24. april 2017

Infrastrukturen snævres ind frem mod de stræder, trafikken skal passere for at komme fra ét område til et andet. Derfor kan disse maritime trafik-knudepunkter være udsat for relativt høje CO2-udslip, som er en belastning for miljøet.

Men hvordan begrænses CO2-udslippet i disse områder?

Dette spørgsmål søger EU-projektet ”PASSAGE” at finde svar på.

Projektet har deltagelse fra Frankrig, Albanien, Tyskland, Finland, England, Italien, Estland, Grækenland og Danmark. Den danske deltager er udviklingsselskabet Femern Belt Development.

”Vi vil med projektet definere og igangsætte initiativer, der kan medvirke til klima-forbedringer ved stræder i de lande, der er deltagere i projektet, samtidig med, at der skabes vækst i grænseregionerne,” siger projektleder Jesper Bille. Han repræsenterer Femern Belt Development i projektet.

Analyse af CO2-udslippet
Ved udgangen af marts var deltagerne i projektet for tredje gang samlet, denne gang i den syditalienske by Lecce.

Her blev det bl.a. besluttet at igangsætte en analyse af CO2-udslippet i de stræder, der deltager i projektet med særligt fokus på at identificere de værste miljø-syndere.

”Når vi kender de største miljøsyndere, vil vi vurdere, hvorvidt det er en indsat over for dem, der bedst og hurtigst kan medvirke til en reduktion af CO2-udslippet,” siger projektleder Jesper Bille.

Best practice
Ved projekt-mødet i Lecce blev også fremlagt en række eksempler fra de deltagende lande på ”best practice”.

”Èt af formålene med projektet er at lære af hinanden, og hver gang vi mødes, får vi indsigt i nye tiltag og idéer, der kan medvirke til at minimere CO2-udslippet,” siger projektleder Jesper Bille.

På seneste møde blev deltagerne bl.a. præsenteret for et projekt fra Bastia på den franske ø Korsika, hvor der er udviklet en model for CO2-besparelser i hotelbranchen. Det sker bl.a. i kraft af mere rationelle opvarmningsformer, øget brug af lokale fødevarer, der reducerer varetransporten, hvilket ikke alene mindsker CO2-udslippet, men også betyder økonomiske besparelser.

”Efterfølgende udbreder vi kendskabet til best-practice eksemplerne til virksomheder og brancher i vore hjemlande, som vil kunne nyde godt af dem til gavn for miljøet og måske også til økonomisk udbytte,” siger Jesper Bille.