6. december 2017
Det dansk-tyske møde fandt sted i Femern info-centeret i Rødbyhavn. Fra venstre ses: Jürgen Zuch, Regional- und Projektmanagement Feste Fehmarnbelt- und Fehmarnsundquerung Femern og Großenbrode, Jörg Weber , borgmester på Fehmarn, Jens Reise, borgmester i Großenbrode, Rainer Steen, stedfortrædende borgmester i Timmendorfer Strand, Bernhard Schmidt, Bauamt Hoch- und Tiefbau, Bad Schwartau, Heiko Müller, borgmester i Heiligenhafen og Bernd Bruhn, borgmester i Neukirchen. Med ryggen til direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development og borgmester Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune. Foto: Femern Belt Development.

Det kommunale samarbejde på tværs af Femern Bælt udbygges konstant.

Femern Belt Development var 30. november vært for en delegation på syv borgmestre og embedsmænd fra nordtyske kommuner. De mødtes med borgmester i Lolland Kommune, Holger Schou Rasmussen, der også er formand for Femern Belt Development og med udviklingsselskabets direktør, Stig Rømer Winther.

Emnerne på det daglange møde var bl.a. turisme, udveksling af lærlinge og praktikanter samt andre fælles anliggender i relation til den kommende faste forbindelse over Femern Bælt.

Gode relationers betydning
”Det er vigtigt for os til stadighed at udbygge vores kontakter i Nordtyskland. De gode relationer får stor betydning, når byggeriet af Femern Bælt forbindelsen går i gang. Vi kommer til at stå over for en række enslydende opgaver. Vi er i Danmark længere fremme i planlægningen, og vi er parate til at lade vore tyske kolleger trække på den viden, vi har omkring forberedelse af de opgaver og de udfordringer, vi står overfor,” siger borgmester Holger Schou Rasmussen.

Arbejdsmarked og turisme
Holger Schou Rasmussen understreger også vigtigheden af samarbejde omkring de nye muligheder, der opstår i en fremtidig dansk-tyske Femern Bælt-region.

”Det gælder bl.a. på arbejdsmarkedsområdet, hvor vi allerede nu taler om mulighederne for udveksling af lærlinge og praktikpladser. Og det gælder turismeområdet. Femern Bælt tunnelen skaber helt nye muligheder for markedsføring af en samlet Region Østersøen, som bliver et markant attraktivt besøgsmål med potentiale for turister fra hele verden,” siger Holger Schou Rasmussen.

Studietur og møde med konsortier
Det dansk-tyske samarbejde fortsættes med nye aktiviteter i 2018.

I første halvår 2018 arrangerer Femern Belt Development en studietur for danske og tyske borgmestre og andre lokale og regionale politikere til Calais i Frankrig. Fokus bliver de franske erfaringer i relation til Eurotunnelen under Den engelske Kanal.

Femern Belt Development forbereder også et fællesmøde mellem de dansk-tyske politikere og repræsentanter fra de konsortier, der skal bygge Femern Bælt-tunnelen.

”Vi glæder os over den stigende tyske interesse, vi oplever for at forberede sig bedst muligt på de opgaver, der melder sig i forbindelse med tunnel-byggeriet. Og det er også glædeligt, at der samtidig er fokus på de muligheder, den faste forbindelse skaber på begge sider af Femern Bælt,” siger direktør Stig Rømer Winther, Femern Belt Development.