17. juli 2018

Af Freddy Blak, formand i Region Sjællands udvalg for Femern Bælt, ­Greater Copenhagen og internationalt samarbejde.

Vi har et ambitiøst mål om, at Femern-forbindelsen skal give vækst og flere arbejdspladser på hele Sjælland og øerne, både mens den bliver bygget, men så sandelig også når den står færdig. Tunnelen har været undervejs i årevis, mange analyser er blevet udarbejdet, et stort antal debatindlæg og kronikker er blevet skrevet og læst, og der har været gisnet utallige gange i talrige lokale og landsdækkende medier om den tunnel mon overhovedet bliver til noget. Det kan jeg forsikre jer om, at den gør!

Sommeren er en god anledning til at gøre status over Femern-forbindelsen. Se på de fremskridt der er sket i det første halve år af 2018 og se på de forhindringer, vi stadig står overfor.

Fornyet resultatkontrakt
Region Sjælland er i gang med at genforhandle vores engagement i Femern Belt Development. De arbejder målrettet for at udvikle og gennemføre erhvervsrettede aktiviteter, der kan hjælpe lokale virksomheder til at udnytte de kommercielle muligheder ved Femern byggeriet. Vi er meget glade for samarbejdet, og nu hvor vi nærmer os byggestart forventer vi endnu flere muligheder for vores lokale virksomheder.

Det er også Femern Belt Development, der sikrer information og interessevaretagelse på både dansk og tysk side. De skaber dermed de gode netværk og relationer, som er helt nødvendige for at etablere bånd og samarbejder på tværs af grænsen.

Tillægsaftale
Der er indgået en tillægsaftale til 45 mio. kr. med Femern Link Contractors, som er det entreprenørkonsortium, der skal stå for tre af fire anlægsentrepriser på tunnelen. Aftalen sikrer, at kontrakten med konsortiet fortsat gælder 2020 ud, og da byggeriet ikke starter før i 2020, er det naturligvis helt afgørende, at entreprenørerne fortsat står klar. Og det gør de med denne tillægsaftale.

Ifølge Femern A/S arbejdes der fortsat på at sikre, at der indgås en tilsvarende aftale for den sidste anlægsentreprise. Vi regner med at det også lykkes.

Lokal kontrakt på plads
Den lokale virksomhed, MSE Entreprise A/S fra Falster, har fået ordren på det byggemodningsarbejde, der går forud for selve byggeriet af verdens største sænketunnel. Der er tale om grave- og drænarbejde, så arkæologer kan finkæmme jorden for mulige fortidsfund. Vi er utrolig glade for at ordren gik til en lokal virksomhed.

Arbejdet går i gang hen over denne sommer, og det bliver både godt at komme i gang, og det bliver også spændende at se, om de finder nogle fortidsfund, selvom vi ikke håber, de kan give forsinkelser.

Tyskland underskrift-klar 
Tyskland er klar til at underskrive aftalen om Femern forbindelsen. Slesvig Holsteins ministerpræsident Daniel Günther og transportminister Dr Bernd Buchholz har meldt ud, at aftalen om byggeriet af Femern-forbindelsen bliver underskrevet i efteråret 2018.

Det glæder os meget!
Tyske klager

Vi har kendt til klagerne fra tyske miljøorganisationer længe og ved, at de skal behandles ved de tyske domstole, før en endelig miljøgodkendelse foreligger fra tysk side. Før denne godkendelse er i hus, kan vi ikke starte byggeriet. Vi kunne selvsagt godt have ønsket os en hurtigere afklaring, men vi har naturligvis fuld respekt for de demokratiske processer i Tyskland og har forståelse for de bekymringer, der findes blandt de tyske miljøorganisationer. Vi er dog ikke i tvivl om, at Femern forbindelsen vil blive en kæmpe gevinst for borgerne i Region Sjælland, såvel som borgerne i Slesvig Holstein.

Og vi håber, trods forståelse for processen, på en hurtig afgørelse. Vi skal i gang i 2020.

Regeringen spænder ben
Den nyligt afgåede erhvervsminister Brian Mikkelsen fik som konservativ minister desværre flertal for sit forslag om at centralisere den regionale indsats for at sikrer erhvervsudvikling og nye arbejdspladser. Det betyder desværre store sparekrav til det regionale udviklingsarbejde. I Region Sjælland skal vi spare 112 mio. kr.

Fortsat regional udvikling
Syv af de otte parter i regionsrådet besluttede den 27. juni, at vi, på trods af regeringens sparekrav, fortsat vil arbejde benhårdt for at det grænseoverskridende samarbejde trives, så vi kan få skabt den vækst og udvikling i forbindelse med Femern-forbindelsen, som vi ved, der er potentiale til.

Det er blevet sagt og skrevet mange gange før, men det gælder fortsat, at Femern-tunnellen ér og bliver en game-changer for Sjælland og øerne. Vi vil derfor også fortsat styrke det tætte samarbejde med vores venner i Slesvig-Holsten og i Hamborg.

Vi må og skal tænke nyt, og vi skal tænke stort. Sammen. Vores ambitioner er fortsat høje, og det kræver at vi løfter i flok og går i samme retning. Vi er derfor også - på tværs af regioner, kommuner, uddannelsesinstitutioner og mange andre parter - gået i gang med at samle os alle sammen i et Femern-partnerskab. Det er jeg sikker på, at vi kommer i mål med i løbet af efteråret.