20. marts 2019
Trafikken i den kommende Femern-tunnel bliver større end hidtil antaget, viser ny analyse. Foto: Femern A/S

Antallet af bilister, der fravælger Storebælts-forbindelsen og i stedet vil benytte Femern-tunnelen, når denne bliver en realitet, forventes at blive større end hidtil forventet.

Det fremgår af en analyse fra det tyske rådgivningsfirma Intraplan.

”Vi har nu solid dokumentation for, at de trafiktal, der indgår i de økonomiske beregninger på Femern-projektet, holder, selvom der er sket en prisnedsættelse på Storebælt. Den nye analyse understreger den robusthed i projektet, der gør det muligt for politikerne nu at træffe de beslutninger, der bringer projektet videre,”siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.

Flere bilister vælger Femern
Trafikeksperterne i Intraplan har baseret deres analyse på mobildata. 

Ifølge Intraplans analyse kan det forventes, at i gennemsnit mellem 1.507 og 1.644 personbiler pr. døgn kan forventes at ville flytte fra Storebælt til Femern Bælt. 

I den seneste finansielle analyse af det samlede Femern Bælt-projekt har Femern A/S lagt til grund, at 1.422 personbiler pr. døgn vil skifte korridor fra Storebælt til Femern Bælt på baggrund af den besluttede takstnedsættelse på Storebælt på i alt 25 pct. 

Femern-projektet bringes videre
Den nye analyse og de øgede Femern-trafik kommer i kølvandet på en række andre positive forhold omkring Femern-projektet, bl.a. den tyske myndighedsgodkendelse.

”Der er solid baggrund for at bringe det store anlægsprojekt afgørende videre, ikke mindst med mobilisering af virksomheder og arbejdskraft på den danske side,”siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.