28. juni 2017
Mange var mødt op foran Kulturværftet i Lübeck, da høringsrunden om Femern Bælt-projektet blev indledt. Til venstre i billedet bliver borgmester Holger Schou , Lolland Kommune interviewet.

”Jeg glæder mig over et stadig mere intenst samarbejde med vore tyske naboer. Det bliver af stor betydning for udviklingen af fremtidens Femern Bælt region,” siger borgmester Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune.

Han var til stede i Lübeck, da den anden høringsrunde om den kommende Femern Bælt-forbindelse blev indledt 27. juni.

Holger Schou Ramussen mødtes bl.a. med repræsentanter fra organisationen Beltoffen, der samler erhvervsvirksomheder og private aktører til fordel for den faste forbindelse mellem Danmark og Tyskland.

De havde taget opstilling uden for Kulturwerft Golland, hvor høringrunden finder sted, side om side med modstanderne af forbindelsen, der er organiseret i foreningen ”Beltretter”.

Nye erhvervsmuligheder
”Jeg har stor sympati for det arbejde, som udføres af de mange, der bakker op omkring Beltoffen. De gør en stor indsats for at oplyse offentligheden i Tyskland om, at der er mange positive sider ved den kommende tunnel, og at der opstår en række nye muligheder til gavn for befolkningen på begge sider af bæltet,” siger Holger Schou Ramussen.

Han peger ikke mindst på de nye erhvervsmuligheder, der bliver en følge af et tættere dansk-tysk samarbejde hen over Femern Bælt.

Mange lighedspunkter
”Strukturelt er der mange lighedspunkter mellem de to regioner på begge sider af Femern Bælt, så derfor har vi stort udbytte af at stå sammen om at skabe udviklingen. Vi har allerede politisk fået etableret et godt, tæt samarbejde, som vi til stadighed udbygger med løbende kontakt, gensidig orientering og erfaringsudveksling. Nu går vi skridtet videre og udbygger det erhvervsmæssige samarbejde, og her bliver Beltoffen en værdifuld medspiller,” siger borgmester Holger Schou Rasmussen, Lolland Kommune.