Brødtekst

Fonden Femern Belt Development (FBD) er tæt knyttet til alle aspekter af udvikling i og omkring Femern-projektet. 

Vi har et mål om at sikre danske virksomheder en hovedrolle på milliard-projektet til gavn for vækst og udvikling i Region Sjælland.

Fire år efter første spadestik er det en kendsgerning, at omkring 70 procent af alle kontrakter på Femern-projektet er gået til danske virksomheder. 

I Femern Belt Development arbejder vi – samtidig med at vi har sat os nye mål - fortsat med at bane vejen for danske virksomheders medvirken til færdiggørelsen af Femern-projektet samt at rådgive om internationalisering og samarbejde.

Global førerposition
Vi har stadig vores fokus rettet mod Femern Bælt-projektet, men nu med et længere perspektiv og med en vision om at positionere Danmark som global markedsledende i udviklingen af fremtidens grønne mega-infrastruktur. 

Det sker stadig med Femern-byggeriet som springbræt og på basis af den know-how, der opbygges i projektet.  Fremtidens permanente tunnelelement-fabrik i Rødbyhavn kan blive hjemsted for fabrikation af elementer til fremtidens infrastruktur-projekter såvel på land som til søs.

Vi har en vision om – i tilknytning til den permanente tunnelelementfabrik - at udvikle et videns- og læringscenter – Fehmarn Innovation Link – i samarbejde med danske og tyske uddannelsesinstitutioner og med erhvervslivet.

Dansk-tysk samarbejde
Femern Belt Development har et betydende netværk i Tyskland og et tæt samarbejde med tyske uddannelsesinstitutioner, myndigheder, politikere og erhvervslivet.

Vi vil i de kommende år frem mod åbningen af Femern Bælt-tunnelen styrke dette samarbejde med fokus på politiske, erhvervsmæssige og uddannelsesmæssige partnerskaber, og vi vil udvikle grænseoverskridende projekter og initiativer.

En fælles fremtid
Med Femern Bælt-projektet som katalysator arbejder vi sammen mod en fælles fremtid, hvor grænser ikke udgør barrierer, men åbner døre til nye muligheder for innovation, udvikling og vækst.

Ydelser og kompetencer

Her finder du en oversigt over vores ydelser og kompetencer 

Medlemmer
Medlemmerne af Fonden Femern Belt Development er:
Region Sjælland, 3F, DI samt følgende kommuner: Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Stevns, Faxe, Køge, Næstved, Svendborg, Langeland og Roskilde.

Partnernetværk
Vi har et tæt partnernetværk på såvel den danske som tyske side af Femern Bælt. 
 

Medarbejdere og bestyrelse
Femern Belt Development har p.t. otte medarbejdere samlet på adressen Vestre Kaj 68, Rødbyhavn, 4970 Rødby.

Fonden ledes af en bestyrelse sammensat af repræsentanter fra Region Sjælland, regionens kommuner, DI, LO samt erhvervslivet i regionen.
 

Fonden Femern Belt Developments vedtægter(pdf) 

Retningslinjer for god fondsledelse 2017

Retningslinjer for god fondsledelse 2018

Retningslinjer for god fondsledelse 2019

Retningslinjer for god fondsledelse 2020

Retningslinjer for god fondsledelse 2021

Retningslinjer for god fondsledelse 2022

Retningslinjer for god fondsledelse 2023