16. oktober 2018

Forbundsregeringen i Berlin vil med en ny lov gøre det muligt at skyde store tyske trafikprojekter hurtigere i gang.

Det omfatter også Femern-tunnelen, skriver ritzau.

Loven opererer med såkaldte "straks-tilladelser" til at igangsætte byggeriet, samtidig med at myndigheder godkender et projekt. Det indebærer, at klager og retssager ikke får opsættende virkning. Hidtil har den ansvarlige for et projekt skullet søge særskilt tilladelse efter godkendelsen.

Fjerner forhindringer
Mandag 15.10 var lovforslaget til høring i Forbundsdagens transportudvalg, inden det skal til anden- og tredjebehandling. Formålet med loven, der ventes vedtaget i november, er at fjerne administrative forhindringer for ny infrastruktur. Femern-tunnelen nævnes specifikt som "en trafikal nødvendighed".

Positive signaler
”I det, vi har hørt indtil videre, ligger der nogle meget positive signaler fra Berlin i forhold til Femern-projektet,” siger Tine Lund-Bretlau, kommunikationschef i Femern A/S til ritzau.

De tyske delstatsmyndigheder i Kiel har meddelt, at godkendelsen af Femern Bælt-tunnelen kommer inden årets udgang. 

”Når vi kender de samlede vilkår, gennemfører vi en analyse af betydningen for tid og økonomi i projektet. Her vil den seneste udvikling i Forbundsdagen også indgå,” siger Tine Lund-Bretlau.