13. august 2020

Milliard-projektet er ikke kun en dansk forbindelse. Den vil også få stor betydning for tysk erhvervsliv og for hele Europa, siger konsul og direktør i erhvervsorganisationen HanseBelt Initiativkreis e.V, Bernd Jorkisch. Foto: Ingrid Riis 

Femern Bælt forbindelsen vil knytte folk tættere sammen i et Europa, der søger efter sammenhængskraft.

Det mener konsul Bernd Jorkisch, direktør i den tyske erhvervsorganisation HanseBelt e.V., der blandt sine medlemmer tæller flere end 120 af de førende virksomheder i regionen mellem Hamborg og Femern. 

Organisationen arbejder for udvikling i HanseBelt som den vigtigste delregion i metropolregionen Hamborg.

”Forbindelsen bliver ikke kun en fysisk forbindelse. Den vil også skabe en mental bro for erhvervslivet og for uddannelse, kultur og sport. Den tilfører Femern Bælt-regionen enorme vækstimpulser, sikrer arbejdspladser, international samhørighed og generel velstand,” siger Bernd Jorkisch.

20 år med Femern-forbindelsen
Bernd Jorkisch har med mange funktioner i flere end 20 år beskæftiget sig med og på tæt hold fulgt Femern Bælt-projektet.

”Samtaler med svenske, danske, finske og tyske politikere, med erhvervsfolk fra alle brancher, med folk i hele regionen og med miljøorganisationer har overbevist mig om, at Femern Bælt-forbindelsen vil være en gevinst først og fremmest for Femern Bælt-regionen, men samtidig også for Skandinavien og Tyskland og dermed for hele Europa,” fastslår Bernd Jorkisch.

Miljøpåvirkninger er uundgåelige
”Kritikerne af Femern Bælt-forbindelsen mener, at projektet bliver en belastning for miljøet og vil medføre store støjgener for beboerne langs linjeføringen?”

”Tunnelbyggeriet er, hvad angår miljøpåvirkning, det måske til dato bedst undersøgte projektet nogensinde. Næsten 200 internationalt anerkendte biologer, geografer og ingeniører har gennem flere år arbejdet med miljøanalyser. Der er investeret ikke færre end 70 mio. Euro (540 mio. kr.) i dette arbejde, så jeg er ganske tryg ved, at tunnel-projektet sættes i gang, også vurderet ud fra en miljømæssig betragtning,” siger Bernd Jorkisch.

Han peger på, at Femern-forbindelsen vil gøre togtransport mere attraktiv og flytte gods fra vej til jernbane og dermed reducere miljøbelastningen.

”Ved at sikre trafikruter af høj kvalitet, der også kan klare de forventede stigninger i fremtidens trafik, yder Femern Bælt forbindelsen et bæredygtigt bidrag til at nå EU´s klimamål,” mener Bernd Jorkisch.  

”Men naturligvis vil så stort et projekt medføre miljøpåvirkninger, og der vil være beboere langs linjeføringen, som bliver direkte berørt. Derfor må vi arbejde sammen om at finde de bedst mulige løsninger. Alle ønsker kan ikke opfyldes, men det rokker ikke ved den kendsgerning, at den faste Femern Bælt forbindelse samlet set bliver en gevinst for os alle, hvis vi forstår at arbejde sammen om de muligheder, der opstår.”

Mange fordele for tysk erhvervsliv
”I debatten fremstår Femern Bælt-forbindelsen ofte som et dansk projekt, der kun får ringe betydning for Tyskland. Hvilke fordele vil tyske virksomheder få af forbindelsen?” 

”Jeg kan se endog mange og betydende fordele for det nordtyske erhvervsliv, der generelt får bedre rammebetingelser i kraft af en forbedret infrastruktur med lettere tilgang til et større marked i fremtidens Femern Bælt region, en vækstregion fra Hamborg til København/Malmø med omkring 10 mio. indbyggere.”

”Helt konkret vil virksomhederne få gavn af et nyt sammenhængende og internationalt arbejdsmarked og dermed adgang til et øget udbud af arbejdskraft. Jeg tror også, at den faste forbindelse vil åbne for en ny virksomhedskultur, når hanseatiske værdier kombineres med skandinaviske,” mener Bernd Jorkisch. 

Han peger på, at det gensidige handelsvolumen mellem Danmark og Slesvig-Holsten udgør over 4 mia. EURO. Danmark er Slesvig-Holstens vigtigste eksportmarked.

Knap 21 procent af den samlede danske import kommer fra Tyskland, og omvendt går 18,2 procent af den danske eksport til Tyskland.

”God business kræver gode forbindelser. Derfor vil den dansk-tyske samhandel stige med den kommende Femern Bælt-forbindelse, og dermed sikres arbejdspladser og velstand,” mener Bernd Jorkisch.

Arbejdspladser og turisme
Bernd Jorkisch ser ikke alene muligheder i Femern Bælt-forbindelsen, når den står færdig, men peger også på en række fordele i anlægsforløbet.

”Der vil ikke alene blive brug for arbejdskraft på selve tunnel-byggeriet, men også i brancher, der skal servicere tunnelarbejderne. Prognoser forudsiger mellem 6.000 og 9.000 personer i byggeperioden, og derefter vil omkring 300 være beskæftiget med vedligeholdelse m.v. af forbindelsen. Tunnelbyggeriet bliver et rejsemål for teknisk interesserede, og generelt forventer fagfolk, at turismen i Femern Bælt regionen bliver et oplagt vækstområde,” siger Brend Jorkisch.

Han peger også på den internationale interesse, der opstår omkring tunnel-byggeriet.

”Nordeuropas største infrastrukturprojekt placerer Femern Bælt regionen i Europas centrum. Projektet bliver en øjenåbner for teknisk interesserede og vil medføre en betydelig erhvervsturisme, når dette projekt af globalt format realiseres. Den nye europæiske vækstakse, der bliver en realitet med dette projekt, begejstrer allerede investorer og erhvervsfolk,” siger Bernd Jorkisch.

Vital betydning for Europa
”Debatten omkring Femern Bælt projektet er ofte præget af et meget snævert lokalpolitisk perspektiv. Men der er vel også en europæisk vinkel?”

”Ja, i allerhøjeste grad. Femern Bælt forbindelsen lukker ét af hullerne i det europæiske transportnet, og det er én af grundene til, at EU er så fast besluttet på at støtte projektet. Forbindelsen yder et afgørende bidrag til at forbinde Europa på tværs af landegrænser gennem et sammenhængende, højtydende transportnet. Denne værdifulde forbindelse bringer Nord- og Sydeuropa tættere sammen og styrker det indre marked og den frie bevægelighed for tjenester. Det er godt for befolkningen og godt for den økonomiske udvikling, fastslår Bernd Jorkisch.

Den faste forbindelse over Femern Bælt er et nøgleelement til realiseringen af ​​den EU-besluttede transeuropæiske transportnetværk (TEN-T), der er baseret på erkendelsen af, at godt forbundne infrastrukturer er af central betydning for konkurrenceevne, vækst, beskæftigelse og velstand i EU. Og derfor er Femern Bælt-forbindelsen ét af fem prioriterede projekter i EU's igangværende finansieringsprogram for ”Connecting Europe Facility”.

”Anlæggelsen af et fremtidsrettet transportnet kan være generende for nogle, der bor tæt på linjeføringen. Vi skal lytte til disse menneskers bekymringer og imødekomme deres behov så vidt muligt. Men én ting er også sikkert: Et projekt af så enorm international betydning for Europa må på ingen måde bremses,” fastslår Bernd Jorkisch og tilføjer:

"Jeg glæder mig over, at Danmark allerede har givet startskuddet til byggeriet, og at Tyskland indenfor en overskuelig fremtid følger efter.