24. oktober 2019

Kommunerne har store forventninger til den kommende Femern-forbindelse og ser den allerede nu som en vækstmotor.

Det viser en rundspørge, Femern Belt Development har foretaget til kommunerne i Region Sjælland og på Sydfyn.

Borgmester Pernille Beckmann, Greve Kommune
Borgmester Pernille Beckmann

”Vi forventer og oplever allerede, at Femern Bælt forbindelsen har styrket regionens konkurrencekraft, og vi forventer, at forbindelsen vil gøre området endnu mere attraktivt at bo og arbejde i. Vi oplever allerede i dag massiv vækst i bygge- og anlægsbranchen samt transport- og logistikbranchen, og Femern Bælt forbindelsen er en del af vækstmotoren,” siger borgmester Pernille Beckmann, Greve Kommune.

Samme melding lyder ikke mindst fra kommunerne på aksen mellem Hamborg og København.

”Køge Kommune ser Femern-projektet som en markant styrkelse af korridoren mellem København og Hamborg og forventer både øget erhvervsmæssig aktivitet og økonomisk fremgang i hele korridoren,” siger borgmester Marie Stærke.

6.000 kommer i beskæftigelse
Kommunerne tættest på byggepladser ser store muligheder for den lokale beskæftigelse i byggeperioden.

Borgmester Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune:

holger-schou-rasmussen-bestyrelsesformand-femern-belt-development
Borgmester Holger Schou Rasmussen

 Vi har store forventninger til projektet. I de 10 år mens det står på, vil Danmarkshistoriens største anlægsprojekt give et stort skub til vækst og beskæftigelsen i området i almindelighed, og det gælder især i Lolland Kommune.”

”Forventningen er, at arbejdet på Femern-forbindelsen vil give beskæftigelse til 6.000 i direkte og indirekte beskæftigelse, dvs. fra ingeniører og borebisser på projektet og til lokale håndværkere og caféejere, som på den ene eller anden måde også leverer ind til projektet.”

”Lolland står med mange af de samme udfordringer som andre landdistriktskommuner i Danmark, som årtiers centraliseringer er kørt henover, men vi står også med den her helt unikke mulighed, som vil blive en ny start. Fra at have ligget med ryggen til Tyskland bliver vi porten, og vi kommer til at ligge midt på hovedfærdselsåren mellem Skandinavien og Centraleuropa – det er en enestående chance for Lolland Kommune,” fastslår borgmester Holger Schou Rasmussen.

En løftestang til øget vækst
”I Guldborgsund Kommune er forventningen, at Lolland-Falster kommer til at spille en central rolle midt mellem København og Hamborg. Femern-forbindelsen vil være en enorm løftestang til at kickstarte øget vækst på Lolland-Falster, men det kræver en stor indsats,” siger borgmester John Brædder.

Han ser helt nye perspektiver for bl.a. bosætning, beskæftigelse, turisme, oplevelser og uddannelse.

Sydfynske forventninger
Også på Sydfyn er der store forventninger til Femern-forbindelsen.

”Svendborg Kommune har i mange år set med store forhåbninger på etablering af Femern-forbindelsen. Vi ser det dels som en åbning for en tættere forbindelse til det tyske marked, dels som en anledning til en tættere tilknytning til og etablering af et fælles erhvervs- og arbejdsmarked mellem Sydfyn og Lolland-Falster. En udbygning af den lokale infrastruktur vil skabe flere kunder til den nye Femern-forbindelse og også være med til at øge bosætning og turisme i begge landsdele,” siger by- og boligpolitisk udviklingskonsulent Jan Carlsson, Svendborg Kommune.