22. marts 2018

Den danske regering genopliver nu planerne om at binde Vest- og Østdanmark tættere sammen med en ny vejforbindelse for biler mellem Jylland og Sjælland.

Det er planen, at Kattegatbroen i lighed med Femern Bælt-tunnelen ikke skal betales af staten, men udelukkende finansieres af brugerbetaling. Det knap 60 mia. kr. (ca. 8 mia. Euro) dyre broprojektet har en beregnet tilbagebetalingstid på 32 år.

”Jeg hilser en kommende Kattegatbro velkommen. Forbindelsen vil binde Danmark tættere sammen, men jeg ser den ikke mindst som et væsentligt led i fremtidens veludbyggede europæiske infrastrukturnet, hvor den kommende Femern Bælt-forbindelse er hovedaksen,” siger formanden for Femern Belt Development, borgmester Holger Schou Rasmussen.

Timingen er rigtig
Holger Schou Rasmussen glæder sig over, at den danske regering allerede nu går i gang med at undersøge mulighederne for at bygge en Kattegatbro.

”Timingen er rigtig i forhold til Femern-forbindelsen, som vi fra dansk side er klar til at gå i gang med, så snart den tyske godkendelse foreligger. Jeg ser Kattegatforbindelsen som næste led i fremtidens vejnet efter færdiggørelsen af Femern Bælt-forbindelsen,” siger Holger Schou Rasmussen.

Den danske regering regner med inden udgangen af 2018 at have grundlaget for at træffe en afgørelse om byggeriet af den nye Kattegatforbindelse.  

Yderligere information
Pressemeddelelse fra Trafikministeriet og Fakta om Kattegatforbindelsen