17. juni 2017

Den kommende Femern Bælt-forbindelse og de øvrige store investeringer i infrastruktur i Østdanmark de kommende 10 år er en god investering som vækst-driver for Region Sjælland.

Det var to af bejlere til formandsposten i Region Sjælland, Christian Wedell-Neergaard (kons.) og Heino Knudsen (soc.), enige om, da de mødtes i Femern Belt Developments telt på Folkemødet til en debat om infrastruktur og vækst.

Øget samarbejde
”Vi skal være mere visionære og mere proaktive i Region Sjælland,” fastslog Christian Wedell-Neergaard som forudsætningen for, at regionen får det størst mulige udbytte af den kommende faste Femern Bælt-forbindelse.

”Vi skal sikre og udbygge samarbejdet med Tyskland ikke mindst indenfor områderne fødevarer, transport og grøn energi, og det er af stor betydning at skabe samarbejder mellem danske og tyske virksomheder,” sagde han.

Anlægsarbejdet vil i stort omfang blive udført af udenlandsk arbejdskraft, men der vil også være en betydelig lokal afsmitning. Det giver muligheder for regionens virksomheder, hvis de gearer sig til fremtiden i kraft af efteruddannelse af medarbejderne, påpegede Christian Wedell-Neergaard.

Grøn energi og fødevarer
Heino Knudsen påpegede vigtigheden af ikke at se på Region Sjælland isoleret, men at have blikket rettet mod hele Femern Bælt regionen, hvor grøn energi og fødevarer er fremtidens oplagte vækstområder.

”Vi har måske i alt for høj grad ligget i læ af København. Vi må have sat mere turbo på udviklingen i Region Sjælland, eksempelvis på turisme-området, og vi må intensivere samarbejdet med vore tyske partnere,” sagde han.

Han pegede på, at de store investeringer i infrastruktur i Østdanmark og ikke mindst Femern Bælt-forbindelsen vil være med til at sikre fremtidens velfærd.

Samarbejdet blomstrer
Det grænseoverskridende dansk-tyske samarbejde er begyndt at bære frugt, konstaterede Christian Wedell-Neergaard:

”Det store bed, vi har tilsået, er begyndt blomstre,” som han så poetisk udtrykte det som afslutning på debatten.