Brødtekst

Femern Belt Development (FBD) deltager i nationale og internationale udviklingsprojekter, hvor formålet er at fremme forretnings- og beskæftigelsesmuligheder samt at skabe vækst i lokale og regionale virksomheder.

FBD understøtter uddannelses- og vidensinstitutioner med forskning, uddannelse og opkvalificering i samarbejde med en række partnere.

Aktuelle projekter:
Femern Belt Development (FBD) er projektpartner i erhvervspartnerskabet ”Erhvervsfyrtårn Femern”. Erhvervsfyrtårnet er en indsats under Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og er finansieret med midler fra EU samt udviklingsmidler fra Region Sjælland.

Partnerskabet driver to projekter med fællesnavnet ”Erhvervsfyrtårn for bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling med afsæt i Femern Bælt-forbindelsen” sammen med en alliance af stærke aktører bestående af uddannelses- og vidensinsitutioner, vidensklynger samt erhvervsfremmeaktører.

Formålet med projektet er at skabe innovation og viden samt at tiltrække flere virksomheder til regionen for derigennem at skabe vækst, arbejdspladser og øget eksport.

Projektperioden er 01.09.2023 til 31.08.2026
Projektet er medfinansieret af EU via Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Delprojektet ”Femern Fyrtårn II kvalificeret arbejdskraft”  er et socialfondsprojekt, hvor formålet er at udvikle nye danske styrkepositioner med fokus på bæredygtigt byggeri og erhvervsudvikling med afsæt i Femern Bælt-forbindelsen.
Projektet skal arbejde med opkvalificering af medarbejdere, strategisk kompetenceløft af virksomheder samt øge udbuddet af højt kvalificeret arbejdskraft.

Femern Belt Development er Lead på hovedaktivitet 1, hvor partnere fra erhvervsskoler identificerer konkrete virksomheder og udarbejder kompetenceplaner for de enkelte virksomheder.

Femern Belt Development er er ansvarlig for planlægning og koordinering af to nationale konkurrencer ”Green Build and Construction Challange” med tværgående ”case Competition” aktiviteter for elever og studerende.
Konkurrencen har også som formål at arbejde med uddannelsesværdikæder for udvalgte fagområder samt at øge interessen for bygge- og anlægsfaget.
Konkurrencerne afvikles i 2024 og 2025.

Delprojektet ”Mere forskning og innovation i danske SMV´er” er et regionalfondsprojekt med det formål at øge innovationen i danske SMV`er og skabe en dansk styrkeposition indenfor bæredygtigt byggeri med fokus på bæredygtigt anlæg og megainfrastruktur, herunder nye materialer, monitorering og automatisering, ny teknologi og optimeret anlægsproces.
Anlæg af Femern-forbindelsen bruges som den primære innovationscases for branchens udfordringer og muligheder i tæt samarbejde med bygherre og konsortier.

Femern Belt Development er ansvarlig for planlægning og koordinering af tre konferencer for aktører på tværs af værdikæder, d.v.s. virksomheder, uddannelsesinstitutioner, vidensklynger, erhvervsfremmeaktører og andre.
Konferencerne afvikles i 2024 og 2025

I projektet planlægges netværksaktiviteter der inviterer, videndeler og engagerer aktører med interesse i at øge innovationsmodenheden i virksomhederne. Femern Belt Development støtter koordineringen mellem virksomheder og projektaktiviteter.  

Femern Belt Development understøtter koordineringen mellem Femern bygherrer, konsortier og større leverandører og understøtter innovative samarbejder og opgaveløsningen mellem konsortier tilknyttet Femern-byggeriet.

Yderligere information

Jes-christiansen-femern-belt-development

Project Manager Jes Christiansen.

Tlf. +45 2361 7612, E-mail: jes@femern.info

Jes Christiansen har 14 års erfaring med projektledelse i private virksomheder med planlægning, etablering og drift af landbrugsvirksomheder samt 14 års erfaring med ledelse og projektledelse på erhvervsskolen CELF.

Uddannelse: agrarøkonom, merkonom i økonomi og ledelse, diplom i ledelse, modul i erhvervspædagogik samt projektlederuddannelse.