Tunnelelement indefra

Fra forberedelse til udførelse – en kompliceret proces

Tålmodighed er en dyd – især når komplicerede designs, udregninger og processer skal omsættes til virkelighed.

Al begyndelse er svær og støbningen af det første element har da også taget ca. 10 mdr., hvorimod det er forventningen at elementerne fremadrettet skal kunne fremstilles på 9 uger.

Det har været en lang og kompliceret opgave at støbe en så stor betonkonstruktion, og det er nu demonstreret, at teknologi og metoder spiller fornuftigt sammen”, siger Henrik Vincentsen, administrerende direktør i Femern A/S i en pressemeddelelse.

Fremadrettet kan elementerne støbes i et helt andet tempo, netop fordi man har været grundige med opsamling af data og know how i processen omkring støbningen af første element, og fordi at alle 5 produktionslinjer nu er i drift. Ligeledes vil støbeprocessen optimeres i takt med at arbejderne opsamler mere og mere viden og erfaring.

En stor bedrift

Også hos det udførende konsortium Femern Link Contractors (FLC) er der stolthed at spore over den opnåede milepæl.

”At støbe ét enkelt tunnelelement er en stor bedrift i sig selv, men vi har stadig lang vej igen. Ingen andre steder i verden serie-producerer man betonelementer i denne størrelse, men det er præcis det, vi skal mestre i de kommende år. Vores mål er at gøre det exceptionelle til rutine”, siger FLC’s direktør Sébastien Bliaut.

At der er tale om en STOR bedrift understreges af hvert elements størrelse. Et element er 217 meter langt, sammensat af 9 segmenter af 24 meter hver. Et element vejer 73.500 tons.

Den videre proces

Det færdigstøbte element skal nu hærde i 3-4 uger, inden der monteres stålskotter og de balasttanke, der skal sikre elementets stabilitet under nedsænkning.

Alt imens forsætter produktionen af de resterende 78 elementer på 5 produktionslinjer, mens en separat linje producerer yderligere 10 specialelementer.

Efter planen nedsænkes det første tunnelelement, der skal monteres på tunnelportalmundingen, senere på året.