen som fantastisk grænseoverskridende infrastruktur og betegnede indvielsen af første tunnelelement som en milepæl i Danmarkshistorien.

Spændende ny verden
Procesoperatørlærling Andreas Madsen talte på vegne af de omkring 500 lærlinge, der i den samlede byggeperiode uddannes på Femern-projektet.
”Vi er blevet en del af en spændende ny verden med vigtig faglig læring, og vi er meget stolte af at være med til at bygge Verdens længste sænketunnel,” sagde Andreas Madsen.

Tidskapsel graves ned
Som et led i indvielsessceremonien præsenterede Femern A/S en tidskapsel i form af en kasse, der fyldes med tanker og genstande. Kapslen bliver gravet ned nær tunnelportalen som en hilsen til fremtidens generationer.
Kong Frederik X placerede som sit bidrag til tidskapslen en 10-krone mønt fra den dag, han fyldte 18 år.

element-indvielse-femern-belt-development
Kong Frederik X indviede Femern-projektets første tunnel-element overværet af en række indbudte gæster og medarbejdere på projektet. Foto: Femern Belt Development

Femern-byggeriet sætter Lolland i fornemt selskab

tunnelstøbning-femern-belt-development

Stik modsat dystre profetier om fald i beskæftigelsen i 2023, overraskede tallene positivt og viste en stigning i beskæftigelsen med hele 31.000 personer i 2023.

Dansk Erhverv har foretaget en analyse, som viser at bare 10 kommuner har drevet 81% af fremgangen i beskæftigelsen fra 4. kvartal 2022 til 4 kvartal 2023. Top-10 udgøres primært af kommuner med store byer – og så Lolland!

Lolland kommer ind på en flot 6. plads med en stigning i beskæftigelsen på 6% - et tal, der nu hvor 2. kvartal af 2024 er godt i gang, sandsynligvis vil være endnu større. Den positive tendens i Lolland kommune drives primært af byggeriet af Femern-forbindelsen, som pt. direkte beskæftiger omkring 3500 mand. På en 7. plads, lige under Lolland, ligger Kalundborg, hvor Novo Nordisks store anlægsaktiver driver en tilsvarende positiv udvikling.  

De nye tal er sød musik i ørene for Lolland kommune og Borgmester Holder Schou Rasmussen har svært ved at få armene ned:

Vi har i Lolland Kommune et stort fokus på at udnytte Femernbyggeriet som en løftestang til at skabe ny vækst og udvikling, sikre ekstra arbejdspladser og give vores erhvervsudvikling et boost. Beskæftigelsestallene viser at den positiv udvikling er godt i gang, men vi har god grund til også at tro på varige gevinster. Udover at beskæftigelsen stiger, har nye virksomheder har fået øje på vores geografi, den grønne omstilling har fået luft under vingerne, der er gang i turismen, og med beslutningen om at bevare produktionsfabrikken, også når Femernbyggeriet er slut, har vi fået udsigt til at fastholde tusindvis af arbejdspladser lokalt. Så der er god grund til optimisme på Lolland”.

Effekterne stiger – og smitter af

Beskæftigelsen på Femern-projektet har ikke peaket endnu og til antallet af direkte beskæftigede på projektet, skal lægges de tusindvis af afledte arbejdspladser, der skabes hos underleverandører til projektet. Det må derfor forventes at Lolland kommune også kan se frem mod flotte beskæftigelsestal i de kommende år.

Effekterne af Femern-byggeriet ses dog langt fra kun i værtskommunen Lolland, men spreder sig som ringe i vandet:

”Tallene her viser med alt tydelighed hvordan mega bygge- og anlægsprojekter er en enorm vækstdriver for værtskommunerne, men vi har også tidligere på året set en opgørelse fra Femern A/S, som viste hvordan effekterne fra Femern-byggeriet smitter af på hele Region Sjælland, ja faktisk til hele landet og skaber beskæftigelse og vækst i de danske virksomheder”, siger Direktør i Femern Belt Development, Stig Rømer Winther.

Vigtig milepæl ved byggeriet af Femern-forbindelsen: Det første af i alt 89 tunnelelementer er støbt færdig.

Tunnelelement indefra

Fra forberedelse til udførelse – en kompliceret proces

Tålmodighed er en dyd – især når komplicerede designs, udregninger og processer skal omsættes til virkelighed.

Al begyndelse er svær og støbningen af det første element har da også taget ca. 10 mdr., hvorimod det er forventningen at elementerne fremadrettet skal kunne fremstilles på 9 uger.

Det har været en lang og kompliceret opgave at støbe en så stor betonkonstruktion, og det er nu demonstreret, at teknologi og metoder spiller fornuftigt sammen”, siger Henrik Vincentsen, administrerende direktør i Femern A/S i en pressemeddelelse.

Fremadrettet kan elementerne støbes i et helt andet tempo, netop fordi man har været grundige med opsamling af data og know how i processen omkring støbningen af første element, og fordi at alle 5 produktionslinjer nu er i drift. Ligeledes vil støbeprocessen optimeres i takt med at arbejderne opsamler mere og mere viden og erfaring.

En stor bedrift

Også hos det udførende konsortium Femern Link Contractors (FLC) er der stolthed at spore over den opnåede milepæl.

”At støbe ét enkelt tunnelelement er en stor bedrift i sig selv, men vi har stadig lang vej igen. Ingen andre steder i verden serie-producerer man betonelementer i denne størrelse, men det er præcis det, vi skal mestre i de kommende år. Vores mål er at gøre det exceptionelle til rutine”, siger FLC’s direktør Sébastien Bliaut.

At der er tale om en STOR bedrift understreges af hvert elements størrelse. Et element er 217 meter langt, sammensat af 9 segmenter af 24 meter hver. Et element vejer 73.500 tons.

Den videre proces

Det færdigstøbte element skal nu hærde i 3-4 uger, inden der monteres stålskotter og de balasttanke, der skal sikre elementets stabilitet under nedsænkning.

Alt imens forsætter produktionen af de resterende 78 elementer på 5 produktionslinjer, mens en separat linje producerer yderligere 10 specialelementer.

Efter planen nedsænkes det første tunnelelement, der skal monteres på tunnelportalmundingen, senere på året.

Femern-projektet skal bringe flere unge ind på en erhvervsuddannelse

skills-femern-belt-development

Femern-projektet skal være løftestang for at få flere unge ind på en erhvervsuddannelse.
Det er tanken bag en partnerskabsaftale mellem Femern-projektet og EuroSkills2025 frem mod europa- mesterskaberne i Skills i 2025 i Herning.

Uddannelse af fremtidens faglærte arbejdskraft
I Sund & Bælt, der gennem datterselskabet Femern A/S bygger Femern Bælt-tunnelen, ser bæredygtighedsdirektør Emilie Juel-Helwig frem til samarbejdet med EuroSkills2025 og understreger Femern-projektets samfundssansvar for uddannelsen af fremtidens faglærte arbejdskraft.
”Femern Bælt-tunnelen er et konkret og meget synligt projekt, og vi skal selvfølgelig bidrage til at uddanne så mange unge mennesker som muligt, mens vi bygger. En samarbejdsaftale med Euro-Skills2025 og EM i Skills i Herning eksponerer projektet blandt de unge og understøtter den fælles indsats for at tiltrække potentielle lærlinge til bygge- og anlægsbranchen,” siger Emilie Juel-Helwig.

En alvorlig udfordring
Bestyrelsesformand for EuroSkills2025, tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, ser Femern-projektet som et perfekt match for at skabe fornyet interesse for erhvervsuddannelserne.
”Manglen på faglærte er en alvorlig udfordring for erhvervslivets muligheder for vækst, velfærden og den grønne omstilling. Vi har brug for projekter med en international profil som Femern- byggeriet til at vise de unge, at en erhvervsuddannelse giver dig unikke færdigheder, som øger dine muligheder for en spændende karriere," siger Poul Nyrup Rasmussen.
Når tunnelen er færdigbygget i 2029, forventes det, at flere end 1.000 lærlinge svarende til 500 lærlingeårsværk har gennemført dele eller hele deres uddannelse på Femern-projektet. 

Femern-projektet åbner nyt perspektiv for sjællandsk entreprenørvirksomhed

holbøll-femern-belt-development

For entreprenørvirksomheden Holbøll A/S har løsningen af opgaver på Femern-projektet åbnet nye perspektiver og rettet fokus mod ny interessant geografi.

”Lolland-Falster er i færd med at realisere et særdeles lovende potentiale,” siger ejer og administrerende direktør Carl-Ole Holbøll og peger på, at landsdelen udover Femern-projektet har målrettet fokus på grøn omstilling og vedvarende energi.

Holbøll A/S ser muligheder i den række af projekter, der allerede er i gang og i de nye, der er i støbeskeen, og entreprenørvirksomheden med hovedsæde i Næstved har derfor etableret et kontor i Maribo, hvor i øjeblikket fire mand arbejder.

”Vi vil gerne være med, hvor det sker, og når Femern-forbindelsen er en realitet, vil en placering på Lolland være strategisk fordelagtig i forhold til metropolerne København og Hamborg,” siger Carl-Ole Holbøll.

Betydelige arbejder på gasledningen
Holbøll-koncernen beskæftiger omkring 220 medarbejdere, heraf 150 i entreprenørenheden Holbøll A/S.

Virksomheden udfører anlægsopgaver inden for jord, beton, belægning og fundering.

Derudover håndteres et stigende antal projekter inden for klimasikring og LAR-projekter samt kystsikring.

Holbøll A/S har i øjeblikket betydelige arbejder på etablering af gasledningen til Lolland-Falster.

Var tidligt med på Femern-projektet
Holbøll A/S kom tidligt med på Femern-projektet som underleverandør til entreprenørkonsortiet Fehmarn Belt Contractors (FBC), der har udført gravearbejdet på tunnel-renden i Femern Bælt til den kommende tunnel og anlæggelsen af nye landområder med det opgravede sediment.

Holbøll A/S udførte for FBC jordarbejder, hvor 100 medarbejdere i en periode i døgndrift opererede med 25 entreprenørmaskiner.

Senere har virksomheden fået opgaver bl.a. på de transformerstationer, der bygges som et led i Femern-projektet.

”Vi oplevede som underleverandør en betydelig vækst og øget omsætning, mens vi var i gang med de omfattende jordarbejder. Men den største værdi for vores virksomhed er den viden og de erfaringer, vi har fået i kraft af vores medvirken i Femern-projektet. Vi har tilegnet os nye ekspertiser og står stærkere i dag. Det har øget vores konkurrenceevne og stiller os betydeligt bedre i forhold til fremtidige store opgaver med et internationalt tilsnit,” siger Carl-Ole Holbøll.

Gode råd til andre virksomheder
Holbøll A/S har høstet betydelig erfaring i forbindelse med løsningen af opgaver på Femern-projektet, men Carl-Ole Holbøll lægger ikke skjul på, at det kan være hårdt og krævende at arbejde for udenlandske konsortier.

”Underleverandører skal være gearet til samarbejdet med en organisation, der er betydeligt større end, hvad de måske ellers er vant til. Der stilles større krav til din virksomhed, ikke mindst omkring kommunikationen. Det er bl.a. af stor betydning at få nedskrevet aftaler, der indgås undervejs i processen,” siger Carl-Ole Holbøll.

Renden til Femern-tunnelen er nu færdiggjort

tunnel-femern-belt-development

Efter næsten tre års arbejde er udgravningen til den kommende Femern Bælt-tunnel nu

færdig, oplyser Femern A/S.

 Arbejdet er udført af det hollandske konsortium FBC, der består af de to selskaber

Boskalis og Van Oord.

70 arbejdsfartøjer involveret
Under den mest intensive fase af udgravningen havde de to selskaber en flåde af næsten

70 arbejdsfartøjer involveret i udgravningen af den 18 kilometer lange tunnel rende.

I alt er der udgravet omkring 15 mio. kubikmeter materiale fra havbunden. Det svarer til

seks Keops-pyramider eller 6.000 olympiske svømmebassiner.

Største udgravning i Danmark
At arbejdet nu er færdigt er værd at fejre, siger Pedro da Silva Jørgensen, teknisk vicedirektør i Femern A/S.

”Det er den ubetinget største udgravning i Danmarks historie, og det har været en vanskelig opgave. Undergrunden mellem Danmark og Tyskland er en kompleks blanding af forskellige jordarter fra sand til hårdt moræneler. Det har givet nogle spændende udfordringer undervejs, som det er lykkedes at løse i samarbejde med vores entreprenører. Derfor er vi glade og stolte over, at vi nu er i mål,” siger Pedro da Silva Jørgensen.

Enorme granitblokke fra istiden
Under udgravningen er gravemaskinerne flere gange stødt på enorme granitblokke fra istiden, der har været særligt besværlige at fjerne. Én af de største vejede 70 ton og er i dag opstillet ud for byggepladsen ved Rødbyhavn.

"I løbet af de sidste tre år har vi med succes udgravet den 18 kilometer lange tunnelrende

med et imponerende udvalg af udgravningsfartøjer fra sandsugere til rendegravere, specialudviklede gravepontoner og specialfartøjer til rydning af kampesten. På alle disse fartøjer foretog vi nødvendige forbedringer for at håndtere de vanskelige jordtyper på store dybder og få arbejdet gjort til tiden. Under hele projektet var sikkerheden for vores medarbejdere og underleverandører i højsædet, og vi er derfor ikke kun stolte og begejstrede over færdiggørelsen af tunnelgraven, men også over, at vi for nylig har opnået en stor milepæl inden for sikkerhed,” siger Bart Pröpper, projektdirektør for FBC.

300 hektar nyt land
Hovedparten af den udgravede jord er placeret bag diger ud for kysten ved Rødbyhavn i takt med at arbejdet skred frem. Her skaber det omkring 300 hektar nyt land. De nye landområder bliver på sigt til en blanding af erstatningsnatur og rekreative områder med blandt andet strande og vandrestier.

FBC’s rolle i projektet er ikke helt afsluttet endnu.
I de kommende måneder vil entreprenørerne fjerne det midlertidige dige ud for tunnelportalen. Når dette arbejde er færdiggjort, vil tunnelportalen være klar til nedsænkningen af det første tunnelelement.

Femern A/S forventer at nedsænke det første tunnelelement senere på året.

Byggeriet af unikt udsigtspunkt til Femern-projektet sat i gang

pilen-femern-belt-development

Etableringen af et det nye udsigtspunkt – Pilen – til byggeriet af Femern Bælt-tunnelen blev 11. januar sat i gang med første spadestik foretaget af borgmester Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune og administrerende direktør Mikkel Hemmingsen, Sund & Bælt, oplyser Femern A/S.

Unik udsigt fra første parket
Pilen kommer til at ligge på indvundet land et par hundrede meter fra det sted, hvor det første

tunnelelement sænkes på plads og trafikken i fremtiden kører ind tunnelen. Dermed får besøgende i området en unik udsigt fra første parket til det omfattende tunnelbyggeri, konstaterede

borgmester Holger Schou Rasmussen.

"Med Pilen har vi udsigt til at få et umanerligt flot byggeri, et nyt vartegn for vores område, og et

symbol, vi kan være stolte af. Med Pilen får vi en fantastisk udsigt over området og en større

forståelse for de enorme perspektiver i Femern-byggeriet,” sagde han til klapsalver fra de mange

fremmødte til spadestikket.

En oplevelse i sig selv
Pilen bliver en gradvist stigende 217 meter lang rampe, den samme længde som et af de ele-

menter, som tunnelen bliver bygget med, og slutter i en spids i retning mod Tyskland.

Rampens højeste punkt bliver 24 meter over det omgivende landskab.

Fra Pilen vil besøgende kunne følge med i udsejlingen af tunnelelementerne samt byggeriet af

tunnelportalen og den kommende vej- og jernbaneforbindelse ind i landet.

Projektet omfatter også en ny rampe og adgangssti fra den nærliggende p-plads på Gl. Badevej i Rødbyhavn.

Udover at give de besøgende en bedre udsigt til arbejdet på den 18 kilometer lange sænketunnel, skal et besøg på Pilen også være en oplevelse i sig selv.

Infrastruktur i verdensklasse
Netop oplevelsen ved Pilen fremhævede administrerende direktør i Sund&Bælt, Mikkel

Hemmingsen, i sin tale ved spadestikket.

“En tunnel er i sagens natur svær at vise frem, men et megaprojekt af den her størrelse fortjener

et vartegn og et sted, hvor vi kan imødekomme den kæmpe interesse, der er for byggeriet. Fra

toppen af Pilen vil man kunne se, hvordan vi bygger infrastruktur i verdensklasse,” sagde han.

Åbner i begyndelsen af 2025
Aarsleff A/S er entreprenør på etableringen af Pilen, der forventes at åbne for besøgende i begyndelsen af 2025. Og her håber afdelingsdirektør Claus Elleman, Aarsleff A/S, at det nye udsigts-

punkt kan give især de unge besøgende en interesse for en uddannelse i bygge- og anlægs-

sektoren.

”Vores branche er altid på udkig efter kvalificerede unge til fremtidens byggeprojekter. Vi hilser

det naturligvis velkomment, hvis udsigten fra Pilen til byggeriet af verdens længste sænketunnel

kan bidrage til at vække interessen for byggebranchen hos de unge,” sagde Claus Elleman.

DR TV viser det første element til Femern-tunnelen

tunnelfabrikken-femern-belt-development

DR-programmet ”21 Søndag” bragte 25.02 et længere indslag om anlæggelsen af Femern Bælt-forbindelsen med billeder fra det første af de i alt 89 tunnel-elementer, der tilsammen skal udgøre den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland.

Administrerende direktør Henrik Vincentsen, Femern A/S, der er bygherre på det store anlægsprojekt, medvirker i den del af udsendelsen, der omhandler selve anlægsprojektet.

Direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development medvirker i den del af udsendelsen, som beskæftiger sig med de muligheder, der opstår for udvikling af fremtidens grønne megainfrastruktur som en udløber af Femern-projektet.

Se DR´s reportage om Danmarkshistoriens største byggeri og indslaget i ”21 Søndag” her

Femern-byggeri vækstmotor for sjællandske virksomheder

tunnelportal-femern-belt-development

Byggeriet af Femern Bælt-tunnelen giver fyldte ordrebøger i de sjællandske virksomheder og har udviklet sig til en regional vækstmotor. Et ’drømmescenarie’, siger direktøren i Femern Belt Development, der opfordrer virksomheder i hele landet til fortsat at engagere sig i de kommende års store opgaver på Femern-projektet.

sjællandske-underleverandører-femern-belt-development
Så mange virksomheder fra Region Sjælland er underleverandører til Femern-projektet. Illustration: Femern A/S

Når hovedentreprenørerne på danmarkshistoriens største anlægsprojekt – byggeriet af Femern Bælt-tunnelen – skal have løst en opgave på byggeriet, så er det ofte en virksomhed i Region Sjælland, der løber med kontrakten. 43 pct. eller næsten hver anden kontrakt, der vindes af en dansk virksomhed, har adresse i regionen.
Det viser den seneste opgørelse over antallet af underleverandører på det omfattende tunnelprojekt.

Ifølge tallene har 225 virksomheder i Region Sjælland ud af i alt 520 danske virksomheder bidraget til tunnelbyggeriet ved Rødbyhavn. Dermed topper regionen listen langt foran nummer to på listen, der er Region Hovedstaden med 128 virksomheder tilknyttet projektet. Derefter følger Region Syddanmark med 89, Midtjylland med 50 og Nordjylland med 28 virksomheder.

Regionalt ’drømmescenarie’
I Femern Belt Development noterer direktør Stig Rømer Winther sig den positive udvikling og kalder det et ’drømmescenarie’ for regionen.

”Vi har igennem snart 12 år, i tæt samarbejde med bygherre, konsortier og øvrige erhvervsorganisationer arbejdet stenhårdt på at ruste regionens virksomheder til konkurrencen om opgaverne på Femern-projektet. At det er lykkedes, så næsten hver anden danske virksomhed kom- mer fra Region Sjælland er lidt af et drømmescenarie. Det viser, at Femern-projektet har udviklet sig til den regionale vækstmotor, som vi har arbejdet for og håbet på,” siger Stig Rømer Winther.

Ser man på det samlede antal underleverandører, der strømmer til Femern-projektet, peger pilen også i retning af Danmark. Tager man de udenlandske virksomheder med i beregningerne, så har i alt 769 virksomheder bidraget til det store byggeri. De 520 danske virksomheder på tværs af regionerne udgør dermed 68 pct. af det samlede antal tilknyttede virksomheder.

Fortsæt med at byde ind
Det kan dog ændre sig i de kommende år, hvor aktiviteten på tunnelbyggeriet vil stige yderli- gere, og hvor anlægsarbejdet på den tyske side ved Puttgarden tager fart. Derfor opfordrer Stig Rømer Winther fra Femern Belt Development til, at de danske virksomheder fortsat byder ind på opgaverne på Femern-projektet.

”Aktivitetsniveauet på tunnelbyggeriet topper i de kommende år, så der vil fortsat være mange opgaver i spil for interesserede virksomheder over hele landet,” siger han og peger på tre essentielle faktorer for at byde med på Femern-kontrakterne.

”Du skal først for fremmest være til stede lokalt og blive en del af leverandørnetværket. Dernæst skal du sikre dig, at du har kompetencen og kapaciteten i din virksomhed. Og endelig bør du som virksomhed ikke være bange for at involvere dig i dette store projekt. Der er rigtig mange SMV’er i hele Danmark, der har alle de kompetencer der skal til – man skal blot gribe chancen. Så står du virkelig godt rustet i konkurrencen med de øvrige både danske og udenlandske aktører,” understreger Stig Rømer Winther.

Oplevede betydelig vækst
Entreprenørvirksomheden Holbøll A/S, Næstved, er én af de virksomheder, der har udført opgaver på Femern-projektet. Som underleverandør til Fehmarn Belt Contractors (FBC) har Holbøll A/S bl.a. tidligt i projektet udført jordarbejder, hvor 100 medarbejdere i døgndrift kørte med 25 maskiner. Senere har virksomheden haft opgaver på bl.a. de transformerstationer, der bygges som led i Femern-projektet.

Vi oplevede en betydelig vækst og en øget omsætning, mens vi var i gang med de store jordarbejder. Men den største værdi for vores virksomhed er den viden og de erfaringer, vi har fået i kraft af vores medvirken i Femern-projektet. Vi har tilegnet os nye ekspertiser og står stærkere i dag. Det har øget vores konkurrenceevne og stiller os betydeligt bedre i forhold til fremtidige store opgaver med et internationalt tilsnit,” siger ejer og administrerende direktør Carl-Ole Holbøll.

danske-underleverandører-femern-belt-development
Sådan fordeler andelen af danske underleverandører sig på Femern-projektet.