7. februar 2019

Endnu en milepæl blev nået, da den tyske myndighedsgodkendelse af Femern Bælt-projektet blev underskrevet 31. januar 2019.

Godkendelse er et stort skridt frem mod realiseringen af det store projekt, men en præcis køreplan frem mod færdiggørelse af milliard-projektet kan endnu ikke udarbejdes. Dertil afventer afklaring af en række åbne spørgsmål, bl.a.

  • Kommer der en retssag 
  • Får retssagen opsættende virkning, eller
  • Kan byggearbejdet straks sættes i gang

Alle kan klage
Den tyske myndighedsgodkendelse på 1.300 sider med bilag bliver fra midten af marts lagt offentligt frem 12 steder på Femern, i Østholsten samt i Mecklenburg-Vorpommern, ligesom den bliver tilgængeligt på Internettet.

Derefter har alle enkeltpersoner og organisationer en frist på to måneder til at indbringe klage over afgørelsen for forbundsdomstolen i Leipzig.

Det er på forhånd vanskeligt præcist at fastslå domstolens behandlingstid, men et skøn siger 26 måneder. Er dette tilfældet, vil projektet altså være endeligt juridisk på plads i sommeren 2021.

Opsættende eller ej
Den tyske myndighedsgodkendelse betyder, at Femern A/S i princippet nu ville kunne gå i gang med at bygge den planlagte 18 kilometer lange tunnel under Femern Bælt – og føre den i land på den tyske side.

Straks-tilladelen kan dog blive forhindret af den retssag, modstandere af tunnel-projektet ventes at rejse ved den tyske forbundsdomstol i Leipzig, som sideløbende skal tage stilling til, om retssagen får opsættende virkning på byggeriet eller ej.

Revisions- og konsulentvirksomheden Ernst & Young har tidligere i en analyse vurderet, at det kan tage domstolen op til ni måneder at afklare straks-tilladelsen.

Får retssagen ikke opsættende virkning, har Femern A/S det juridiske grundlag for at sætte anlægsprojektet i gang i såvel Danmark som Tyskland.

Får retssagen opsættende virkning, vil Femern A/S dog kunne sætte dele af projektet i gang på dansk side. I hvor stort omfang, det vil ske, afhænger af den politiske vilje på Christiansborg.

Læs også

Tysk ja til Femern-projektet åbner tre nye scenarier

Tysk Femern-ja vækker glæde i tysk erhvervsliv

FBD sætter tubro på Femern-aktiviteter