22. januar 2019
Venstres Transportnetværk havde fokus på Femern-forbindelsen og besøgte bl.a. Femern Infocenter i Rødbyhavn. Foto: Femern Belt Development.

”Det ser lyst ud, og projekterne skrider godt frem.”

Sådan opgør Venstres transportpolitiske ordfører, Kristian Pihl Lorentzen, status på den samlede Femern-forbindelse efter han og Venstres Transportnetværk har besøgt byggepladsen for den nye Storstrømsbro og talt med repræsentanter fra Vejdirektoratet og Banedanmark og i Rødbyhavn mødtes med ledelsen i Femern A/S og Femern Belt Development. 

Spaden i jorden i 2021
”Projekterne skrider frem. Byggeriet af den nye Storstrømsbro er sat i gang og er i god gænge, så den efter planen står færdig i efteråret 2022. Det ser rigtig godt ud, og det samme gælder udbygningen af Ringsted-Femern Banen. Femern-projektet har fået den tyske myndighedsgodkendelse. Vi har hele tiden vidst, at der vil komme en retssag, men tingene er særdeles godt forberedt, så jeg har stor tiltro til, at spaden til kyst-til-kyst forbindelsen kan sættes i jorden i 2021,” siger Kristian Pihl Lorentzen.

Et projekt Danmark har brug for
”Der er hele tiden nogen, der prøver at finde et hår i suppen og kaste grus i maskineriet, men man bør holde sig til fakta, og det er: Vi står med et projekt, Danmark har brug for, og som vil gøre os alle rigere. Projektet har en robust økonomi, og det er vedtaget af en bredt politiske flertal i såvel Danmark som Tyskland. Derfor skal vi se at få det realiseret så hurtigt, som den tyske proces tillader. Jeg hæfter mig ved, at der ingen slinger er i valsen, og det er vigtigt i så stort et projekt,” fastslår Kristian Pihl Lorentzen.

Klar til nye fremskudte arbejder
”Hvordan ser du mulighederne for at igangsætte yderligere fremskudte arbejder i år?”

”Det er vi klar til at drøfte så hurtigt som muligt. Vi ser frem til at transportminister Ole Birk Olesen indkalder os til et møde om det. På basis af en vurdering af, at retssagen vil tage to år, må vi se, hvor meget vi politiske kan lægge ryg til at igangsætte inden da,” siger Kristian Pihl Lorentzen.

”Hvilke fremskudte arbejder kan komme på tale?”

”Det skal andre vurdere, men er argumenterne rigtige, er vi klar til at nikke ja,” siger Kristian Pihl Lorentzen.