3. april 2017

Den planlagte Femern Link Business Conference 2017 (FLBC ´17), der var fastsat til 30. maj, er udsat til torsdag 5. oktober.
”Trods stor forhåndsinteresse har vi fundet det nødvendigt at udsætte konferencen til efteråret 2017, fordi vi endnu ikke kender den endelige tidsplan for anlæggelsen af Femern Bælt-tunnelen,” siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development, der er arrangør af konferencen i samarbejde med en række partnere.

FLBC ´17 holdes i Factory Lodge, Holeby på Lolland.

Konferencen vokser
”2017-udgaven af FLBC vokser i takt med, at vi har konstateret en stigende interesse for konferencen, ikke mindst fra udenlandske ambassader og virksomheder,” siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.

Antallet af deltagere, der i 2016 var omkring 350, øges, så der i 2017 bliver plads til 500 deltagere.

Fokus på forretning
FLBC vil også i 2017-udgaven have fokus på de forretningsmuligheder, der rummes i de store bygge- og anlægsprojekter i Østdanmark – den nye Storstrømsbro, Femern Bælt-forbindelsen og udbygningen af jernbanenettet på begge sider af Femern Bælt.

”Derudover vil vi på konferencen specielt lægge vægt på networking og matchmaking,” siger Stig Rømer Winther.

Tilmelding fra 15. august
Antallet af stande fordobles, så der bliver plads til 80 på FLBC17.

Konferencetilmelding og reservation af stande bliver åbnet på konferencens hjemmeside 15. august – men reservér allerede nu datoen 5. oktober 2017.