23. marts 2017

I de kommende år vil borgere i Næstved, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland kunne se frem til store gevinster af den kommende Femern-forbindelse. Det viser en ny rapport af analysevirksomheden Incentive.

Selve Femern-tunnelen ventes først at åbne i 2028, men allerede i de kommende år vil togrejsende på Sydsjælland mærke forbedringerne til Femern-Ringsted banen, der er en central del af projektet. Forbedringerne til jernbanen vil sænke rejsetiden markant på strækningen.

Den endelige køreplan er endnu ikke fastlast, men udretningen af kurver, elektrificering og anlæggelsen af nye spor vil gøre det muligt at øge hastigheden på strækningen fra 160 km/t i dag til 200 km/t. En togrejse mellem Nykøbing-Falster og København, der i dag tager 1 time og 34 minutter, kan allerede fra 2021 skæres ned med en ca. tredjedel.

Gevinst på op til 256 mio. kr.
I rapporten konkluderer Incentive, at den samlede årlige gevinst i form af rejsetidsbesparelse vil have en værdi af 205 mio. kroner allerede i 2021. Når en ny Storstrømsbro og elektrificeringen af jernbanen står færdig i 2024, vil den årlige gevinst stige til 256 mio. kroner. Frem til åbningen af Femern-tunnelen i 2028 vil den samlede gevinst af den sænkede rejsetid være på to mia. kroner.

Den sænkede rejsetid får imidlertid ikke kun betydning for pendlerne og andre tog-rejsende, men også for huspriserne, bosætning, og adgang til job og uddannelse i de fire kommuner, lyder det i rapporten.

Mange pendlere på Sydsjælland og Lolland-Falster
I dag pendler knap 14.000 personer mellem de fem kommuner Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og Ringsted. Alene fra Næstved pendler 5.000 personer til hovedstadsområdet.

Opgraderingen af Femern-Ringsted banen har et budget på 9,5 mia. kroner, der finansieres af Sund & Bælts datterselskab, A/S Femern Landanlæg, via indtægter fra den faste forbindelse og tilskud fra EU.

Ekstraordinært mange arbejdspladser
”Udbygningen af jernbanenettet og byggeriet af en ny Storstrømsbro og den kommende Femern Bælt-forbindelse vil skabe ekstraordinært mange arbejdspladser i vores område, og på sigt vil den nye infrastruktur få afgørende betydning for vækst og udvikling i vores del af landet”, siger Knud Larsen, borgmester i Vordingborg Kommune.

Bosætningen styrkes
”Vi har i forvejen succes med at tiltrække nye borgere til Guldborgsund Kommune. Kortere rejsetider med tog vil være med til at styrke denne udvikling, fordi det bliver mere attraktivt for pendlerne eksempelvis at bo i Guldborgsund Kommune med de relativt lave huspriser og arbejde på Sjælland. Og de forbedrede rejseforhold vil også komme de studerende til gavn, fordi det bliver mere attraktivt at bo på Lolland-Falster og studere i København – eller omvendt,” siger John Brædder, borgmester i Guldborgsund Kommune.

Betydelige fordele for Sydsjælland
”Den opgraderede jernbaneforbindelse medfører en række betydelige fordele for hele Sydsjælland, og denne rapport understreger, hvor stor en forskel effektiv infrastruktur gør. Rejsetid er spildtid, og der er ingen tvivl om, at forbedringerne til jernbanen vil gøre det endnu mere attraktivt at bo, uddanne sig og arbejde på Sydsjælland”, siger Carsten Rasmussen, Borgmester i Næstved Kommune.

Faste forbindelser skaber muligheder
”Vi har set, at store faste forbindelser skaber helt nye muligheder, også for erhvervsliv og borgere på lokalt og regionalt niveau. Opgraderingen af jernbaneanlæggene på dansk side er det første sted, vi kan høste gevinster i form af vækst og udvikling fra det samlede Femern Bælt-projekt, allerede inden den faste forbindelse åbner”, siger Mikkel Hemmingsen, adm. direktør i Sund & Bælt.

Yderligere information

Læs hele rapporten