22. november 2019

Hvordan skal Lolland Kommune udnytte de store muligheder, som Danmarkshistoriens største anlægsprojekt giver? Det spørgsmål er omdrejningspunktet i Femern Strategien, som byrådet vedtog tidligere på året. Nu sættes der handling bag ordene i Femern Handleplanen, der er godkendt i kommunens økonomiudvalg, og hvor strategiens indsatser er konkretiseret.

Lolland er ankerpunktet
Rødbyhavn på Lolland er ankerpunktet for verdens største sænketunnel, og det giver kæmpe muligheder. Målene for Lolland er, som det hedder i Femern Strategien, varig vækst, udvikling og blivende beskæftigelse. Med handleplanen kommer der samling på de mange indsatser, som Lolland Kommune allerede har eller skal have gang i for at indfri potentialet, forklarer borgmester Holger Schou Rasmussen i en pressemeddelelse.

Handling bag strategien
”Handleplanen begynder der, hvor strategien slutter. Den sætter handling bag strategien, som er bygget op om fem indsatsområder. Det er bl.a. indsatsområder som tiltrækning af virksomheder - hvordan vi får flere i job - hvordan vi tiltrækker og fastholder arbejdskraft og beboere."
"Konkret bliver det i handleplanen til vores arbejde med den nye erhvervspark ved afkørsel 48, hvor du som virksomhed bliver nabo til byggeriet og tunnelen. Det bliver til kommunens indsats for at opkvalificere vores ledige, for der bliver arbejde til alle, der kan og vil, og det bliver til vores arbejde med at undersøge mulighederne for en international skole i kommunen. Bare for at tage nogle eksempler,”
siger Holger Schou Rasmussen.

35 konkrete initiativer
I alt indeholder Femern Handleplan 35 konkrete initiativer, der skal binde de langsigtede strategiske mål sammen med konkrete handlinger og initiativer, der sættes i gang nu, og som også indeholder delmål, der allerede skal nås i 2020. For at tage et af de konkrete eksempler ovenfor er et delmål for arbejdet med Maribo Erhvervspark f.eks., at 3-5 virksomheder i 2020 skal have besluttet at etablere sig i erhvervsparken.

Alle trækker i samme retning
I et projekt som Femern-projektet til mere end 50 milliarder kr., der vil få stor betydning for alle dele af Lolland Kommune, og som rummer så store muligheder, handler det om, at kommunen som organisation prioriterer og koordinerer indsatsen. Så alle dele af organisationen løfter og trækker i samme retning. Det er også en af ambitionerne bag Femern Strategien og Handleplanen.

Ny begyndelse for Lolland
”Vi står over for nogle år, som kan blive en helt ny begyndelse for Lolland, og det handler ikke kun om de mere end 5.000 ekstra arbejdspladser, mens byggeriet står på. Det handler også om vores placering i Danmark, og Europa. Lolland vil ikke længere ligge for enden af Danmark med ryggen mod Tyskland. Vi kommer til at ligge midt på hovedfærdselsåren mellem Skandinavien og Centraleuropa og midt mellem de to metropoler, Hamborg og København, som du begge vil kunne nå inden for halvanden time."
"Det Lolland, vi kender står over for store forandringer, og det er op til os selv at gribe de muligheder, der følger med. Det gør vi, og her er strategien og handleplanen vigtige værktøjer", 
slutter Holger Schou Rasmussen.

Yderligere information

Lolland Kommunes handleplan