6. september 2018

Ringsted-Femern Banen er ét af Banedanmarks allerstørste infrastruktur-projekter til dato, og alene det faktum, at projektet har et budget på 9,5 milliarder kr. og løber hen over de næste mange år, siger noget om projektets størrelse. 

Før den knap 120 km lange jernbane er i stand til at levere den ønskede kapacitet i fremtiden, skal strækningen gennemgå en omfattende ombygning. Der etableres et nyt 55 km langt ekstra spor mellem Vordingborg og Rødby, så banen bliver dobbeltsporet hele vejen.

Ombygning af flere end 100 broer
For at gøre plads til kørestrøm og det ekstra spor, skal flere end 100 broer og et større antal vejanlæg ombygges. Samtidig etableres nye signaler på hele
strækningen, som gør det muligt at øge farten til 200 kilometer i timen.

Banedanmarks luftfotograf har været på vingerne og taget billeder af aktiviteterne på hele strækningen fra Ringsted til Holeby.

Se billederne

Stationer ombygges
Flere eksisterende stationer og perroner ombygges med nye adgangsveje, elevatorer og vejanlæg.

Der opføres en helt ny jernbanebro over Guldborgsund, og jernbaneforbindelsen over Masnedsund erstattes af en ny dobbeltsporet bro.

Banedanmark udskifter også skinnerne på store dele af strækningen, laver ny sporkasse, etablerer dræn langs banen og flytter gamle kabler i undergrunden. Desuden forstærkes flere dæmninger for at tillade højere hastighed, og der bygges faunapassager af hensyn til dyreliv og miljø.